Kimyasal Güvenlik ve İşletmeniz

Konu nedir?


 

Kimyasal maddelerin Avrupa Birliği’nde üretimi, ithalatı ve kullanımına dair kurallar, iş dünyası ve toplumsal ortamda daha güvenli kimyasal maddelere duyulan ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanmıştır. KKDİK ile, kimyasal maddelere ait risklerin kontrol altında tutulması, kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama süreçleri yoluyla rekabet ve inovasyonun teşvik edilmesi hedeflenmektedir. SEA küresel ticareti kolaylaştırmakta; Türkiye’de kimyasal ürünlerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması için Birleşmiş Milletler’e ait Küresel Uyum Sistemini (GHS) uygulayarak işçi ve tüketici güvenliğini artırmaktadır. Bu yönetmelikler Türkiye’de insan sağlığı ve çevre için yüksek düzeyde bir koruma temin etmek üzere ortak bir sistem getirmektedir.

Ne yapmam gerekiyor?


 

Bu, tedarik zincirindeki rolünüze, kullandığınız maddelerin hangi ölçüde riskli olduğuna ve bu maddeleri nasıl kullandığınıza bağlı. ECHA Navigator aracı sayesinde, sizin için nelerin geçerli olduğunu tespit edebilirsiniz.

Kimyasal ürünlerinizi tanıyın


 

Kimyasal madde tedarik eden bir işletme misiniz? Ürettiğiniz veya ithal ettiğiniz maddeleri sınıflandırmak, etiketlemek ve kaydetmek, bu maddeleri güvenli bir biçimde nasıl kullanacaklarına dair müşterilerinizi bilgilendirmek amacıyla bilgi toplamanız gerekir. Kimyasal madde kullanan bir işletme misiniz? - Tedarikçileriniz tarafından iletilen risk yönetim tavsiyelerini uygulamalı, aksi takdirde bu tavsiyelerin uygun olmadığı yönünde kendilerini bilgilendirmelisiniz.

“Yüksek Önem Arz Eden Maddelere” (SVHC) dikkat edin


 

En yüksek düzeyde riskli kimyasallar, “yüksek önem arz eden madde” (SVHC) listesine alınır. Bu kimyasallar kansere neden olabilir, hormonal sistemlerde bozulmalara yol açabilir, doğada ve yaşayan organizmalarda birikebilir ve insan sağlığı ve çevre bakımından geri dönüşü olmayan etkilere sebebiyet verebilir. Bu liste yılda iki kez güncellenmektedir. Maddeniz bu listedeyse ruhsat için seçilebilir; bu durumda kullanmaya devam edebilmek için izin başvurusunda bulunmanız gerekecektir.

Maliyetler ne kadardır?


 

KKDİK, ilgili harç ve ücretlerin Bakanlığın Birim Sermaye Bütçesi Müdürlüğüne ödenmesini gerektirir. Firmanız ne kadar küçükse, harç ve ücretler de o kadar az olacaktır. Diğer maliyetler harçlardan daha yüksek olabilir. Bunlar sizin münferit yükümlülüklerinize, veri oluşturma veya satın alma ihtiyacınıza, danışman kullanma tercihinize veya riskli materyaller yerine daha güvenli kimyasallar bulma ihtiyacınıza/kararınıza bağlı olacaktır.

Nasıl bilgi ve yardım alırım?


 

Kimyasallar Yardım Masasını sorularınıza yanıt bulmak ve destek almak için bir haber kaynağı, rehber olarak kullanabilirsiniz. Firmalara yönelik hukuki terminoloji ve kilit bilgiler, Kimyasallar Yardım Masasında sunulmaktadır. Ayrıca kimyasalların AB pazarında güvenli kullanımı, sınıflandırılması ve niteliklerine dair bilgileri ECHA web sitesinde aratabilirsiniz.
• Belirli maddeler ve ürünler için tedarikçileriniz ve müşteriler;
• Sektöre özgü tavsiye ve bilgiler için sektör birliğiniz;
• Uyumlulukla ilgili sorularınız için Kimyasallar Yardım Masası;
• Kullanmanız gereken araçlarla ilgili destek için ECHA yardım masası.

Bu ne anlama geliyor?


 

Kimyasalların serbest dolaşımı AB dahilindeki tüm firmalar için aynı kurallar geçerlidir.

Veri yok, pazar yok


 

Kayıt dışı maddelerin üretimi, ithalatı, pazarlaması ve kullanımı yasaktır. Bu hem tek maddeler hem de karışımlar için geçerlidir.

Tedarik zinciri dahilinde iletişim


 

Tedarik zincirindeki her aktörün, yani üretici, ithalatçı, formülatör, distribütör ve perakendecinin, kimyasalların güvenli kullanımı ve riskli niteliklerin bildirilmesini sağlama konusunda bir görevi vardır. Tüketici ürünlerin sağlık ve çevre açısından yüksek önem arz eden madde (SVHC) içerip içermediğini sorma ve bilgi alma hakkına sahiptir.

Ticari avantaj elde edin


 

KKDİK ve SEA en riskli kimyasallar yerine alternatiflerinin kullanılmasını teşvik etmek üzere hazırlanmıştır. Erken aşamada bu maddelerden uzaklaşarak hukuki yükümlülükleri iş fırsatlarına çevirebilirsiniz. Ürettiğiniz, ithal ettiğiniz veya kullandığınız maddeler hakkında sahip olduğunuz bilgilere dayalı olarak, sizi rakiplerinizin bir adım önüne geçirecek ve ticari avantaj kazanmanızı sağlayacak daha güvenli bir alternatif bulabilir misiniz? Yüksek önem arz eden maddelere (SVHC) alternatif bulduysanız veya bu alternatifleri kullanırsanız, ECHA’nın kamuya açık konsültasyonlarını yanıtlayın.

Benim işletmem için geçerli mi?


 

Firmanız: Kimyasal karışım mı hazırlıyorsunuz?
Kimyasal madde ya da karışım imal ya da ithal mı ediyorsunuz?
Tüketici eşyaları imal ya da ithal mı ediyorsunuz?
Kimyasal kullanıyor musunuz?
Bu sorulardan herhangi birine cevabınız "evet" ise, bu makale sizin içindir. Türkiye’de kimyasallarla çalışan tüm sanayi sektörleri ve tüm firmalar için geçerli olan KKDİK ve SEA kapsamında hak ve sorumluluklarınızla ilgilidir.