Güvenlik Bilgi Formu-MSDS Hazırlama


GÜVENLİK BİLGİ FORMU-MSDS HAZIRLAMA HİZMETİ


MSDS Hazırlama, Çeviri ve Danışmanlık Hizmetleri

Türkiye'de an itibari ile yürürlükte olan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA) ve Ekleri, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ve Ekleri (KKDIK) mevzuatlarına uygun olarak Türkak sertifikasyon standartları kapsamında 56 dilde onaylı güvenlik bilgi formu-MSDS hazırlama ve çeviri hizmeti sunuyoruz.

Endüstriyel veya profesyonel faaliyetlerde zararlı kimyasallar/ürünler kullanıyorsanız, sertifikalı kimyasal değerlendirme uzmanı tarafından Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) hazırlamanız gerekir.

Güvenlik Bilgi Formundaki (MSDS) ve maruz kalma senaryolarındaki bilgiler (Genişletilmiş-GBF/Extended-SDS), işçileri ve çevreyi korumaya yardımcı olur.

Alt kullanıcı olarak maddeler veya karışımlar tedarik ediyorsanız, ilgili bilgileri ve uygun risk yönetimi tavsiyesini güvenlik bilgi formları (MSDS) ile müşterilerinize iletmeniz gerekir.

Zararlılık iletişiminin en önemli belgesi olan güvenlik bilgi formlarının (GBF-MSDS) sertifikalı profesyonellerce hazırlanması gereklidir.

Sertifikalı GBF-MSDS hazırlama ve çeviri hizmetlerimiz:
 • Gerekli etiketleme ve dokümantasyon ihtiyacını belirlemek için maddelerin ve/veya karışımların sınıflandırılması,
 • Mevcut MSDS'lerin SEA, KKDIK ve GHS gerekliliklerine göre gözden geçirilmesi,
 • Eksikliklerin ve gerekli değişikliklerin belirlenmesi,
 • Eksikliklerin ve gerekli değişikliklerin tamamlanması,
 • Zararlılık sembollerinin GHS standardına uygun olarak belirlenmesi,
 • Güvenlik Bilgi Formu-MSDS hazırlama/çeviri,
 • Kullanım ve dağıtım için tamamlanmış güvenlik Bilgi formlarının (MSDS) teslimi,
 • MSDS'lerin 56 dilde çevirilerinin yapılması,
 • Formülatörlere Ar-ge kapsamında tavsiyelerin verilmesi.
Hizmet Verdiğimiz Yönetmelikler
Lisam olarak dünya genelikdeki tüm yönetmeliklere uygun sertifikalı MSDS hazırlama ve çeviri hizmeti sunuyoruz. 
 • Türkiye - 28848 Sayılı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA Yönetmeliği)
 • Türkiye - 29204 Sayılı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
 • Türkiye - 10.12.2020 - 31330 Mükerrer Sayılı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (SEA Yönetmeliği)
 • Türkiye - Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK- No: 30105)
 • EC No 1272/2008 Avrupa Birliği CLP Yönetmeliği
 • EC 2020/878 sayılı yönetmelik
 • EC No 1907/2006 sayılı Avrupa Birliği REACH Yönetmeliği
 • Malezya / The Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013
 • Meksika / NOM-018-STPS-2015
 • Arjantin / IRAM 41600-2006 / IRAM 41401
 • Avustralya / Work Health and Safety Regulations
 • Yeni Zelanda / HSNOlisam Brezilya / NBR 14725-2:2009
 • Singapur
 • Rusya Ekonomik Bölgesi / GOST / R.50 / GOST 12.1.007-76, GOST 32419
 • Kanada (WHMIS 2015)
 • İsrail
 • Tayvan / CNS 15030
 • Japonya / JIS7252-2019
 • Çin / GB/T 16483-2008 / GB/T 17519-2013
 • Tayland / MOI Notification B.E. 2555
 • AB REACH Ek II - EIGA (Gaz)
 • GHS UN - Birleşmiş Milletlerlisam Büyük Britanya - Birleşik Krallık
 • REACH/KKDIK Madde Hacim Takibi
 • Amerika Birleşik Devletleri / OSHA / HMIS / NFPA / TSCA / California  Prep. 65
 • JIS / JCDB
 • Kozmetik / IFRA
 • Güney Kore / K-REACH / MoEL
 • Tehlikeli Madde Deklarasyonları (ADR / RID / IATA / IMDG KOD / ADN )
 • Deterjan Mevzuatı / IFRA
 • VOC
 • Endonezya - Dec. 23/M-IND/PER/4/2013.
 • Vietnam - Decree 113/2017/ND-CP
MSDS-Güvenlik Bilgi Formu Nedir?
MSDS, Material Safety Data Sheet'in kısaltmasıdır. Bir MSDS, kimyasalların kullanımı ve bunlarla çalışma için bilgi ve prosedürleri özetleyen yazılı bir belgedir. Belge ayrıca bir güvenlik bilgi formu (SDS) veya eski adıyla malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) olarak da adlandırılabilir. Güvenlik bilgi formu yaygın bilinen adıyla MSDS-GBF, material safety data sheet - malzeme güvenlik bilgi formu kelimelerinin baş harflerini oluşturmaktadır. Günümüze değişine yönetmeliklerle beraber "material-malzeme" ifadesi kalkmış olup kısaca GBF-SDS şeklinde telaffuz edilmektedir.
Malzeme güvenlik bilgi formları (MSDS), işverenlere, çalışanlara, acil müdahale görevlilerine ve genel halka işyerinde kullanılan ve günlük ticaretin bir parçası olan kimyasallarla ilgili tehlikeler hakkında temel bilgiler sağlar. Mevcut MSDS formları, fiziksel ve kimyasal özellik bilgilerini, potansiyel tehlike bilgilerini, koruyucu önlemleri, depolama ve nakliye önlemlerini, dökülmelerin veya kazara maruz kalmanın nasıl ele alınacağını içeren acil durum prosedürlerini, imha önerilerini ve üretici iletişim bilgilerini içerir.
Sağlık, güvenlik ve çevre uzmanları tarafından kimyasalların tehlikelerini iletmede ve risk yönetimi kararları vermede kullanılan birincil bilgi kaynağıdır.
MSDS'ler, sıralama şeması kullanılarak gözden geçirilir ve tehlike tanımlama, maruz kalma kontrolleri, kişisel koruyucu ekipman (KKD) ve ilgili ürünler hakkında iletilen toksikolojik bilgilerle ilgili olarak bilgilerin kalitesi ve eksiksizliği üzerine kategorize edilmektedir.
Güvenlik Bilgi Formu (SDS) kimyasal risk yönetimi için önemli bir araçtır. KKDIK Türk-REACH Yönetmeliği, zararlı maddeler veya karışımlar kullanıyorsanız bir MSDS-GBF hazırlatmanızı zorunlu kılar. 

KKDİK ve GBF (MSDS) Arasındaki İlişki?
Güvenlik bilgi formları (GBF-MSDS) Türkiye’de ve diğer ülkelerde maddelerin ve karışımların kullanıcılarına veya alıcılarına bilgi akışı sağlamanması amacıyla genel olarak kabul görmüş bir metottur. Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması yönetmeliği (KKDİK) yönetmeliğinin en önemli unsurlarından biridir. KKDİK’in GBF (MSDS) hazırlama ilgili orijinal gereklilikleri, Küresel Uyumlaştırılmış Sistemin (GHS) güvenlik bilgi formlarına (MSDS) dair kuralları ve GHS'nin diğer bileşenlerinin yerel mevzuata uygulanması olan 11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ile (SEA Yönetmeliği) gelen kurallar da göz önünde bulundurularak, güvenlik bilgi formu (GBF-MSDS) hazırlama ile ilişkili kurallar “KKDİK Yönetmeliği Ek-II’nin” güncellemesi ile yeniden düzenlenmiştir. 
MSDS Hazırlamadaki Amaç Nedir?
Güvenlik Bilgi Formu (GBF-MSDS), İngilizce açılımı Safety Data Sheet (MSDS) olan, ürünle ilgili kapsamlı bilgi içeren, toplam 16 başlıktan oluşan teknik bir dosyadır.  Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS), 23/06/2017 tarihli ve 30105 sayılı resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik’ (KKDİK) gereğince TÜRKAK akreditasyonu olan bir kuruluştan alınan belgeye sahip, sertifikalı güvenlik bilgi formu hazırlayıcıları tarafından hazırlanmaları zorunludur. 
Türkiye’de GBF-MSDS hazırlamak (MSDS) üretici, ithalatçı ve distribütörün sorumluluğundadır.

Aynı zamanda GBF-MSDS'in alt kullanıcılara tedarik edilmesi de bahsedilen rollerdeki firmalara aittir.
GBF-MSDS'ler, ilk yardım önlemleri, kaza sonucu yayılma önlemleri, maruz kalma kontrolü/kişisel korunma, toksikolojik bilgiler gibi bölümleriyle işçi sağlığı için önlem ve müdahaleler içermekle birlikte kimyasalların güvenli taşınması ve depolanması ile ilgili bilgiler de içermektedir.

Bir kimyasalın kara, hava, deniz fark etmeksizin herhangi bir yolla güvenli naklinin kabulü için taşıyıcı firmaya GBF-MSDS sunulması gerekmektedir.
GBF-MSDS hakkındaki bu özet, tehlikeli kimyasallara maruz kalma ihtimali olan çalışanların GBF formatı ve içeriğine aşina olmasını ve herhangi bir olumsuz durumla karşı karşıya kalındığında ne yapılması gerektiğinin anlaşılmasına yardımcı olmak için rehberlik sağlar.
GBF-MSDS temel olarak, kimyasal bir ürün hakkında ihtiyacınız olabilecek veya bilmek isteyebileceğiniz her şey için tek bir bilgi kaynağıdır.

Kimyasal bir ürün hakkında ayrıntılı bilgileri, nasıl kullanılması gerektiği, etkileri, bu etkilere karşı nasıl korunacakları, kimyasala hangi düzenlemelerin uygulanacağı ve diğer bilgileri aktarmak için dünya çapında kullanılırlar. MSDS, bir ürünün tehlikeleri ve malzemenin nasıl güvenli bir şekilde taşınabileceği, kullanılabileceği ve depolanabileceği hakkında bilgi sağlar. Fiziksel ve kimyasal özellikler, fiziksel ve sağlık tehlikeleri, maruz kalma yolları, güvenli kullanım ve kullanım önlemleri, acil durum ve ilk yardım prosedürleri ve kontrol önlemleri hakkında bilgiler içerir.

Bir Güvenlik Bilgi Formu (eski adıyla Malzeme Güvenlik Bilgi Formu-MSDS), zararlı bir kimyasalın imalatçısı, ithalatçısı veya alt kullanıcısı tarafından hazırlanan ayrıntılı bir bilgi formudur.

Ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklar. MSDS'ler, toksisite, parlama noktası, dökülme ve sızıntı prosedürleri, depolama yönergeleri ve maruz kalma kontrolü gibi yararlı bilgiler içerir. Madde ve karışımların tedarik zinciri içerisindeki iletişimde en önemli aracı güvenlik bilgi formu-MSDS belgeleridir. Türkiye'de güvenlik bilgi formu formları "diğer adıyla MSDS" KKDİK ve SEA yönetmelikleri kapsamında yönetilir. Kimyasallların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkındaki yönetmelik kapsamında güvenlik bilgi formları-MSDS'ler sertifikalı kimyasal değerlendirme uzmanı tarafından hazırlanmalıdır. Kimyasal değerlendirme uzmanı sertifikasyon şartları KKDİK Ek-XVIII kapsamında açıklanmaktadır.

