Son Haberler

Sürekli değişkenlik gösteren iş, teknoloji ve mevzuat koşullarına uyum göstermekte en iyi çözümleri geliştiren ve yeni taleplere cevap veren Lisam Systems, kimyasal güvenlik sektörüne öncülük etmeye devam ediyor. Konuyla ilgili güncel haberlere buradan ulaşabilirsiniz.

Gıda ile Temas Eden Malzeme Yönetmeliğinde Değişiklik

21 Ağustos 2019: Avrupa Komisyonu, plastik FCM olarak kullanılabilecek bir yetkili kimyasallar listesi hazırlayan 10/2011 (2) sayılı Komisyon Tüzüğü (AB) Ek 1’de değişiklik yaptığını duyurdu. Deği... Daha fazla bilgi


lisam logo Başlık

59 Kimya Şirketi REACH Dosyalarındaki Güvenlik Verilerini İnceleyecek

20 Ağustos 2019: Cefic, REACH'e kayıt yaptıranlar için güvenlik verilerini değerlendirmelerine ve en son yasal düzenlemelere uyduğundan emin olmalarına yardımcı olacak bir çerçeve sağlam... Daha fazla bilgi


lisam logo Başlık

Kozmetik Yönetmeliği Değişiklik

8 Ağustos 2019: Avrupa Komisyonu’nun 1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü’nü tadil eden 2018/1847, 2019/680, 2019/681 ve 2019/698 sayılı Komisyon düzenlemelerine uyum amacıyla Kozmeti... Daha fazla bilgi


lisam logo Başlık

Mutlu Yıllar Lisam Systems - Türkiye'nin Tek Kimyasal Mevzuat Yazılım Firması

2 Ağustos 2019: 2 Ağustos 1999'da, Lisam Systems, sektörde güvenlik bilgi formu yazımı için bir yazılıma ihtiyaç duyulması gerektiğinden kuruldu. Gereksinimleri? Fizikokimyasal, biyokimya... Daha fazla bilgi


lisam logo Başlık

UNECE, GHS 8nci versiyonu yayımlanmıştır.

31 Temmuz 2019: UNECE, GHS'nin sekizinci gözden geçirilmiş baskısını yayımladı! Kritik değişiklikler arasında yayın duyurusu öne çıkıyor: • Yeni sınıflandırma kriterleri;• STOT ... Daha fazla bilgi


lisam logo Başlık

ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

30 Temmuz 2019: 30 Temmuz 2019 SALI tarihli ve 30847 sayılı bu Yönetmeliğin amacı, çevre yönetimi hizmeti vereceklerin taşıması gereken şartları, belgelendirilmeleri ve mükellefiyetlerine ilişki... Daha fazla bilgi


lisam logo Başlık

AB’de Kasıtlı Olarak Eklenen Mikro Plastikler için Kısıtlama Önerisi - Güncelleme

29 Temmuz 2019: Geçen Perşembe günü yayınlanan bir basın bülteninde, ECHA, kasıtlı olarak eklenmiş mikroplastiklerin aşaması çerçevesinde, ne Ajansın ne de Avrupa Komisyonunun, dol... Daha fazla bilgi


lisam logo Başlık

ECHA Aday Listeye Dört Yeni Madde Eklediğini Duyrdu

19 Temmuz 2019: ECHA, Aday Listeye dört madde eklendiğini duyurdu:- 2-methoxyethyl acetate;- Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-... Daha fazla bilgi


lisam logo Başlık

Lisam Chessol PIF Yazılımı

16 Temmuz 2019: Türkiye'de ilklerin öncüsü Lisam Systems Chessol Kozmetik PIF (Ürün Bilgi Dosyası) hazırlama yazılımını sunar. CHESSOL, BT ekibimiz tarafından özel olarak geliş... Daha fazla bilgi


lisam logo Başlık

Turkish SDS Authoring and Compliance

15 Temmuz 2019: The latest Turkish SDS Regulation - Regulation on Preparation and Distribution of Safety Data Sheets regarding Dangerous Substances and Preparations is published in Official Gazette with number 29204 ... Daha fazla bilgi


lisam logo Başlık