MSDS Çeviri/Tercüme Hizmeti

MSDS Çeviri/Tercüme Hizmetleri

Kimyasal güvenlik düzenlemelerine uygun güvenlik bilgi formu (MSDS) çeviri hizmeti

Hizmetlerimiz kapsamında, müşterilerimize mevcut, Türkiye düzenlemelerine tam olarak uyan profesyonel olarak doğru bir güvenlik bilgi formu (MSDS) çeviri hizmeti sağlıyoruz. Güvenlik bilgi formunun çevirisi ve uyarlanması sırasında, Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 30105 sayılı KKDİK mevzuatı, 28848 sayılı GBF hazırlama yönetmeliği ve 29204 sayılı SEA yönetmelikleri ve diğer ilgili düzenlemelerin talimatlarını kullanırız.
MSDS'i Türkiye mevzuatına göre uyarlamanın yanı sıra, hizmetimiz hedef ülkenin gerekli işyeri maruz kalma sınır değerlerini vermenin yanı sıra varsa zorunlu acil telefon numaralarını eklemeyi de içerir.
MSDS çeviri işlemi sırasında bir güvenlik bilgi formunun içeriğini ve biçim özelliklerini dikkate alarak, yönetmeliklere tam uyumlu profesyonel kaliteyi garanti ederiz.
Güvenlik bilgi formlarının aşağıdaki dillere çevrilmesi ve uyarlanması hizmetlerimiz kapsamındadır:

lisam English - İngilizce
lisam Russian - Rusça
lisam Croatian - Hırvatça
lisam Hebrew - İbranice
lisam French - Fransızca
lisam Greek - Yunanca
lisam Danish - Danimarkaca
lisam Thai - Tayca
lisam Dutch - Flemenkçe
lisam Czech - Çekçe
lisam Ukrainian - Ukraynaca
lisam Portuguese (BR) - Portekizce (BR)
lisam German - Almanca
lisam Bulgarian - Bulgarca
lisam Chinese - Çince
lisam Spanish (MX) - İspanyolca (MX)
lisam Turkish - Türkçe
lisam Latvian - Letonca
lisam Arabic - Arapça
lisam Vietnamese - Vietnamca
lisam Swedish - İsveççe
lisam Lithuanian - Litvanca
lisam Japanese - Japonca
lisam Chinese - Çince (Geleneksel)
lisam Finnish - Fince
lisam Maltese - Maltaca
lisam Serbian - Sırpça
lisam Hindi - Hintçe
lisam Norwegian - Norveççe
lisam Slovak - Slovakça
lisam Malaysian - Malezce
lisam Tamil - Tamil
lisam Hungarian - Macarca
lisam Slovenian - Slovence
lisam Korean - Korece
lisam Canadian (FR) - Kanada Fransızcası
lisam Spanish - İspanyolca
lisam Estonian - Estonca
lisam English US - İngilizce (ABD)
lisam Albanian - Arnavutça
lisam Portuguese - Portekizce
lisam Irish Gaelic - İrlandaca (Kelt)
lisam Icelandic - İzlandaca
lisam Georgian - Gürcüce
lisam Italian - İtalyanca
lisam Romanian - Rumence
lisam Indonesian - Endonezce
lisam Kazakh - Kazakça
lisam Polish - Lehçe
lisam Farsi - Farsça
lisam Afrikaans - Afrikanca
lisam Macedonian-Makedonca
lisam Serbian (Cyrilic) - Sırpça (Kiril)
lisam Tagalog
lisam Spanish (Latin America)-İspanyolca (Latin Amerika)

Güvenlik bilgi formunu çevirirken profesyonel uyumun önemi

Kimyasal güvenliğe ilişkin düzenlemeler birleşik bir AB “yasal çerçevesi” oluşturmaktadır.
Bununla birlikte, yabancı dil güvenlik bilgi formunun harfi harfine çevirisi uyumlu olmayabilir çünkü tüm üye ülkelerde özel gereklilikler vardır. Çeviriden önce "orijinal" güvenlik bilgi formundaki en yaygın hatalar:

