Son Haberler

Sürekli değişkenlik gösteren iş, teknoloji ve mevzuat koşullarına uyum göstermekte en iyi çözümleri geliştiren ve yeni taleplere cevap veren Lisam Systems, kimyasal güvenlik sektörüne öncülük etmeye devam ediyor. Konuyla ilgili güncel haberlere buradan ulaşabilirsiniz.

Monomer ve Polimer Kılavuz Güncellemesi

3 Mart 2023: 📢 ECHA, monomerler ve polimerlere ilişkin kılavuzun, monomer ve polimer ithalatçılarının kayıt yükümlülüklerini etkileyen A-001-2020 numaralı uygunluk kontrol davasına…

Daha fazla bilgi
lisam logo Başlık

OEL Norveç Güncellemesi

2 Mart 2023: Norveç'in mesleki maruz kalma sınır değerlerinin en son güncellemesi, MSDS hazırlama yazılımımız ExESS'ten indirilebilir. Ortağımız WikiChemia'ya bizi bilgilendirdiği için…

Daha fazla bilgi
lisam logo Başlık

Hollanda OEL Güncellemesi

1 Mart 2023: Hollanda'nın en son OEL değerleri güncellendi ve SDS hazırlama yazılımımız ExESS'e uygulandı. Güncellenen değerler artık indirilmeye hazırdır.Bu yeni güncelleme için ortağımız…

Daha fazla bilgi
lisam logo Başlık

Tehlikeli Ürünler Mevzuatında (HPR) Değişiklikler Konulu Webinar

15 Şubat 2023: 4 Ocak 2023'te Health Canada, Tehlikeli Ürünler Yönetmeliğinde (HPR) GHS Rev. 7 ve GHS Rev. 8'in belirli hükümleriyle uyum sağlamak için değişiklikler yayınladı.Gelecek…

Daha fazla bilgi
lisam logo Başlık

Yeni IUCLID Veri Setlerinin Yayınlanması

12 Şubat 2023: 📢 ECHA, hayvan testlerine olan ihtiyacı azaltmak amacıyla yapısal olarak benzer kimyasalların değerlendirilmesini destekleyen 348 onaylı farmasötik için IUCLID yapılandırılmış veri…

Daha fazla bilgi
lisam logo Başlık

REACH Aday Listesi Güncellemesi

1 Şubat 2023: 17 Ocak 2023'te Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC'ler) Aday Listesine dokuz yeni madde eklendi. Liste şimdi 233 madde içeriyor.-Bu güncelleme, SDS hazırlama yazılımımız…

Daha fazla bilgi
lisam logo Başlık

Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik

29 Ocak 2023: 📣 Ülkemizin de taraf olduğu “Bazı Tehlikeli Kimyasallar ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesi” çevre…

Daha fazla bilgi
lisam logo Başlık

Rusya GBF (MSDS) Gereklilikleri

28 Ocak 2023: Rusya Uyumlu MSDS (GBF) Hazırlama ve UyumlaştırmaEndüstriyel kimyasallar için GHS, Rusya'da kabul edilmiştir. Rusya Federasyonu'nun Kimyasal Ürün Güvenliğine İlişkin Teknik…

Daha fazla bilgi
lisam logo Başlık

IATA 64. Sürümü

27 Ocak 2023: 📣 1 Ocak 2023'te Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği'nin (IATA DGR) 64. baskısı yürürlüğe girdi. Havayolları, nakliye komisyoncuları, yer…

Daha fazla bilgi
lisam logo Başlık

IFRA/IOFI Etiketleme Rehberi 2022

23 Ocak 2023: 9 Ocak 2023 tarihinde, Etiketleme Kılavuzunun 2022 baskısı IFRA-IOFI tarafından yayınlandı.IFRA-IOFI GHS Görev Gücü tarafından hazırlanan Etiketleme Kılavuzunun, koku ve tat bileşenleri…

Daha fazla bilgi
lisam logo Başlık