UFI-PCN Kaydı

Bundan bir yıldan daha az bir sürede, CLP'nin 45. Maddesinde değişiklik yapan Ek VIII, tüketici kullanımı için geçerli olacaktır.

Bu ana yasal güncellemeye uymanıza yardımcı olmak için Lisam'da Ek VIII gereksinimlerini en iyi şekilde yönetmek için kapsamlı bir çözüm sunuyoruz.

Zehir Merkezi Bildirimi (UFI-PCN) Mevzuat İçeriğiAB'de faaliyet gösteren ithalatçı ve alt kullanıcılardan ne bekleniyor? 

Madde ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesi Yönetmeliği (CLP) uyarınca, deterjanlar, boyalar, kaplamalar, çözücüler vb.gibi tehlikeli kimyasal karışımlar pazarlayan şirketlerin Avrupa pazarında, zehir merkezlerinin daha etkili bir acil sağlık müdahalesi sağlamasına izin vermek için ürünlerinin tehlikeleri hakkında bir takım bildirim ve başvuru yapma zorunluluğu vardır

CLP Yönetmeliğine ek VIII uyarınca, ithalatçılar ve alt kullanıcılar şunları yapmalıdır:

Zararlı karışımların etiketine yapıştırılacak ve / veya SDS'ye basılacak benzersiz bir Formül Tanımlayıcısının (UFI) oluşturulması. [İnsan sağlığı için tehlikeli olan veya fiziksel tehlikeleri olan her karışım formülasyonu için 16 karakterlik benzersiz formül tanımlayıcısı (UFI) ]

PCN formatındaki zararlı karışım dosyalarının her Üye Devlet tarafından atanan kuruma sunulması.

 İnsan sağlığı veya fiziksel tehlikeler için sınıflandırılmış piyasada bulunan tüm karışımların bildirimi

 UFI'nin ürün etiketine ve/veya Güvenlik Bilgi Formuna (SDS) eklenmesi

 PCN Portalı üzerinden ECHA'YA elektronik olarak veya doğrudan üye devletlerin atanmış organlarına önemli miktarda ürün bilgisi gönderilmesi
Ne Zaman Uyum Sağlamam Bekleniyor?


2025
Adaptasyon 2017/542
Mevzuatı
22 Mart
Adaptasyon 2017/542
Mevzuatı
1 Ocak
Tüketici Kullanım
Başvuruları 
1 Ocak
Profesyonel Kullanım
Başvuruları 
1 Ocak
Endüstriyel Kullanım
Başvuruları
 
 

İlk başvuru tarihine hazırlanmak için size yardımcı olabiliriz!
CLP EK VIII Paketimiz SunarUFI-PCN ZEHİR MERKEZİ bildirim süreçlerini optimize edin

Lisam, endüstri lideri ZEHİR MERKEZİ bildirimi (UFI-PCN) çözümleri sunmaktan gurur duyar:

  Düzenlemenin işletmeniz üzerindeki etkisinin analiz edilmesi,

  Karmaşık ve değişen PCN yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması ve UFI-PCN bildirimlerinin yapılması,

 Kapsamlı bie şekilde bileşenler, sınıflandırma, toksikolojik, etiketleme, bildirim yapılacak ülkelerin analizi ve en uygun çözümün sunulması,

 UFI ve gerekli diğer veri noktalarını manuel olarak girme ihtiyacının ortadan kaldırılması,

 Ürünlerinizin tehlikelerini bildirmek için gereken süreçleri optimize edilmesi,

 Acil durum yanıtının geliştirilmesine destek sağlanması,


ExESS Sunar:

UFI Üreticisi

EuPCS Listesi

 Başvuru için hazır PCN formatında dosyalar.


PubliChem Sunar:

PCN formatında Görevlendirilmiş Kuruluşlara Otomatik Dosya Gönderimi.