Kimyasal Yönetimi


ExESS® GBF/SDS/MSDS Hazırlama Yazılımı; küresel veya ulusal kimyasal güvenlik mevzuatlarına uyumlu olarak, istenen GBF/SDS/MSDS belgeleri, etiketler, kimyasalların takibi, iş yeri kimyasal güvenlik değerlendirmesi, kozmetik ürün formları, kimyasal güvenlik sınıflandırması, tehlikeli maddelerin taşınmasına dair gereklilikler gibi başlıkları kullanıcılara otomatik olarak ve hatasız olarak sunmaktadır.

ExESS® GBF/SDS/MSDS Hazırlama Yazılımı kullanıcıları, gereken tüm mevzuatsal uyum ve kimyasal yönetimi bilgilerine tek bir veri tabanından erişim avantajına sahiptir ve bu sayede bölge bazlı kimyasal izleme listeleri veya kullanıma, işleve, konuma vb. dayalı kategoriler oluşturabilirler. Kapsama giren bazı başka özel alanlar:

  • Güvenlik Bilgi Formları: GBF/SDS/MSDS - Maruziyet Senaryoları - eSDS (Genişletilmiş SDS)
  • Etiket Yönetimi
  • Güvenlik Talimat Kartları
  • İşyeri Risk Değerlendirmesi
  • REACH, CLP, SEVESO, APEX
  • Turk-REACH (KKDIK), SEA
  • Patlayıcı maddelerin depolanması
  • Tehlikeli atık envanteri