Neden Lisam ExESS®?


Lisam GBF (MSDS) Hazırlama Yazılımı-Programının Başlıca Özellikleri:

 • CLP ve SEA başta olmak üzere dünyadaki tüm kimyasal güvenlik mevzuatları ile uyumludur.
  • ExESS®  GBF (MSDS) Hazırlama Yazılımı-Programı, madde ve karışımlarınızı, 1 Haziran 2016 itibariyle uyulması zorunlu hale gelen 28848 sayılı “Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA)” uyarınca sınıflandırır ve eski mevzuata göre hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formlarınızı kolayca güncellemenize olanak tanır.
 • Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki Yönetmelik (KKDİK) ile uyumludur.
 • Elli iki dil ve bölgesel mevzuat modülü barındıran tek GBF/SDS/MSDS Hazırlama Yazılımı Lisam ExESS®'tir.
  • Lisam içerik kütüphanelerindeki onbinlerce ifade, mevzuat uzmanı kimyagerler tarafından tercüme edilmiştir.
 •  Lisam GBF/SDS/MSDS Hazırlama Programı,  size zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayan verimli çözümler sunar.
  • Kırk bini aşkın CAS numarası içeren kimyasal veri tabanlarından faydalanarak bulduğunuz maddeleri birkaç dakika içinde karışımınıza ekleyin ve bir tıkla bu karışımı sınıflandırıp, tehlike (H kodları) ve önlem ifadelerini (P kodları) sıfır hata ile belirleyin.
  • Karışımınıza CosIng, LOLI, BIG gibi kapsamlı kimyasal veri tabanlarından eklediğiniz maddeler için kaynama sıcaklığı, parlama noktası, yoğunluk, ATE, LD50, LC50 değerleri gibi yüzlerce fizikokimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik özelliğin hazır gelmesi araştırma sürenizi sıfıra indirir.
  • Sınıflandırma yaparken elinizdeki deneysel verilerden de faydalanma imkanı vardır.
  • GBF/SDS/MSDS'de bulunan 16 sekmenin tamamını, "Apply Blocks" sihirbazını kullanarak bir tuşla doldurun.
  • ADR/RID/IATA/IMDG/ADN yönetmelikleri çerçevesinde UN no, ambalajlama sınıfı ve uygun sevk ismi belirleme, taşıma evrağı oluşturma ve sevklerin takibi gibi güvenlik danışmanınızın yapacağı bütün işleri "Taşıma Sihirbazı" tek başına gerçekleştirir.
 • Türkiye'de resmi ofisi bulunan aracısız tek Kimyasal Güvenlik Yazılımı firması Lisam Systems Türkiye'dir. Bu, size firma ile doğrudan iletişim kurma fırsatı sağlar.
  • Türkiye modülleri ile Türk mevzuatlarına %100 uyumlu ilk ve tek yazılım Lisam ExESS®'tir.
  • Ayrıca 25'den fazla ülkede resmi ofisi olan tek kimyasal güvenlik çözümleri firmasıdır.
  • Lisam Türkiye, eğitimli kadrosu ile kullanıcılarını teknik ve mevzuatsal olarak süresiz desteklemektedir.
 • Eğitimler, Türk uzmanlar eşliğinde yüz yüze ve/veya uzaktan verilmektedir. (3 güne kadar yüz yüze eğitim ücretsizdir)
  • Bu eğitimlerden sonra, Türkiye ofisi tarafından sınırsız çevrimiçi teknik destek verilmeye devam edilmektedir.
 • ExESS®, fayda/maliyet oranı en yüksek yazılım olma özelliği ile sizin için optimum çözümü sağlar.
 • Ticari formüllerinizi ExESS® ile koruyun:
  • Karışımlarınızdaki maddelerin yüzde derişimleri, CAS numarası gibi bilgilerini üçüncü şahıslardan gizleme seçeneği ExESS®'te mevcuttur.
Mevzuata Dayalı Sınıflandırma Hesaplama Algoritmaları
 Lisam Systems tarafından sağlanan, mevzuatlara tamamen uyumlu hesaplama modülleri
 • Madde ve karışımların sınıflandırması: Türkiye için SEA, AB için GHS/CLP/, BM, ABD, Japonya, Güney Kore için GHS, ABD ve Kanada için OSHA ve ANSI kılavuzları vb.
 • Taşımacılık sınıflandırması: ADR/RID/ADN, DOT, ICAO, IMDG, IATA, UN RTDG, RES420 Yönetmelikleri.

Lisam GBF (MSDS) Hazırlama Programı ayrıca, Türkiye için KKDİK, Avusturya için VBF; Almanya için BetrSichV, Storfallverordnung ve WGK; AB ve ABD için VOCs; İsviçre için VOCV; Danimarka için MAL ve ABD için NFPA ile HMIS gibi ülkelere özgü sınıflandırmalar da mevcuttur.
Dahası, LISAM, Mesleki Maruziyet Sınır (OEL) değerleri ile Biyolojik Sınır değerleri yanısıra SEVESO gibi modülleri de içermektedir.

