Kimyasal Yönetimi


Kimyasalların Yönetimi


 

ExESS® GBF/MSDS hazırlama yazılımı; küresel veya ulusal kimyasal güvenlik mevzuatlarına uyumlu olarak, istenen güvenlik bilgi formları (MSDS), etiketler, kimyasalların takibi, iş yeri kimyasal güvenlik değerlendirmesi, kozmetik ürün formları, kimyasal güvenlik sınıflandırması, tehlikeli maddelerin taşınmasına dair gereklilikler gibi başlıkları kullanıcılara otomatik olarak ve hatasız olarak sunmaktadır.

msds yazılımı

  Kimyasalların Yönetimi

ExESS® GBF/SDS/MSDS programı kullanıcıları, gereken tüm mevzuatsal uyum ve kimyasal yönetimi bilgilerine tek bir veri tabanından erişim avantajına sahiptir ve bu sayede bölge bazlı kimyasal izleme listeleri veya kullanıma, işleve, konuma vb. dayalı kategoriler oluşturabilirler. Kapsama giren bazı başka özel alanlar:
 
lisam Güvenlik Bilgi Formları: GBF/SDS/MSDS hazırlama
lisam Maruziyet Senaryoları - eSDS (Genişletilmiş SDS)
lisam Etiket yönetimi
lisam Güvenlik Talimat Kartları (İş Sağlığı Güvenliği)
lisam İşyeri Risk Değerlendirmesi
lisam REACH, CLP, SEVESO, APEX
lisam Turk-REACH (KKDIK), SEA
lisam Patlayıcı maddelerin depolanması
lisam Tehlikeli Atık Envanteri