MSDS Hazırlama Hizmeti


Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Hazırlama Hizmetimiz Hakkında

20 yılı aşkın tecrübesi ve kimyasallar için 20.000'den fazla malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) hazırlanması ile Lisam ekibi, şirketlere güvenlik bilgi formu - MSDS hazırlama, çeviri, güncelleme, kontrol edilmesinin yanı sıra ürün etiketleri, çeviriler, ulusal ve uluslararası taşıma mevzuatları danışmanlık hizmetlerinin verilmesi konusunda uzmanlaşmıştır.
Güvenlik bilgi formu (MSDS), kullanıcıların ilgili ürünleri/maddeleri güvenle kullanmalarına yardımcı olmak için teknik bilgi sağlar. Ürünün arz ettiği tehlikeleri açıklar ve bir kaza durumunda kullanım, depolama, bertaraf, nakliye ve acil durum önlemleri hakkında bilgi verir.
Mevcut tesislerde alınması gerekli olan güvenlik önlemleri ile kimyasal maddenin kişinin ya da çevrenin sağlığına zarar vermemesi için ayrıntılı olarak hazırlanmış olan Türkçe, İngilizce veya diğer dillerde olacak şekilde hazırlanan belgelerdir. Bu durumda güvenlik bilgi formu yani MSDS, özenle yapılması ve dikkatlice hazırlanması gereken bir belgedir.
Kimyasal değerlendirme uzmanları aracılığı ile hazırlanmış, insanların ve çevrenin, kimyasalların olumsuz etkilerinden zarar görmemeleri adına kimyasal veya ürünler için detaylı olarak hazırlanmış olan belgelere güvenlik bilgi formu denir. Bu durumda güvenlik bilgi formu yani MSDS dikkatle hazırlanması gereken bir belgedir. Bu belge de kimyasalın kaydı, izni ya da kısıtlanmaları gibi unsurlar yer almaktadır. Kimyasalın veya ürünlerin detaylı değerlendirilmesi yapılır ve belgede yer alır.
Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), kullanıcıların bunları güvenli bir şekilde elleçlemelerine yardımcı olmak için ürünler hakkında bilgi sağlar. Ürünün sunduğu tehlikeleri açıklar ve bir kaza durumunda taşıma, depolama, bertaraf, nakliye ve acil durum önlemleri hakkında bilgi verir.
Türkak sertifikalı güvenlik bilgi formu (MSDS) hazırlama uzmanlarımız alanlarında en az 5 yıl MSDS hazırlama tecrübesine sahiptir.
Tüm Lisam çalışanları kimyager/mühendis derecesine sahip olup akredite güvenlik bilgi formu hazırlama eğitimleri alarak yazılı sınavda başarılı olmuş ve TÜRK Akreditasyon Kurumu tarafından geçerli sertifika sahibidirler. Ayrıca kimyasal mevzuata uyum eğitimlerini yurt içi ve yurt dışı kursları ile sürekli tazelemektedirler. Bununla beraber tüm Lisam ekibi ileri derecede ExESS GBF-MSDS hazırlama yazılımı kullanıcısı olup tüm güvenlik belgelerimiz iki aşamalı kalite kontrolünden geçmektedir.
Ürün veya karışımlarınız için en kısa sürede ve tam doğrulukla 56 dilde güvenlik bilgi formu hazırlama (MSDS) hizmeti sunulmaktadır.
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, çeşitli madde ve ürünlerin kullanımı için iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili bilgileri listeleyen belgelerdir.
MSDS, kimyasallar, kimyasal bileşikler ve kimyasal karışımlar hakkında bilgi sağlamak için yasal olarak zorunlu bir belgedir.
MSDS bilgileri, belirli bir malzeme veya ürünle ilgili güvenli kullanım ve potansiyel zararlılıklar ile ilgili talimatları ve dökülme-işleme gibi prosedürlerini içerir.
Eski MSDS formatları, ulusal gereksinimlere bağlı olarak bir ülke içinde kaynaktan kaynağa değişebilir; ancak, yeni formatı uluslararası olarak standartlaştırılmıştır. 

