Son Haberler

Sürekli değişkenlik gösteren iş, teknoloji ve mevzuat koşullarına uyum göstermekte en iyi çözümleri geliştiren ve yeni taleplere cevap veren Lisam Systems, kimyasal güvenlik sektörüne öncülük etmeye devam ediyor. Konuyla ilgili güncel haberlere buradan ulaşabilirsiniz.

BAZI ZARARLI KİMYASALLARIN KISITLANMASINDA YENİ DÖNEM YAKLAŞIYOR!

10 Ekim 2018: Sanayicilerin, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin (KKDİK Yönetmeliği) kendi halinde veya karışım içindeki maddeler ile eşya için... Devamını oku


lisam logo Başlık

AB'de Dövme Mürekkepleri ve Kalıcı Makyaj

17 Ağustos 2018: ECHA şu anda, AB çapında bir harekete olan ihtiyaç ve ilgili sosyo-ekonomik etkilerle ilgili dövme mürekkepleri ve kalıcı makyaj ile alakalı kimyasal riskleri değerlendirm... Devamını oku


lisam logo Başlık

Avrupa Birliği yaptığı oylama sonucu arılara zarar veren pestisitleri yasaklama kararı aldı

30 Nisan 2018: Avrupa Birliği, aldığı kararla arılara zarar veren üç çeşit neonikotinoidin (clothianidin, imidacloprid ve thiametheoxam), tüm dış ortam kullanımlarını yasakladı. 201... Devamını oku


lisam logo Başlık

Otoriteler potansiyel kaygı maddelerini tanımlamaya odaklanmışlardır

20 Nisan 2018: ECHA ve Üye Devletlerin odak noktası, kaygıların henüz açıklığa kavuşturulmadığı maddeler üzerinedir. Şu anda, 750 maddede yeni veriler üretilmekte veya değerlendirilmektedi... Devamını oku


lisam logo Başlık

ECHA, REACH inceleme sonucunu memnuniyetle karşıladı

12 Mart 2018: Avrupa Komisyonu tarafından yapılan ikinci REACH revizyonuna, mevzuatın etkili olduğu belirtilmektedir, ancak iyileştirme için hala neden olduğu vurgulanmıştır. ECHA sonuçları memnuniyet... Devamını oku


lisam logo Başlık

KKDİK Yönetmeliği Yayımlandı

28 Haziran 2017: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, 23 Haziran 2017 tarihli... Devamını oku


lisam logo Başlık

KKDİK Taslak Yönetmeliği Hakkında Son Gelişmeler

9 Mayıs 2017: Şirketlerin, üretimini veya ithalatını yaparak belirli tonaj bantlarında Türkiye'de piyasaya arz ettiği saf haldeki ve karışım veya eşya içindeki maddelerin kayıt dosyaları, sertifika... Devamını oku


lisam logo Başlık

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

20 Şubat 2017: MADDE 1 – 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliği... Devamını oku


lisam logo Başlık

ECHA, Aday Listeye 4 adet yüksek derecede endişe arz eden maddelerden eklediğini duyurdu

19 Şubat 2017: Yetkilendirme için çok yüksek derecede endişe arz eden maddeler aday listesi (SVHCs)Helsinki, 12 Ocak 2017 - ECHA, Üye Devlet Komitesinin katılımıyla SVHC tanımlama süreci... Devamını oku


lisam logo Başlık

Uyumlaştırılmış sınıflandırma listesi güncellendi

5 Eylül 2016: Avrupa Komisyonu, 17 Ağustos 2016 itibariyle uyumlaştırılmış sınıflandırması bulunan maddeler listesini güncelleyerek, Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama (CLP) Yönetmeliğinde düzenl... Devamını oku


lisam logo Başlık

ECHA, 20 Haziran 2016 itibariyle çok yüksek endişe arz eden maddeler (SVHC) aday listesine yeni bir madde ekledi.

15 Temmuz 2016: Çift sarmallı DNA yapısını bozarak genetik kopyalanmayı etkileyen Benzo[a]piren1; kanserojen, mutajen, üreme sistemi için toksik, biyobirikimli ve toksik (PBT), çok kalıcı ve... Devamını oku


lisam logo Başlık

Asetaldehit hakkında ECHA çağrısı

14 Temmuz 2016: ECHA Risk Değerlendirme Komitesi, asetaldehitin (CAS 75-07-0) GHS sınıflandırmasını yeniden gözden geçirmeye yönelik deneysel veri ve önerileri beklediğini duyurdu. İlgili tarafl... Devamını oku


lisam logo Başlık