Kaynaklar

GHS Kaynakları

GHS Mor Kitap (2015), GHS için endüstri standardı referansıdır

Amerika Birleşik Devletleri

OSHA GHS Portalı
GHS – OSHA HCS Karşılaştırma Belgesi
EPA

Kanada

İş Sağlığı ve Güvenliği GHS Bilgi Kanada Merkezi
WHMIS 2015

Avrupa

UNECE, Avrupa için Birleşmiş Milletler Ekonomik Komisyonu
KOBİ'ler için AB Kimya Sektörü Bilgisi
AKA - Avrupa Kimyasallar Ajansı

Dünya

Dünya Çapında Uygulama Zaman Çizelgesi
UNITAR; Rehber Belgeler, Eğitim Kaynakları ve Malzemeleri, re: GHS

Referans Kılavuzu: Sanayi Kısaltmaları

 • ANSI: Amerika Ulusal Standartlar Enstitüsü
 • APEC: Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği
 • ASTM: Amerika Test ve Malzemeler Birliği
 • CA: Yetkili Otorite
 • CAS: Kimyasal Kuramlar Servisi
 • CBI: Gizli İş Bilgileri
 • CFR: Federal Yönetmelikler Kodu
 • CG/HCCS: Kimyasal Sınıflandırma Sistemleri için Uyumlaştırma Koordinasyon Grubu
 • CPSC: Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu
 • DOT: Ulaştırma Bakanlığı
 • EINECS: Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Avrupa Envanteri
 • EPA: Çevre Koruma Ajansı
 • AB: Avrupa Birliği
 • FIFRA: Federal İnsektisit, Fungisit ve Rodentisit Yasası
 • GHS: Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi için Küresel Uyumlaştırma Sistemi
 • HCS: Tehlike İletişim Standardı
 • IARC: Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı
 • IFCS: Uluslararası Kimyasal Güvenlik Forumu
 • ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü
 • IOMC: Kimyasalların Güvenilir Yönetimi üzerine Kuruluşlar Arası Program
 • ISO: Uluslararası Standartlar Organizasyonu
 • IUPAC: Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği
 • LD50: Öldürücü doz 50 mg/kg: Kilogram başına miligram
 • SDS: Güvenlik Bilgi Formu
 • NAFTA: Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması
 • OSHA: Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi
 • OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
 • QSARs: Nicel Yapı-Etkinlik İlişkileri
 • KOBİ: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
 • TFHCL: Sınıflandırma ve Etiketleme Uyumlaştırma Görev Ekibi
 • TSCA: Zehirli Maddeler Denetim Yasası
 • BM: Birleşmiş Milletler
 • UNCED: Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı
 • UNCETDG: Tehlikeli Maddelerin Taşınması üzerine Birleşmiş Milletler Uzman Komitesi
 • UNCETDG/GHS: Tehlikeli Maddelerin Taşınması ve Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi için Küresel Uyumlaştırma Sistemi üzerine Birleşmiş Milletler Uzman Komitesi
 • UNITAR: Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü
 • WG: iş grubu
 • WHMIS: İşyeri Tehlikeli Madde Bilgi Sistemi
 • WSSD: Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi