ECHA Kimyasal Kütüphanesi (REACH Study Result Veritabanı)

ExESS REACH Study Results (ECHA) Kimyasal Kütüphane Veritabanı


 

REACH çalışma sonuçları, REACH düzenlemesi kapsamında ECHA'ya sunulan gizli olmayan madde verilerinin bir koleksiyonudu. ExESS kullanıcıları 15.000'den fazla madde içeren veri tabanına sahip olur ve ilgili listeden istenilen maddeler indirilir ve kullanılır.

 REACH Study Results (ECHA) Veri Tabanı Önemli Noktalar:

lisam REACH çalışma sonuçları, fiziksel-kimyasal özellikler, CLP sınıflandırmaları ve ekotoksikoloji ve toksikolojik bilgilerle ilgili çalışmaların sonuçlarını içermektedir.
lisam ExESS 19.1 sürümünden itibaren, kimyasal yönetim ile ilgilenen tüm müşteriler için geniş bir veri alt kümesi ürün kütüphanesi olarak bulunmaktadır.
lisam REACH çalışma sonuçları ürün kütüphanesi CDP'den indirilebilir ve ExESS Navigator'da görünür.
lisam Tüketici güvenliği bilimsel Komitesinin kozmetik bileşenleri hakkındaki görüşleri (SCCS görüşlerinin listesi) destekler.
lisam SDS AB'nin (REACH Ek II) ayrıntılı şablonunda, Bölüm 1 a EC-No, CAS-No ve Product UUID'de arama yapmanıza olanak sağlayan “REACH çalışma sonucu eşleşmesini bul” düğmesi mevcuttur.
lisam Düzenleyici otoriteler, işletmeler ve araştırmacılar, kimyasalların güvenli kullanımını iyileştirmek, hayvan testlerini azaltmaya ve yeniliği artırmak için verileri kullanabilir
lisam Mevcut verilerle, toksikolojinin daha iyi anlaşılmasının geliştirilebilir “bu da hayvan testlerini daha da azaltmaya yardımcı olacaktır. Tüm paydaşlar için bir kazan-kazan fırsatı mevcuttur.