Deterjanlar


ExESS Deterjan Modülü


 

ExESS, İçerik Veri Belgesi - Ingredient Data Sheet  (IDS) ve Etiketlerini (Ingredient Label) belgelerinin güncel mevzuatlara uygun olarak hazırlayan çözümler barındırır. İçerik Bilgi Formu tıbbi personel tarafından talep edildiğinde gecikmeksizin hazır bulundurulmalıdır. Bir deterjanın yalnızca halka satıldığı veya SDS'nin gerekli olmadığı yerlerde, deterjan tehlikeli olarak sınıflandırılmadığından, bir İçerik Verisi Sayfa mevcut olmalıdır. Deterjanlara ilişkin Avrupa yönetmeliği 2005'ten beri yürürlüktedir ve deterjanların AB çapında üretimi, satışı ve kullanımına ilişkin hususları düzenler. Bir deterjan veya yüzey aktif madde piyasaya sürmekten sorumlu herkes, rutin olarak güncellenen bu yönetmeliğe riayet etmelidir.

msds yazılımı

 ExESS Deterjan Modülü

ExESS® Deterjan Modülü, AB'deki başlıca deterjan endüstrisi kuruluşları tarafından belirlenen mevzuat listeleri, rapor şablonları ve sertifikaları kolayca entegre eden, deterjan endüstrisine özel bir çözüm sunar.

 Deterjan Modülü Özellikleri ve İşlevleri:

lisam İçerik Veri Belgesi ve Etiketleri gibi mevzuatsal belgeler oluşturur 
lisam Kalite Kontrol (QC) Analizi ve Envanter Takibi vasıtasıyla ürün ve hammaddenin toplu takibi 
lisam NVZ veri tabanı ile entegre edilebilir
lisam Çok kaynaklı etiketleme temeli: NVZ veri tabanı, CAS numarası, GHS bilgileri, INCI ismi, Malzeme Türü 
lisam AB SCCS tarafından belirlenen alerjenler listesi 

Temel raporlar/görünümler:
lisam Özel Malzeme Etiketi (IL) şablonları 
lisam Alerjen raporları 
lisam İçerik Veri Belgesi - Ingredient Data Sheet (IDS) 
lisam Deterjan Etiketleri - Ingredient Label (IL) 
lisam Tıbbi Bilgi Formları 
lisam Tüketici Bilgi Formları

Hammadde veri tabanları:
lisam NVZ madde listesi 
lisam INCI listesi 
lisam IFRA Veritabanı
lisam CosIng Veri Tabanı
lisam Diğer ExESS® madde veri tabanları

Tüm Deterjan üreticileri, aşağıdakileri içeren tıbbi personel için bir İçerik Bilgi Formunun hazırlandığından emin olmalıdır:
lisam Deterjanın adı
lisam İmalatçı bilgieri
lisam Belirli aralıklarda ağırlıkça bolluğu azaltmak için deterjandaki tüm bileşenlerin bir listesi:

≥ 10%
≥1% - < 10%
≥0.1% - < 1%
>0.1%.