Deterjanlar


ExESS Deterjan Modülü


 

   ExESS, Deterjan İçerik Veri Belgesi (Ingredient Data Sheet - IDS) ve Etiketlerini (Ingredient Label) ayrıca deterjan SDS-GBF (güvenlik bilgi formları) belgelerinin güncel mevzuatlara uygun olarak hazırlayan çözümler barındırır. 
   İçerik, bir deterjanın bileşimine kasten eklenen sentetik veya doğal kaynaklı kimyasal maddeler anlamına gelir. Parfüm, esans yağı veya renk verici madde yalnızca tek bir içerik maddesi olarak düşünülür ve bunların içindeki maddelerin hiç biri listelenmez. Bileşime giren her bir içerik için; ortak kimyasal ad veya IUPAC adı ve mevcut olduğunda INCI adı, CAS numarası ve Avrupa Farmakope adı yazılır.
   Bir deterjanın yalnızca halka satıldığı veya SDS'nin gerekli olmadığı yerlerde, deterjan tehlikeli olarak sınıflandırılmadığından, bir Deterjan İçerik Veri Belgesi mevcut olmalıdır.
   Deterjanlara ilişkin Avrupa yönetmeliği 2005'ten beri yürürlüktedir ve deterjanların AB çapında üretimi, satışı ve kullanımına ilişkin hususları düzenler. Bir deterjan veya yüzey aktif madde piyasaya sürmekten sorumlu herkes, rutin olarak güncellenen bu yönetmeliğe riayet etmelidir.
   Türkiye'de 27 Ocak 2018 CUMARTESİ tarih ve 30314 sayılı Deterjanlar Hakkında Yönetmelik uyarınca  piyasaya arz edilen deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere usul ve esasları düzenlemektir.

msds yazılımı

  ExESS Deterjan Modülü

  ExESS Deterjan Modülü, Türkiye ve AB'deki başlıca deterjan endüstrisi kuruluşları tarafından belirlenen mevzuat listeleri, SDS-GBF, deterjan etiketleri, rapor şablonları, deterjan içerik veri belgesi ve sertifikaları kolayca oluşturan, deterjan endüstrisine özel bir çözüm sunar.

  Deterjan Modülü Özellikleri ve İşlevleri:

lisam Deterjan İçerik Veri Belgesi, SDS-GBF, etiket gibi güvenlik belgelerini oluşturur
lisam Kalite Kontrol (QC) Analizi ve Envanter Takibi vasıtasıyla ürün ve hammaddenin toplu takibi 
lisam NVZ veri tabanı ile entegre edilebilir
lisam Çok kaynaklı etiketleme temeli: NVZ veri tabanı, CAS numarası, GHS bilgileri, INCI ismi, Malzeme Türü
lisam AB SCCS tarafından belirlenen alerjenler listesi

Temel raporlar/görünümler:
lisam Özel Malzeme Etiketi (IL) şablonları 
lisam Alerjen raporları 
lisam Deterjan İçerik Veri Belgesi - Ingredient Data Sheet (IDS) 
lisam Deterjan Etiketleri - Ingredient Label (IL) 
lisam Tıbbi Bilgi Formları 
lisam Tüketici Bilgi Formları

Hammadde veri tabanları:
lisam NVZ madde listesi 
lisam INCI listesi 
lisam IFRA Veritabanı
lisam CosIng Veri Tabanı
lisam Diğer ExESS madde veri tabanları

Tüm Deterjan üreticileri, aşağıdakileri içeren bir İçerik Veri Belgesi hazırlandığından emin olmalıdır:
lisam Deterjanın adı
lisam İmalatçı bilgieri
lisam Bütün içerikler, ağırlıkça azalan oranda listelenir ve liste aşağıda verilen ağırlıkça yüzdelik sıralamasına göre bölünür: 
≥ 10% veya daha çok
≥ 1% veya daha çok ancak < 10%'dan az 
≥ 0.1% veya daha çok ancak < 1%'den az 
> 0.1%'den daha az