CLP Mevzuatı EK VIII

Bundan bir yıldan daha az bir sürede, CLP'nin 45. Maddesinde değişiklik yapan Ek VIII, tüketici kullanımı için geçerli olacaktır.

Bu ana yasal güncellemeye uymanıza yardımcı olmak için Lisam'da Ek VIII gereksinimlerini en iyi şekilde yönetmek için kapsamlı bir çözüm sunuyoruz.

Mevzuat İçeriğiAB'de faaliyet gösteren ithalatçı ve alt kullanıcılardan ne bekleniyor?

Zararlı karışımların etiketine yapıştırılacak ve / veya SDS'ye basılacak benzersiz bir Formül Tanımlayıcısının (UFI) oluşturulması.

PCN formatındaki zararlı karışım dosyalarının her Üye Devlet tarafından atanan kuruma sunulması.
Ne Zaman Uyum Sağlamam Bekleniyor?


2025
Adaptasyon 2017/542
Mevzuatı
22 Mart
Adaptasyon 2017/542
Mevzuatı
1 Ocak
Tüketici Kullanım
Başvuruları 
1 Ocak
Profesyonel Kullanım
Başvuruları 
1 Ocak
Endüstriyel Kullanım
Başvuruları
 
 

İlk başvuru tarihine hazırlanmak için size yardımcı olabiliriz!
EK VIII Paketimiz Sunar


ExESS Sunar:

UFI Üreticisi

EuPCS Listesi

 Başvuru için hazır PCN formatında dosyalar.

PubliChem Sunar:

PCN formatında Görevlendirilmiş Kuruluşlara Otomatik Dosya Gönderimi.