MSDS Ne Zaman Hazırlanmalıdır?
Bir MSDS, tehlikeli bir kimyasalın ilk imalatından veya ithalatından önce veya bu mümkün değilse, kimyasalın ilk imalatından veya ithalatından sonra ve bir işyerine ilk tedarik etmeden önce mümkün olan en kısa sürede hazırlanmalıdır. MSDS'in tüm ürün tanımlayıcılarını içermesi koşuluyla, grubun benzer tehlikeli özelliklere sahip olacağını varsaymanın makul olduğu bir grup madde, karışım ve ürün için tek bir MSDS hazırlamak kabul edilebilir. MSDS, işyerinde tehlikeli kimyasalların yönetimi için bir referans görevi görür. MSDS hakkındaki bilgiler, güvenli ürünlerin seçimine ve işverenlerin ve çalışanların ürünleri güvenli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur ve bir düzenleyici çerçeve olarak hizmet eder.

MSDS Hazırlama Hizmeti Prosedürlerimiz:
1. Gerekli Bilgilerin Derlenmesi
Lisam ilk olarak tam formül, mevcut MSDS (varsa) ve karışım bileşenleri için hammadde MSDS'leri dahil olmak üzere ürün hakkında bilgi alır. Genellikle, MSDS'yi oluşturmak için gereken bilgilerle bizim tarafımızdan size iletilecek olan "MSDS Hazırlama Talep Formu" doldurulmasını talep ederiz.
2. MSDS Hazırlama Süreci
Lisam, bir formül dökümü oluşturur (gerekirse) ve bu bilgiler ile MSDS sınıflandırma ve hazırlama oluşturma süreci başlar. Ürün formülü, kimyasal tehlike bilgileri, düzenleyici bilgiler ve fiziksel veriler için veritabanlarına göre kontrol edilir.
3. MSDS Sınıflandırma Süreci
Ürün sınıflandırması, üründeki kimyasalların tehlikelerine, ülkenin özel gereksinimlerine ve test verileri gibi diğer mevcut bilgilere göre belirlenir. MSDS'de açıklanması gereken kimyasallar, bireysel tehlikelerine göre belirlenir ve ifadeler, ürün özelliklerine ve GHS sınıflandırmasına göre MSDS'e dahil edilmek üzere seçilir.
4. Son Kontrol ve Sertifikasyon
MSDS oluşturulur, rapor edilir ve gerektiği şekilde son ayarlamalar yapılır. Nihai MSDS, yüksek kaliteli, uyumlu bir belgenin yayınlanmasını sağlamak için kıdemli bir kimyasal değerlendirme uzmanı tarafından incelenir.
MSDS Güvenlik Bilgi Fomu Hazırlama Ücretleri Nedir?
Bir güvenlik bilgi form-MSDS hazırlama fiyatlandırması yapılırken birçok farklı kriter göz önünde bulundurulur. Bunlar kısaca hazırlanacak ürünün tipi (boya, kozmetik, esans, deterjan, genel kimyasallar vs...) bileşen sayısı, taşımacılık sınıflandırması, hazırlanacak diller gibi başlıklardır. Şirketinize özel güvenlik bilgi formu hazırlama-MSDS hizmet fiyatladırma ücretleri hakkında teklif almak için uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.
3 Kolay Adımda MSDS Hazırlama Rehberi
MSDS hazırlama ciddi bir bilgi birikimi ve kurallara uyumlu bir iş disiplini gerektiren önemli bir iştir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), konusunda uzman ve yetkin kişiler tarafından hazırlanmalıdır.
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), belirli bir maddenin özellikleri ve tehlikeleri hakkında bilgi içeren özel ve resmi bir belgedir. Bu güvenlik bilgi formu sadece birçok sektörde gerekli bir belge olmakla kalmaz, aynı zamanda çalışanlar için kullandıkları maddelerle ilgili önemli bilgilere hızlı erişim imkanı sağlar.

