EK VI (ATP 13) Veritabanı

ExESS Annex VI (Ek-6) Kimyasal Kütüphane Veritabanı


 

CLP Yönetmeliğine Ek VI, yaklaşık 7.000 zararlı madde için uyumlu sınıflandırma ve etiketleme listesini içerir. İlgili madde veya karışımın tedarikçilerinin, GHS etiketlerini ve Güvenlik Bilgi formlarını hazırlamak için uyumlu sınıflandırma ve etiketleme yapmaları zorunludur.

big exess msds

 ExESS Annex VI Veri Tabanı Önemli Noktalar:

lisam CLP Yönetmeliği Ek VI, yaklaşık 7.000 tehlikeli madde için uyumlu sınıflandırma ve etiketleme listesini içerir.
lisam İlgili madde veya karışımın tedarikçilerinin, GHS etiketlerini ve güvenlik bilgi formlarını (MSDS hazırlama) hazırlamak için uyumlu sınıflandırma ve etiketleme yapmaları zorunludur.
lisam Akut toksisite ve STOT tekrarlanan maruz kalma dahil olmak üzere bazı zararlılık sınıfları için, Ek'deki sınıflandırma minimum sınıflandırma olarak kabul edilecektir;
lisam Üretici veya ithalatçı, minimum sınıflandırmaya kıyasla daha ciddi bir kategoride sınıflandırmaya yol açan verilere veya diğer bilgilere erişimi varsa. Daha şiddetli kategorideki sınıflandırma daha sonra uygulanmalıdır.
lisam Bazı girişler için (referans * * * * ile gösterilir), uyumlaştırılmış sınıflandırma yetersiz veri nedeniyle fiziksel tehlikeler içermemiştir. Bu durumda, fiziksel tehlikeler için doğru sınıflandırma test ile teyit edilecektir;
lisam Uyumlaştırılmış sınıflandırmaların uygulanması için koşullar içeren her giriş için lütfen notları (yani, A, B, H) okuyun;