Maruziyet Senaryoları

Maruziyet Senaryosu nedir?

Maruziyet senaryosu (Exposure Scenario / ES olarak anılmaktadır), AB / TR topraklarında / bölgesinde 10 ton / yıldan fazla miktarlarda üretilen / ithal edilen tehlikeli veya PBT / vPvB maddeleri için hazırlanması gereken kimyasal güvenlik belgesidir.

Maruziyet senaryosu, maddenin kullanımından kaynaklanan tüm risklerin uygun şekilde kontrol edilebilmesini sağlayan uygun risk değerlendirme tedbirlerini ve operasyonel koşulları içermelidir.

Maruziyet senaryoları SDS'nin bir ekinde görünebilir, bu durumda belgeye 'genişletilmiş SDS' denir.

e-SDS, genişletilmiş bir SDS olarak bilinir. Genişletilmiş SDS (e-SDS) kimyasal güvenlik belgesidir. Standart SDS'den çok daha uzun ve detaylı olarak hazırlanmaktadır. Genel olandan daha fazla alt bölümleri olan standart bir SDS'den ve bir veya daha fazla maruziyet senaryosu / senaryoları içeren ek bir ekten oluşmaktadır.

Lisam Systems ExESS, Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarının kullanımı için Türkiye'de tek olan ExESS Maruziyet Senaryosu modülüne sahiptir. Modül e-SDS'leri (Genişletilmiş SDS) 40 dilde alabilmektedir.

Aynı zamanda Lisam Systems Türkiye olarak e-SDS (Genişletilmiş SDS) hazırlanması ve maruziyet senaryosu düzenlenmesi hakkında hizmet veriyoruz.