Mevzuat İçeriği


ExESS Kimyasal Mevzuat Yönetim Yazılımı Entegre Yönetmelik Özelliklerimsds yazılımı programıExESS GBF/MSDS Hazırlama ve Sınıflandırma Yazılımı, Türkiye için güncel;

lisam T.C. 28848: Madde ve Karışımların Sınıflandırılıması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik, (SEA)
lisam T.C. 29204: Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik,
lisam T.C. 30105: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)
lisam T.C. 24246: Aerosol Kaplar Yönetmeliği,
lisam T.C. 27449: Biyosidal Ürünler Yönetmeliği,
lisam T.C. 28807: Deterjan ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ,
lisam T.C. 26361: Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği,
lisam T.C. 30001: Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik,
lisam T.C. 28730: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,
lisam T.C. 28733: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,
lisam T.C. 28867: Büyük Endüstriye Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik,
lisam T.C. 28848: Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik,
lisam T.C. 29958: İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik,
lisam T.C. 28695: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik,
lisam T.C. 29877: Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

uygun olarak çalışan ve Türkiye'de kendi yasal ofisleri ile faaliyette olan TEK programdır.

Lisam Systems; Avrupa Birliği için CLP ve REACH yönetmelikleri, ABD Eyalet/Federal listeleri ile Lisam OEL (Mesleki Maruziyet Limiti) listeleri gibi çeşitli entegre yönetmelik seçeneklerini uygun maliyetlerde sunar. Lisam’ın temel farklarından birisi de müşterilere, AB için BIG, Japonya için JCDB, Çin için SRICI ve dünya geneli için ChemADVISOR LOLI® dahil tamamen entegre edilmiş bölgesel veri tabanları arasından kendi seçimlerini sunmasıdır. Tüm seçenekler “bir tıkla” otomatik içerik güncellemelerini kapsar.

Kullanıcılar, sadece Lisam’ın mevzuat listeleri ile ifade kütüphanelerinden faydalanabilecekleri gibi, tamamen entegre edilmiş, ilave veri tabanlarları için de lisans almayı tercih edebilir. Mevcut birçok seçenek ile çeşitli kombinasyonlar mümkündür. Ayrıca mevzuata ilişkin içerik stratejileri, senede bir veya şirket hedef ve ihtiyaçlarınızın değişimine bağlı olarak değerlendirilebilir.

“Partnerler” sayfamızı ziyaret ederek, müşterilerimize çeşitli seçenekler sunmamızı sağlayan mevzuat içeriği ortaklarımız hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.