GBF/SDS/MSDS Hazırlama


Lisam Systems Türkiye olarak, uzman kadromuz ile kimyasal madde veya karışımlar için küresel tüm mevzuatlara uyumlu GBF/SDS/MSDS'lerinizi istenen dilde hazırlıyoruz.

Dünya genelinde pazar lideri olan Lisam ExESS® GBF / SDS / MSDS Hazırlama Yazılımı-Programı ile en kısa sürede ve sıfır hata ile dökümanlarınızı teslim ediyoruz.

Uzmanlarımızın tamamı TÜRKAK onaylı Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sertifikasına sahip olup, İngiltere ve Türkiye yetkili makamlarından Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD/DGSA) sertifikasına sahiptir.

Kimyasallar için Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS/MSDS), Teknik Bilgi Formu (TDS), IFRA Sertifikası, Güvenlik Değerlendirme Formları, Deterjan Formları, Gaz karışımları için Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS/MSDS) belgelerinizi ExESS® GBF / SDS / MSDS Hazırlama Yazılımı-Programı kullanarak hazırlıyoruz.

Sunduğumuz Avantajlı GBF/SDS/MSDS Hazırlama Çözümleri

Mevcut dil seçenekleri:

1.  English - İngilizce26. Croatian - Hırvatça
2.  French - Fransızca27. Danish - Danimarkaca
3.  Dutch - Flemenkçe28. Ukrainian - Ukraynaca
4.  German - Almanca29. Chinese - Çince
5.  Turkish - Türkçe30. Arabic - Arapça
6.  Swedish - İsveççe31. Japanese - Japonca
7.  Finnish - Fince32. Serbian - Sırpça
8.  Norwegian - Norveççe33. Malaysian - Malezce
9.  Hungarian - Macarca34. Korean - Korece
10. Spanish - İspanyolca35. English US - İngilizce (ABD)
11. Portuguese - Portekizce36. Icelandic - İzlandaca
12. Italian - İtalyanca37. Indonesian - Endonezce
13. Polish - Lehçe38. Afrikaans - Afrikanca
14. Russian - Rusça39. Hebrew - İbranice
15. Greek - Yunanca40. Thai - Tayca
16. Czech - Çekçe41. Portuguese (BR) - Portekizce (BR)
17. Bulgarian - Bulgarca42. Spanish (MX) - İspanyolca (MX)
18. Latvian - Letonca43. Vietnamese - Vietnamca
19. Lithuanian - Litvanca44. Chinese (Traditional) - Çince (Geleneksel)
20. Maltese - Maltaca45. Hindi - Hintçe
21. Slovak - Slovakça46. Tamil - Tamil
22. Slovenian - Slovence47. Canadian (FR) - Kanada Fransızcası
23. Estonian - Estonca48. Albanian - Arnavutça
24. Irish Gaelic - İrlandaca (Kelt)49. Georgian - Gürcüce
25. Romanian - Rumence50. Kazakh - Kazakça
 51. Serbian (Cyrilic) - Sırpça (Kiril)

GBF/SDS'leri tamamen uyumlu hazırladığımız küresel ve endüstriyel mevzuatlar:

SDS Türkiye - SEAREACH
SDS AB (REACH Ek II) - CLPEk VI
SDS AvusturalyaKozmetik
SDS BrezilyaTehlikeli Madde Formları
SDS KanadaDeterjan Mevzuatı (IDS/IL)
SDS Kanada (WHMIS 2015)EIGA
SDS ÇinEkstra sınıflandırma ve etiketleme
SDS AB (REACH Ek II) - EIGAIFRA
SDS Büyük BritanyaIUCLID
SDS JISJCDB
SDS Güney KoreK-REACH
SDS MalezyaSeveso
SDS MeksikaTehlikeli Madde Deklerasyonları
SDS Yeni ZelandaSRICI
SDS SingapurAtık Yönetimi
SDS TayvanSarı Kart
SDS Tayland 
SDS BM 
SDS ABD 

Programa dahil olan kullandığımız kimyasal veritabanları:

BIG
Annex IV
CosIng
Fytostat
JCDB
LOLI
SRICI
NWZ
IFRA/IOFI LM
Korea Toxic Chemical C&L
Malaysian Classified Chemical
Australi HSIS GHS Reference List

Kısım 14 - Taşımacılık Hesabı

GBF/SDS/MSDS'lerin Kısım 14'ünde yer alan UN numarası, uygun gönderi adı ve ambalaj sınıfının belirlenmesi gibi işlemler programın özelliği olan "Transport Calculator" yardımı ve uzman TMGD'lerin onayı ile yapılmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS/MSDS) Nedir?

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS), eski adıyla Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), ürün yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği (EH&S) ile Kimyasal Güvenlik prosedürlerinin önemli bir bileşenidir.
Güvenlik Bilgi Formları; tehlikeli kimyasalların fizikokimyasal özellikleri ile sağlık, çevre ve işyeri güvenliği üzerindeki etkileri hakkında bilgi veren belgelerdir. Bir GBF/SDS içeriğinde; madde veya karışımın kimliği, insan sağlığı üzerindeki etkileri ile fizikokimyasal zararları, ürüne dair güvenli elleçleme ve depolama tedbirleri, acil durum prosedürleri ve bertaraf değerlendirmeleri gibi bilgiler bulunur.

Tehlikeli kimyasalların işyerinde kullanılmasına ilişkin riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek adına da önemli bir araç olan GBF/SDS, madde ve karışımların arz ettiği tehlikeler, nasıl güvenle elleçleneceği, depolanacağı ve bertaraf edileceği hakkında güvenilir bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmalıdır. GBF/SDS, ayrıca ürünün fizikokimyasal özellikleri, sağlıkla ilgili potansiyel acil durum tedbirlerini ve çevresel etkilerine ilişkin bilgileri de içermelidir.
GBF/SDS uluslararası düzeyde kabul edilmiş olan 16 başlık içerir ancak içeriği ulusal gereksinimlere bağlı olarak ülke içinde değişiklik gösterebilir. GBF/SDS'ler yakın bir gelecekte, REACH/KKDİK uyarınca Maruziyet Senaryolarını da içeren bir ek ile düzenlenecektir.
Özetle, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında 29204 Sayılı Yönetmeliğin amacı, piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Faydalı bağlantılar:

Fizikokimyasal özellikler
Fizikokimyasal özellikler 2
Fizikokimyasal özellikler 3
Toksikolojik özellikler
PBT/vPvB
SVHC
IARC Grubu