Güvenlik Bilgi Formları-MSDS, kullanıcılara insan sağlığını ve çevreyi korumalarına yardımcı olan gerekli bilgileri sağlar. 
Güvenlik Bilgi Formu-MSDS şunları içerir:  
lisam Tedarikçi ile ilgili bilgiler;  
lisam Bir KKDİK Kayıt numarası (kayıtlı ise) dahil kimyasalın tanımı ve gerekli kompozisyon ayrıntıları ve ana teknik işlevleri ve kullanımları;  
lisam Zararlılık sınıflandırması ve etiketleme konusunda bilgi ve insan sağlığı ve çevre açısından maruz kalma eşik değerleri;  
lisam İşleme ve depolama tavsiyesi ve maruz kalma kontrolleri;  
lisam İlk yardım, yangın söndürme, güvenli nakil tedbirleri; bertaraf ve acil durumlar;  
lisam Kararlılık ve reaktivite bilgileri dahil, madde veya karışımın temel fiziksel ve kimyasal özellikleri (örneğin suda çözünürlük, buhar basıncı, biyo-çözünürlük).  
lisam Ayrıntılı toksikolojik ve ekolojik bilgiler,  
İlgili yasal düzenleme bilgileri. Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama (SEA)  mevzuatı uyarınca madde veya karışımların piyasaya arz edilmeden önce 29204 sayılı SEA'ya uygun olarak güvenlik bilgi formu (MSDS) hazırlama, sınıflandırılma, etiketlenme ve ambalajlama şartları sağlanması zorunludur.  
Pazarlama ve/veya lojistik açısından, belirli durumlarda, MSDS-GBF hazırlamak için yasal yükümlülüğe sahip olmayanlar dahil tedarikçilerin tüm maddeler ve karışımları için Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) hazırlaması yararlı olmaktadır.  

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Nedir?

Bir güvenlik bilgi formu (SDS), bir kimyasal maddenin tehlikeleri hakkında detaylı bilgi ve güvenli bir şekilde ele almak için gereken önlemleri sağlayan bir belgedir.
MSDS'ler birçok ülkede yasal olarak gereklidir ve işyeri güvenliğinin önemli bir bileşenidir. MSDS hazırlama, kimyasal maddeler için MSDS'ler oluşturma sürecidir. Bu süreç karmaşık ve zaman alıcı olabilir ve kimyasal güvenlik ve düzenleyici gereksinimlerin iyi bir anlayışını gerektirir.
Birçok şirket MSDS hazırlama işlemini özel hizmet sağlayıcılara devretmeyi tercih eder. Bir güvenlik bilgi formu (MSDS) hizmeti, kimyasal maddeler için MSDS oluşturma konusunda uzmanlaşmış bir şirket tarafından verilebilir.
Bu şirketler, MSDS'leri doğru, kapsamlı ve tüm ilgili düzenlemelere uygun hale getirmek için kimyasal güvenlik, tehlike iletişimi ve düzenleyici uyumluluk konusunda uzmanları işe alırlar. Bir güvenlik bilgi formu hazırlama hizmeti kullanmanın birkaç faydası vardır.
İlk olarak, MSDS hazırlama işleminin dış kaynaklanması, şirketlerin düzenleyici uyum yerine ana işlerine odaklanmalarını sağlar.
İkinci olarak, MSDS hazırlama hizmetleri, kimyasal güvenlik yönetmeliklerini anlama konusunda derin bir bilgiye sahiptir ve MSDS'lerin tüm ilgili yasalara ve yönetmeliklere uygun olduğundan emin olabilir.
Üçüncü olarak, MSDS hazırlama işleminin dış kaynaklanması, şirketlerin para cezalarına veya yasal işlem yapılmasına neden olabilecek pahalı hatalardan kaçınmasına yardımcı olabilir. Bir güvenlik bilgi formu hazırlama hizmeti seçerken, birkaç faktörü dikkate almak önemlidir.
İlk olarak, hizmet sağlayıcının kimyasal güvenlik, tehlike iletişimi ve düzenleyici uyumluluk konularında uzman bir ekibi olmalıdır.
İkinci olarak, hizmet sağlayıcının, tüm ilgili düzenlemelere uygun, doğru ve kapsamlı SDS'ler oluşturma konusunda kanıtlanmış bir geçmişi olmalıdır.
Üçüncü olarak, hizmet sağlayıcının, şirketin belirli ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini anlamak için yakın bir şekilde çalışabilmesi gerekir.Güvenlik bilgi formları (SDS veya MSDS), kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi için küresel uyumlaştırılmış sistemin (GHS) bir bileşenidir. Sistem, dünya çapında zararlılık sınıflandırma kriterlerini ve kimyasal tehlike iletişim unsurlarını standartlaştırır.
GHS bir düzenleme olmasa da, üreticileri insanları ve çevreyi onlardan daha iyi korumak için tehlikeli kimyasalları sınıflandırarak ve etiketleyerek yönlendiren bir çerçevedir.
GHS, tehlikeli kimyasallara yönelik sınıflandırma ve iletişim hükümlerini kolaylaştırır. Bu olmadan, bir ürün birden fazla sınıflandırma, etiket ve Güvenlik Bilgi Formu (SDS) gerektirir, çünkü çeşitli ülkelerin düzenleyici sistemleri çok farklıdır.
Türkiye'de yürürlükte olan GHS dengi yönetmelik, 28848 sayılı 
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik'tir.
Tipik olarak, bir güvenlik bilgi formu, çevresel tehlikeler de dahil olmak üzere tehlikeler hakkında bilgi kaynağı olarak ve güvenlik önlemleri hakkında tavsiyelerde bulunmak için kullanılır. 
MSDS'in belirli işyerlerinden ziyade ürünlerle ilgili olduğunu not etmek önemlidir; bununla birlikte, bir MSDS, bir işverene, işyerine özgü aktif bir işçi koruma önlemleri ve eğitim programı geliştirme ve çevreyi korumak için gerekli önlemleri dikkate alma yeteneği verir.
Güvenlik bilgi formları ayrıca acil müdahale görevlileri, zehir merkezleri, tehlikeli kimyasalları taşıyan nakliye şirketleri ve pestisit kullanan profesyoneller ve tüketiciler için kritik bilgiler sağlar.
Güvenlik bilgi formu (MSDS) hazırlama faaliyetleri, imalatçı/ithalatçı/dağıtıcıların zararlılık iletişimi ve tedarik zinciri içinde ürün güvenliği, güvenli taşıma ve depolama sağlanması amacıyla hayati önem taşımaktadır.