Sınıflandırma Analizi Takibi
 • Lisam GBF (MSDS) Hazırlama Yazılımı sınıflandırma görünümü, sınıflandırmayı kesinleştirmeden önce belirlenen zararlılık ifadelerinin karışımdaki hangi madde ve derişimlerden kaynaklandığını, ilgili hesap ve verileri (kaynaklarıyla beraber) ortaya koyarak takip etme imkanı sağlar.
Döküman Şablonları
 • Birçok dilde çeşitli dökümanlar için şablonlar mevcuttur:
  • GBF/SDS/MSDS belgeleri (REACH Annex II, KKDIK, CLP, SEA, ANSI Z400.1-2010 ve HS/JIS ile tamamen uyumludur), Etiketler ve Güvenlik Talimat Kartları
Raporlama
 • Lisam GBF (MSDS) Hazırlama Yazılımı, raporlar için oldukça esnek ve kullanıcı dostu bir tasarım aracı ile şablon editörüne sahiptir. Bu araçlar ile firmanıza ve kişisel tercihlerinize uygun rapor şablonlarını, MS Word veya Excel formatlarında oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz.
İfade & Piktogram Kütüphaneleri
 • Lisam GBF (MSDS) Hazırlama Programı, elli iki dildeki çevirileri sürekli geliştirilen, önceden tanımlı on dört binden fazla ifade ve cümlecik ile Lisam ve endüstri tarafından geçerliliği test edilmiş altı binin üzerinde ifade barındırır. Lisam kütüphaneleri içinde ayrıca beş yüzden fazla piktogram bulunmaktadır. Kullanıcıların MS Excel ile oluşturdukları kişisel ifade kütüphaneleri de kolayca ExESS'e aktarılabilir.
İçe/Dışa Aktarma
 • İfade, veri ve şablonlar için esnek, basit ve ölçeklenebilir biçimde içe/dışa aktarma işlevleri mevcuttur (XML, txt, Excel, ... gibi formatlarda).
Bilgi Yönetimi
Lisam GBF (MSDS) Hazırlama Yazılımı'nda etkin veri yönetimi sağlamak için birçok özellik mevcuttur.
 • GBF/SDS/MSDS hazırlama ve yönetimini kolaylaştırmak için veri giriş ekranları
 • Üç yüzden fazla önceden tanımlı özellik alanı ile gerektiğinde yeni alanlar ekleme ve düzenleme seçenekleri
 • Yüzden fazla önceden tanımlı ürün ailesi
 • Yeni ekranlar oluşturmak veya düzenlemek için kullanıcı dostu Uygulama Tasarımcısı (Tam esneklik ve denetim için her özellik alanında kodlama imkanı)
 • Akıllı Google ARAMA işlevleri ve veri boşluk analizi
Veri Kalıtım Özelliği (Inheritance Fonksiyonu)
 • Lisam GBF (MSDS) Hazırlama Programı'nın sağladığı esnek veri yönetimi sayesinde kopyalama veya kalıtım (inheritance) yoluyla veri aktarımı çok kolaydır. Bu işlev ile ürün ailesine ilişkin bir özellik değiştirildiğinde, bu değişiklik, o aileye mensup ürünlere otomatik olarak yansır. Örneğin, kullanıcının GBF/SDS/MSDS'e eklediği bir ürün, birden fazla dökümanda yer alıyorsa, bu ürünün kalıtım ile bağlı olduğu ana üründe bir değişiklik yapılması sonucunda alt dökümanlardaki tüm ilgili ürünler otomatik olarak güncellenir.
Değişiklik Takip Sistemi
 • Kullanıcı değişiklikleri ve denetim günlüklerinin kapsamlı takibi
Versiyon Değişiklikleri
 • GBF/SDS/MSDS'de yapılan büyük ve küçük değişiklikler sonucu otomatik sürüm numarası güncelleme
Otomatik Mesajlar/Uyarılar
 • Eksik çeviriler, eşleşmeyen sınıflandırlamalar, önlem ifadelerinde doldurulması gereken alanlar gibi birçok uyarı ve hata mesajı GBF/SDS/MSDS yazma sürecinde kullanıcıya kılavuzluk eder.
Döküman Dağıtımı
Lisam PUBLICHEM® modülü, ExESS® kullanıcılarına mevzuatsal belgelerini tümüyle idare etme imkanı sunar. Bu çerçevede, güvenlik belgelerinin aktarımı, güncellenmesi ve dağıtımı sağlanırken, tüm elektronik etkinlik kayıt altına alınır. Ayrıca web tabanlı bir arayüz de kullanıma açıktır.