Son Haberler

Sürekli değişkenlik gösteren iş, teknoloji ve mevzuat koşullarına uyum göstermekte en iyi çözümleri geliştiren ve yeni taleplere cevap veren Lisam Systems, kimyasal güvenlik sektörüne öncülük etmeye devam ediyor. Konuyla ilgili güncel haberlere buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa Birliği yaptığı oylama sonucu arılara zarar veren pestisitleri yasaklama kararı aldı

30 Nisan 2018: Avrupa Birliği, aldığı kararla arılara zarar veren üç çeşit neonikotinoidin (clothianidin, imidacloprid ve thiametheoxam), tüm dış ortam kullanımlarını yasakladı. 201... Devamını oku


lisam logo by Lisam Systems

Otoriteler potansiyel kaygı maddelerini tanımlamaya odaklanmışlardır

20 Nisan 2018: ECHA ve Üye Devletlerin odak noktası, kaygıların henüz açıklığa kavuşturulmadığı maddeler üzerinedir. Şu anda, 750 maddede yeni veriler üretilmekte veya değerlendirilmektedi... Devamını oku


lisam logo by Lisam Systems

ECHA, REACH inceleme sonucunu memnuniyetle karşıladı

12 Mart 2018: Avrupa Komisyonu tarafından yapılan ikinci REACH revizyonuna, mevzuatın etkili olduğu belirtilmektedir, ancak iyileştirme için hala neden... Devamını oku


lisam logo by Lisam Systems

KKDİK Yönetmeliği Yayımlandı

28 Haziran 2017: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, 23 Haziran 2017 tarihli... Devamını oku


lisam logo by Lisam Systems

KKDİK Taslak Yönetmeliği Hakkında Son Gelişmeler

9 Mayıs 2017: Şirketlerin, üretimini veya ithalatını yaparak belirli tonaj bantlarında Türkiye'de piyasaya arz ettiği saf haldeki ve karışım veya eşya içindeki maddelerin kayıt dosyaları, sertifika... Devamını oku


lisam logo by Lisam Systems

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

20 Şubat 2017:

MADDE 1 –Devamını oku


lisam logo by Lisam Systems

ECHA, Aday Listeye 4 adet yüksek derecede endişe arz eden maddelerden eklediğini duyurdu

19 Şubat 2017: Yetkilendirme için çok yüksek derecede endişe arz eden maddeler aday listesi (SVHCs)

Devamını oku


lisam logo by Lisam Systems

Uyumlaştırılmış sınıflandırma listesi güncellendi

5 Eylül 2016: Avrupa Komisyonu, 17 Ağustos 2016 itibariyle uyumlaştırılmış sınıflandırması bulunan maddeler listesini güncelleyerek, Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama (CLP) Yönetmeliğinde düzenl... Devamını oku


lisam logo by Lisam Systems

ECHA, 20 Haziran 2016 itibariyle çok yüksek endişe arz eden maddeler (SVHC) aday listesine yeni bir madde ekledi.

15 Temmuz 2016: Çift sarmallı DNA yapısını bozarak genetik kopyalanmayı etkileyen Benzo[a]piren1; kanserojen, mutajen, üreme sistemi için toksik, biyobirikimli ve toksik (PBT), ço... Devamını oku


lisam logo by Lisam Systems

Asetaldehit hakkında ECHA çağrısı

14 Temmuz 2016: ECHA Risk Değerlendirme Komitesi, asetaldehitin (CAS 75-07-0) GHS sınıflandırmasını yeniden gözden geçirmeye yönelik deneysel veri ve önerileri beklediğini duyurdu. İlgili tarafl... Devamını oku


lisam logo by Lisam Systems