Bu dört temel ilkeyi rehber edilnmekten özellikle gurur duyuyoruz:

 1. Mümkün olan en yüksek kalitede hizmet - Sertifikalı ve alanlarında deneyimli uzmanlarımız müşterilerimizin MSDS yönetmeliklerine uyumları konusunda destek sağlar.
 2. Müşterilerimizin acil taleplerine çözüm - Müşterilerimizin güvenlik bilgi formu-MSDS ihtiyaçlarında zaman planları ve acil taleplerine kısa sürede çözümler üretiriz.
 3. Rekabetçi fiyatlandırma ile hizmet - En yüksek kaliteli hizmeti sınıfının en iyisi oranlarla yüksek katma değerli çözümler sunarız.
 4. Global perspektif ile hizmet - Birçok dilde çeviri hizmetleri ile dünya çapında müşterileri temsil eden küresel bir bakış açısı sağlarız.

 Başlıca Güvenlik Bilgi Formu-MSDS Hazırlama ve Çeviri Hizmetlerimiz Nelerdir?


 
 • lisam Madde veya karışımlarınızın Türk-SEA yönetmeliğine veya diğer güvenlik bilgi formu (MSDS) yönetmeliklere uygun olarak zararlılık sınıflandırması,
 • lisam Madde veya karışımlarınızın Türk-SEA yönetmeliği veya diğer güvenlik bilgi formu (MSDS) yönetmeliklerine uygun olarak etiketlerinin hazırlanması,
 • lisam Taşımacılık hesaplarının ADR-RID-IATA-IMDG-ADN yönetmeliklerine uygun olarak yapılması ve gerekli tavsiyelerin verilmesi,
 • lisam Sınıflandırma & Etiketleme bildirimlerinin yapılması,
 • lisam Elektronik Çevre Bildirim Sistemi üzerinden gerekli bildirimlerin yapılması,
 • lisam Diğer dil ve mevzuatlardaki GBF/MSDS'lerinizin Türk-SEA mevzuatına uygun olarak uyumlaştırılması ve Türkçe çevirisinin yapılması,
 • lisam Güvenlik bilgi formu - MSDS hazırlama ve tercümesi,
 • lisam Madde veya karışımlarınız için zararlılık değerlendirmesi yapılarak gerekli tavsiyelerin verilmesi,
 • lisam Deterjan, kozmetik, VOC, biyosidal, PIC gösterimlerinin yapılması,
 • lisam Hazırladığınız Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS) kontrol edilerek sertifikalandırılması,
 • lisam Madde veya karışımlarınıza ait gerekli test tavsiyelerinin verilmesi,
 • lisam Genişletilmiş-GBF / extended-SDS hazırlama hizmeti,
 • lisam 27 Dilde Maruz Kalma Senaryosu Hazırlama ve Risk Karakterizasyonu hesaplama