 • Biçim ve içerik yanlışlığı,
 • Tartışmalı, kötü ifade edilmiş cümleler,
 • Yanlış tehlike sınıflandırması,
 • Yanlış H ve P ifadeleri,
 • Ulusal mevzuata dahil edilecek eksik maruz kalma sınır değerleri, diğer eksik veriler

Bir güvenlik bilgi formunun (MSDS) çevirisi ve uyarlama süreci

Alınan yabancı dil güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formundaki format özellikleri dikkate alınarak uygun terminoloji kullanılarak çevirmenlerimiz tarafından tercüme edilir.
Çevrilen güvenlik bilgi formları (MSDS), kimyasal güvenlik ile ilgili düzenlemeler dikkate alınarak uzmanlarımız tarafından revize edilir.
Güvenlik bilgi formunun profesyonel revizyonu, düzeltme okuması ile eşdeğer değildir.
Meslektaşlarımız kimyasal güvenlik konusunda uzman kişilerdir. Güvenlik bilgi formunun profesyonel revizyonu, güvenlik bilgi formunda yer alan veri ve bilgilerin yürürlükteki ilgili mevzuat ile karşılaştırılması anlamına gelir.
Gerekirse, eksik verileri ekleyip tüm teknik hataları düzeltiriz. Her durumda, yapılan değişiklikler müşterilerimize raporlanarak tedarikçilerine bildirmeleri sağlanacaktır.
Yalnızca profesyonel revizyonun eşlik ettiği çeviri, yetkililer için tamamen kabul edilebilir bir güvenlik bilgi formu ile sonuçlanabilir.

MSDS Çeviri ve Tercüme Hizmetlerimiz Şunlardır:

 • IUPAC adını, bileşenlerin tehlike sınıflandırmasını kontrol etme ve gerekirse değiştirme.
 • SEA/CLP yönetmeliğine göre sınıflandırma veya halihazırda mevcutsa: doğruluğunu kontrol etmek ve gerekirse düzeltmeler yapmak.
 • 29204 sayılı yönetmeliğe (TR) göre güvenlik bilgi formu formatının değiştirilmesi.
 • H ve P ifadelerinin doğruluğunu kontrol etmek ve gerekirse düzeltmeler yapmak.
 • Ürünün tehlike sınıflandırmasına paralel olarak güvenlik bilgi formunun ifadesinin ayarlanması
 • Eksik mesleki maruziyet sınır değerlerinin sağlanması
 • Avrupa Atık Kodunun Sağlanması
 • Tutarsızlık içermeyen, mantıksal olarak doğru bir güvenlik veri sayfası oluşturma
 • Taşıma bilgilerinin kontrol edilmesi (ADR sınıfı, UN numarası vb.)
 • Genel, çelişkili, yanlış çizilmiş ifadeleri profesyonel ve biçimsel olarak doğru cümlelere dönüştürmek.
 • Hedef ülkelerin belirli ulusal gereksinimlerinin bilinmesi ve yerel makamların özel ihtiyaçları nedeniyle, güvenlik bilgi formunda yapılması gereken herhangi bir değişikliğin tavsiye edilmesi

İlgili MSDS Çeviri ve Tercüme Hizmetlerimiz:

 • Güvenlik bilgi formu (MSDS) hazırlama, revizyon, güncelleme hizmeti. Güvenlik bilgi formlarının mevcut düzenlemelere uygun olmasının sağlanması.
 • Ekspres hizmetlerimiz: Güvenlik bilgi formunun (MSDS) çevirisi veya revizyonu ve etiket taslağının oluşturulması.
 • Kimyasal maddeler ve karışımlar için SEA/CLP etiket taslağının oluşturulması. Etiket taslağının 56 dillde çevirisi.
 • Güvenlik bilgi formu oluşturma hizmetimiz: Temel olarak üretim karışımları veya ithalat faaliyetleri olması durumunda yeni bir güvenlik bilgi formu (MSDS) hazırlamak gerekli olabilir.