İşverenlerin MSDS Kapsamında (Güvenlik Bilgi Formu) Sorumlulukları:
İşverenler, MSDS'lerin işyerindeki tüm tehlikeli kimyasallar için çalışanlar tarafından kolayca erişilebilir olmasını sağlamalıdır. Bu çeşitli yöntemlerle yapılabilir. Örneğin, işverenler, çalışanların gerektiğinde çalışma alanından ayrılmadan bilgilere anında erişebildikleri ve bir elektrik kesintisi veya başka bir acil durum durumunda MSDS'e hızlı erişim için bir yedek mevcut olduğu sürece MSDS'leri basılı olarak veya bilgisayarlarda tutabilirler. Buna ek olarak, işverenler MSDS'leri  hazırlamak ve güncellemekten sorumlu kişi(ler) istihdam etmek isteyebilirler. İşverenin bir MSDS'i yoksa, işveren veya belirlenmiş kişi(ler) bunu temin etmek için danışmanlık firmalarından hizmet alabilirler.
Bir Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) aşağıdakileri içermelidir;
İmalatçı Hakkında Bilgiler;
 • İsim
 • Adres
 • Telefon Numarası
 • Faks Numarası
 • E-posta Adresi (Opsiyonel)
Söz konusu madde hakkında özel bilgiler:
 • Tehlikeli maddeler 
 • Kimyasal kimlik 
 • Saklama ve kullanım bilgileri 
 • Temizleme, bertaraf ve dökülme kontrol bilgileri 
 • Yangın ve patlamayla ilgili veriler 
 • Fiziksel ve kimyasal özellikler 
 • Sağlık tehlikeleriyle ilgili veriler 
 • Maruz kalma limitleriyle ilgili veriler 
 • Reaksiyon verileri 
 • Koruyucu donanım kullanımı için uyarılar
MSDS Hazırlama
1. Ürünlerinizin Envanterini Çıkarın
MSDS formunuzda olması gereken tek malzeme, zararlı etkileri önlemek için her türlü özel işlem gerektiren malzemelerdir. Örneğin; benzin. Yanlış kullanılırsa deri döküntülerine, göz yaralanmalarına veya alev almasına neden olabilir. Bazı ürünler için boyut da önemlidir. Bundan dolayı MSDS hazırlama işlemine başlamadan önce ürünlerin içeriği konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmalısınız.
2. Listelerinizi Düzenleyin
Potansiyel olarak tehlikeli maddeler listenizi MSDS hazırlama kriterlerine uygun olarak yapın. Tüm maddeler için belirlenen kodları liste sıralamanıza uygun olarak işleyin. MSDS hazırlama işi bir amaç olarak; tüm dünyada geçerli ve aynı dili konuşan standart bir malzeme güvenlik bilgi formu sağlama üzerine kurgulanmıştır. Bu nedenle listenin genel olarak tüm maddeleri belirli bir standartta ilerler.
3. Bir Profesyonelden Destek Alın
Yürürlükte olan yasalar, malzeme güvenlik bilgisi ve MSDS hazırlama hakkında herhangi bir bilgiye sahip değilseniz kesinlikle bir uzmandan yardım almalısınız. Bu işin profesyonelleri, ihtiyacınız olan MSDS hazırlama işini en iyi şekilde yapacak ve malzemenizin standartlarını ve içeriğindeki maddeler hakkında en güncel yasaları uygulayarak güvenlik bilgi formu oluşturacaklardır. 
MSDS hazırlama hakkında daha fazla bilgi almak için hemen bizimle iletişime geçin!

Güvenlik bilgi formları (MSDS) kimyasal ürünler hakkında zararlılık bilgilerini iletir:

1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ, MSDS'te ki kimyasalın yanı sıra önerilen kullanımları tanımlar. Ayrıca tedarikçinin gerekli iletişim bilgilerini sağlar.

