Envanter Yönetimi


Excel, Access veya tek odaklı IT çözümü sunan başka yazılımlarla kimyasal güvenlik alanında veri alışverişi yapan ExESS®, tüm Kalite, Güvenlik veya Çevre Yönetimi Sistemleri için esnek bir veri tabanı sağlar. Ürünleri ihtiyaçlarınıza göre derleyen envanter yönetimi, Kimyasal İdaresini her açıdan desteklemek için kullanışlı bir bilişim alet çantasıdır. ExESS®, birçok Microsoft uygulaması ile uyumlu çalışır ve mevcut ERP sisteminize kolayca entegre edilebilir.

ExESS® Envanter Yönetimi Özellikleri

Madde, Karışım ve Nesnelerin Envanter Yönetimi

ExESS®, sürekli değişim gösteren küresel envanterler ve CAS numarası listelerinin yönetimine olanak tanır. Çok bileşenli karışım veya nesneler içinde listelenen maddelerin kimliğini belirlemek için Mevzuat Raporları oluşturabilir. Bu işleme Madde Envanter Yönetimi denir.

Kimyasallara İlişkin Envanter Yönetimi

Kimyasal Stok yönetimi ile genel envanter idaresi için gerekli olan çeşitli tablo ve listeleri yönetin.

Donanım

Tanklar, gaz silindirleri, laboratuvar ekipmanları, havalandırma sistemleri, gereçler ve daha fazlasının stok durumu ile konumunu takip edin.

Kişiler

Kuruluş, konum, görev ve sorumlu olunan kimyasallara dayalı personel listeleri oluşturun.

Görev Yönetimi

Son kullanma tarihleri ve planları takip eder; bakım, teftiş ve kalibrasyon için görevlendirme yapar; düzeltici eylemler tertipler; stok durumunu takip ve idare eder vs.

Kimyasal Ürünler

Tüm madde ve karışımların, bu ürünlere ait miktar ve tipik özelliklerin yanısıra şirketinizde nerede bulunduklarının envanterini oluşturur.

Kişisel Korunma

Kişisel koruma ekipmanlarının ve konumlarının takibini sağlar.

Konumlar, binalar, laboratuvarlar, odalar ve birimler

Şirketin organizasyon şemasını oluşturur ve konumlar ile ürünler ve personel ile ekipman arasında ilişkiler kurabilir.

Dijital Belge Bağlantıları

Harici belgeleri merkezi bir yerde depo eder (örn. kimyasallar üzerine bilgiler, çalışma raporları, IUCLID5 dosyaları vs.)

Faaliyetler ve süreçler

Kimyasallar ile süreçler (ISO 14001, OHSAS, Sorumlu bakım, vs.) arasındaki ilişkileri düzenler.