Güvenlik Yönetimi


ExESS İş Yeri Güvenliği


 

İş yeri kaza ve yaralanmalarını önlemek ve güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak tüm işverenler için önemlidir. Ancak, sürekli değişkenlik gösteren mevzuatları takip ederek, iş yeri güvenlik yönergeleri ve acil durum tedbirlerine ilişkin bilgileri idare etmek meşakkatli ve zaman alıcı olabilir. Kimya endüstrisi ile uzun yıllardır ortaklık içinde olan Lisam Systems, kimyasal üreticilerinin, bilgilerini verimli biçimde yönetmesi için etkin ve hesaplı çözümler sunmaktadır.

msds yazılımı

  İş Yeri Güvenliği

ExESS® GBF/SDS/MSDS Hazırlama Yazılımı-Programı İş Yeri Güvenliği çözümleri, çalışma güvenliğine ilişkin tüm bilgileri merkezi bir veri tabanında toplar ve kütüphaneler ile rapor ve hesap algoritmalarının idaresine olanak tanır. Kimyasallar ve tehlikeli maddelerin önerilen kullanımlarını ve acil bir durumda alınması gereken uygun koruyucu tedbirleri tarif eden belgeleri hızla ve kolayca oluşturur.
 
lisam Microsoft Word, Excel ve Microsoft Access uygulamalarının avantajlarından faydalanır
lisam Tehlikeli kimyasal maddeler ile çalışan veya temasta bulunan personel için işletim talimatları üretir
lisam Bir madde için birden fazla talimat sunabilir
lisam Otomatik piktogram seçimi sağlar