Etiket Hazırlama Hizmeti

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA Yönetmeliği) madde ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkındaki yeni mevzuattır. 11/12/2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup kimyasal madde ve karışımların üretimini, ithalatını yapan, kullanan veya dağıtımını yapan tedarikçiler için doğrudan uygulanır hale gelmiştir.

Başlıca Etiket Hazırlama Hizmetlerimiz Nelerdir?


 
  • lisam SEA Yönetmeliği uyarınca etiketleme ve ambalajlama kapsamı tespiti,
  • lisam Genel etiketleme kurallarına uyulması,
  • lisam SEA zararlılık etiketi elemanları hesaplaması,
  • lisam SEA zararlılık etiketindeki bilgilerin konumu düzenlenmesi,
  • lisam Madde ve karışımların ambalajlanmasında SEA kurallarına uyulması,
  • lisam Tedarikçinin irtibat bilgileri, ürün kimlikleri, zararlılık işaretleri, uyarı kelimeleri, zararlılık ibareleri, önlem ifadeleri, zararlılık ve önlem ifadelerine dair kodlar, ifade etiketleme bilgileri derlenmesi,
  • lisam İçeriklerin 125 ml’den fazla olmadığı hallere ilişkin istisnaların tespiti,
  • lisam Etiket ve etiket elemanlarının boyutu düzenlenmesi,
  • lisam Etiketleme ve ambalajlama koşullarına ilişkin istisnaların uygulanması, (varsa)

Yukarıdaki kontrol listesinde üç veya daha fazla cevabınız evet mi? Lisam Systems aradığınız çözüm!