Parfümler


Koku Endüstrisine Yönelik Çözümler

Lisam Systems, koku endüstrisine yönelik rapor, etiket ve IFRA sertifikaları oluşturmak için benzersiz bir mevzuat uyumu çözümü sunar.

Kokular, üretim ve tedarik zincirinin her aşamasını etkileyen uluslararası yasal düzenlemelere tabidir. Dünyanın önde gelen koku üreticilerini temsil eden küresel bir kuruluş olan IFRA, parfüm bileşenlerinin güvenli kullanımı ile üretimine ilişkin standartlar ortaya koyar ve tüketici güvenliği ile çevresel korumayı geliştirmek hedefiyle prosedürler belirler.

Lisam'ın IFRA ile işbirliği ve ilişkisi, en yeni bilgi ve kuralların yürürlükteki IFRA 47. maddesi ve IFRA standartlarına uygun şekilde güncelleneceği konusunda güvence verir.

ExESS® IFRA Modülü

ExESS® Koku Modülü, IFRA tarafından belirlenen mevzuat listeleri, rapor şablonları ve sertifikaları kolayca entegre eden, koku endüstrisine özel bir çözüm sunar.

Lisam ExESS® IFRA Koku Modülü, entegre parfüm bilgilerini kullanarak hesaplama yapan bir durum değerlendirmesine olanak sağlar. Yazılım, CAS numaralarını kullanarak madde ve karışım seviyelerinde IFRA Eşleştirmesi gerçekleştirir ve hesaplanmış bir tablo ile sınıf başına düşen azami kullanım düzeylerini sunar. Ayrıca ürüne göre IFRA Toplu Hesabı yapar ve kullanıcının en yeni IFRA standartları hakkındaki bilgilerini güncel tutar.

Sistem, formülasyonun tamamlanmasıyla birlikte detaylı raporlar, bildiriler, etiketler, alerjen raporları ve resmi IFRA Sertifikaları düzenler.

Özellikler ve İşlev:
 • IFRA Sertifikaları oluşturur ve yönetir
 • Parfüm ve bileşenlerin durumunu takip etmeye ve kişiselleştirmeye olanak tanır
 • SDS ve etiketler gibi mevzuatsal belgeler oluşturur 
 • IFRA veri tabanı ile entegre edilebilir
 • Alerjenler listesi (AB)
 • CosIng 2 veri tabanı (Avrupa Komisyonu)
 • Yasaklı ve kısıtlamaya tabi maddeler listesi
 • İzinli renklendirici ve koruyucu maddeler ile UV filtreleri
 • Bir bileşim ve CAS numarası ile IFRA Ek 1'e göre IFRA standardı bulunması muhtemel maddeleri listeler
 • Madde seviyesinde IFRA Eşleştirmesi gerçekleştirir, eğer bir eşleşme çıkmazsa, CAS numarası bulunmayan IFRA madde ailelerini gösterir
 • Karışım seviyesinde hesaplama ve eşleştirme yapar, hesaplanmış bir tablo ve sınıf başına düşen azami kullanım düzeylerini sunar
 • Ürüne göre IFRA Toplu Hesabı yapar
 • Kullanıcılara, son güncelleme ve ürün uyarılarını görme imkanı verir
Temel Raporlar:
 • Özel Malzeme Etiketi (IL) şablonları
 • Teknik rapor
 • Alerjen raporu
 • Malzeme Bilgi Formu (IDS)
 • IFRA sertifikaları
 • Malzeme etiketleri
Madde Veri Tabanları:
 • NVZ madde listeleri
 • IFRA madde veri tabanları
 • INCI listesi