CosING Veritabanı

ExESS CosIng Kimyasal Kütüphane Veritabanı


 

Costing kozmetik maddeler ve içerdiği maddeler hakkında bilgi için Avrupa Komisyonu veri tabanıdır. ExESS kimyasal mevzuat yönetimi ve Güvenlik Bilgi Formu (GBF/MSDS Hazırlama) hazırlama yazılımında en güncel CosIng listesi sunulmaktadır.

 CosIng Veri Tabanı Önemli Noktalar:

lisam Avrupa Parlamentosu Konseyi kozmetik yönetmeliği (EC) No 1223/2009 yönetmeliğini destekler.
lisam Kozmetik Direktifi 76/768 / EEC (kozmetik Direktifi) (değiştirildiği gibi) destekler.
lisam Piyasaya sürülen kozmetik ürünlerin etiketlenmesi amacıyla ortak bileşen isimleri sözlüğü (5 Nisan 2019 tarihli karar (AB) 2019/701 ile belirlendiği gibi) destekler.
lisam Tüketici güvenliği bilimsel Komitesinin kozmetik bileşenleri hakkındaki görüşleri (SCCS görüşlerinin listesi) destekler.
lisam CAS, ELINCS veya EINECS numaraları seçiminde aranabilir.
lisam Veritabanı 1976 yılında kozmetik Direktifi kabul edilmesinden bu yana tüm verileri içerir. Geçerli veriler 'etkin' olarak listelenirken, geçmiş veriler 'Etkin Değil'olarak listelenir.
lisam Tüketici güvenliği bilimsel Komitesinin bilimsel görüşlerine yapılan referanslar internette yayınlananlarla sınırlıdır.