Madde Hacim Takibi


ExESS® GBF/SDS/MSDS Hazırlama Yazılımı Madde Hacim Takibi, mevzuata ilişkin hacim takibi ile raporlamayı kolaylaştırır ve otomatik hale getirir.
Mevcut madde hacim takibi seçenekleri:
  • AB/TR Tonaj bandı hesabı için REACH/KKDİK Madde Hacim Takibi
  • AB Maddeler Bildirgesindeki (BOM) Yüksek Dikkat İsteyen REACH/KKDİK Maddelerinin (SVHC) oluşturduğu karışım ve eşyalar için hacim hesabı
  • ABD için Envanter Güncelleme Raporlaması (IUR); madde hacim takibi ve ExESS® eIUR-Web otomatik ağ bağlantısı aracılığıyla EPA'ya veri yükleme dahil
  • Japonya Kimyasal Madde Kontrol Yasası (CSCL)

REACH ve KKDİK Madde Hacim Takibi (AB/TR)

ExESS® Madde Hacim Takibi; ticari kimyasalların hacimleri, ürün bileşimleri, hesap için önemli REACH/KKDİK parametreleri, yasal oluşum (LE) başına kimyasal madde dağılımı, çalışma tesisleri, İş Birimleri (BU) gibi bilgileri temel almaktadır. REACH/KKDİK Madde Hacim Takibine özgü bazı kilit ExESS® işlevleri:
  • Her yasal oluşum için madde başına otomatik tonaj bandı hesaplama
  • Hacimler eşik değere ulaştığında haber veren otomatik uyarı sistemi
  • Grafik gösterimler için Excel'e aktarma
  • Tahmini hacim bilgileri üzerine simülasyonlar
  • Pivot tablolar ile parametrik raporlama

Maddeler Bildirgesindeki SVHC tipi Karışım ve Maddeler için REACH/KKDİK Hacim Hesabı

Hesaplama için karışım bileşimleri ile BOM maddelerinin toplamı baz alınır. ExESS®; CAS, EC ve EC Dizin numaralarına göre listeli SVHC'leri izler ve yapılardaki %ww değerlerini hesaplar. ExESS®, REACH yönetmeliğine uygun listeler, genel değerlendirmeler ve belgeler oluşturabilir. Bilgi ve hesaplamalar, REACH Ek II ile uyumlu olarak Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formundaki (eSDS) Kısım 15 ve Kısım 3'ü tamamlamak için kullanılır.