2. ZARARLILIK TANIMLANMASI, madde veya karışımın tehlikelerini ve bu tehlikelerle ilgili uygun uyarı bilgilerini içerir.

3. BİLEŞİM/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ, safsızlıklar ve stabilize edici katkı maddeleri de dahil olmak üzere SDS üzerinde belirtilen üründe bulunan bileşen(ler) i tanımlar. Bu bölüm, ticari sırların iddia edildiği maddeler, karışımlar ve tüm kimyasallar hakkında bilgi içerir.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ, kimyasal maddeye maruz kalan bir kişiye eğitimsiz yanıt verenler tarafından verilmesi gereken ilk bakımı açıklar.

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ, Uygun yangın söndürme teknikleri, ekipman ve yangından kaynaklanan kimyasal tehlikeler de dahil olmak üzere kimyasalın neden olduğu bir yangınla mücadele için öneriler listeler.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER, insanlara, mülklere veya çevreye Maruz kalmayı önlemek veya en aza indirmek için koruyucu önlemler ve temizleme uygulamaları da dahil olmak üzere dökülmelere, sızıntılara veya salınımlara uygun tepkiler hakkında tavsiyelerde bulunur. Ayrıca, dökülme hacminin tehlike üzerinde önemli bir etkisi olduğu büyük ve küçük dökülmelere verilen yanıtlar arasında ayrım yapan önerileri de içerebilir.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA, uyumsuzluklar da dahil olmak üzere kimyasalların güvenli bir şekilde depolanması için güvenli kullanım uygulamaları ve koşulları hakkında rehberlik sağlar.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA, işçi maruziyetini en aza indirmek için kullanılabilecek maruz kalma limitleri, mühendislik kontrolleri ve kişisel koruyucu ekipman (KKD) önlemlerini belirtir.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER, madde veya karışımla ilişkili fiziksel ve kimyasal özellikleri tanımlar.

10. KARARLILIK VE TEPKİME, madde veya karşımın reaktivite tehlikelerini ve kimyasal stabilite bilgilerini açıklar. 

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER, toksikolojik ve sağlığa etkileri hakkında bilgi verir veya bu verilerin mevcut olmadığını gösterir. Bu, maruz kalma yollarını, ilgili semptomları, akut ve kronik etkileri ve sayısal toksisite ölçümlerini içerir.

12. EKOLOJİK BİLGİLER, Kimyasal(lar) ın çevreye salınması durumunda çevresel etkilerini değerlendirmek için bilgi sağlar.

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ, kimyasalların veya konteynerlerinin geri dönüşümü veya ıslahı ve güvenli elleçleme uygulamaları hakkında rehberlik sağlar. Maruz kalmayı en aza indirmek için, bu bölüm okuyucuyu MSDS'in 8.bölümüne (Maruz Kalma Kontrolleri/Kişisel koruma) de yönlendirmelidir.

14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ, Tehlikeli kimyasalların karayolu, hava, demiryolu veya deniz yoluyla taşınması ve taşınması için sınıflandırma bilgileri hakkında rehberlik içerir.

15. MEVZUAT BİLGİLERİ, SDS'DE başka hiçbir yerde belirtilmemiş olan ürüne özgü güvenlik, sağlık ve çevre düzenlemelerini tanımlar.

16. DİĞER BİLGİLER, MSDS'in ne zaman hazırlandığını veya bilinen son revizyonun ne zaman yapıldığını gösterir. MSDS, önceki sürümde değişikliklerin nerede yapıldığını da belirtebilir. Değişikliklerin bir açıklaması için tedarikçiyle iletişime geçmek isteyebilirsiniz. Diğer yararlı bilgiler de buraya dahil edilebilir.
Ayrıca bu bölüme güvenlik bilgi formu hazırlayıcısının iletişim bilgileri, sertifika belge tarihi ve numarası yazılır.

Ayrıca 56 dilde ve 30'dan fazla ülkenin yönetmeliğine uygun güvenlik bilgi formu (MSDS) hazırlama, sınıflandırma ve etiket hazırlama, İSG kartı düzenleme ve diğer bir çok güvenlik belgesi hazırlama yazılımımız olan ExESS hakkında bilgi almak için;

Hizmet Verdiğimiz Serfifikalı MSDS Çeviri Dilleri