Başlıca Malzeme Güvenlik Bilgi Formu/GBF/MSDS Hazırlama Dilleri ve Mevzuatlarımız:


GBF/SDS Hazırlama Çeviri Dilleri

Wikichemia onaylı GBF/MSDS hazırlama çeviri listesi:
lisam

 

lisam English - İngilizce
lisam Russian - Rusça
lisam Croatian - Hırvatça
lisam Hebrew - İbranice
lisam French - Fransızca
lisam Greek - Yunanca
lisam Danish - Danimarkaca
lisam Thai - Tayca
lisam Dutch - Flemenkçe
lisam Czech - Çekçe
lisam Ukrainian - Ukraynaca
lisam Portuguese (BR) - Portekizce (BR)
lisam German - Almanca
lisam Bulgarian - Bulgarca
lisam Chinese - Çince
lisam Spanish (MX) - İspanyolca (MX)
lisam Turkish - Türkçe
lisam Latvian - Letonca
lisam Arabic - Arapça
lisam Vietnamese - Vietnamca
lisam Swedish - İsveççe
lisam Lithuanian - Litvanca
lisam Japanese - Japonca
lisam Chinese - Çince (Geleneksel)
lisam Finnish - Fince
lisam Maltese - Maltaca
lisam Serbian - Sırpça
lisam Hindi - Hintçe
lisam Norwegian - Norveççe
lisam Slovak - Slovakça
lisam Malaysian - Malezce
lisam Tamil - Tamil
lisam Hungarian - Macarca
lisam Slovenian - Slovence
lisam Korean - Korece
lisam Canadian (FR) - Kanada Fransızcası
lisam Spanish - İspanyolca
lisam Estonian - Estonca
lisam English US - İngilizce (ABD)
lisam Albanian - Arnavutça
lisam Portuguese - Portekizce
lisam Irish Gaelic - İrlandaca (Kelt)
lisam Icelandic - İzlandaca
lisam Georgian - Gürcüce
lisam Italian - İtalyanca
lisam Romanian - Rumence
lisam Indonesian - Endonezce
lisam Kazakh - Kazakça
lisam Polish - Lehçe
lisam Farsi - Farsça
lisam Afrikaans - Afrikanca
lisam Macedonian-Makedonca
lisam Serbian (Cyrilic) - Sırpça (Kiril)
lisam Tagalog
lisam Spanish (Latin America)-İspanyolca (Latin Amerika)


Güvenlik Bilgi Formu-MSDS Hazırlama Mevzuatlarımız:


GBF/SDS Hazırlama GHS Mevzuatları

Wikichemia onaylı GBF/MSDS hazırlama mevzuat modülleri
lisam

 

lisam 28848 Sayılı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik - Ekler
lisam 29204 Sayılı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
lisam EC No 1272/2008 Avrupa Birliği CLP Yönetmeliği
lisam EC No 1907/2006 sayılı AB REACH Yönetmeliği / COMMISSION REGULATION (EU) 2020/878 / COMMISSION REGULATION (EU) 2015/830
lisam Malezya / The Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013
lisam Meksika / NOM-018-STPS-2015
lisam Arjantin / IRAM 41600-2006 / IRAM 41401
lisam Avustralya / Work Health and Safety Regulations
lisam Yeni Zelanda / HSNO
lisam Brezilya / NBR 14725-2:2009
lisam Singapur
lisam Rusya Ekonomik Bölgesi / GOST / R.50
lisam Kanada (WHMIS 2015)
lisam İsrail
lisam Tayvan
lisam Japonya / JIS7252-2019
lisam Çin / GB/T 16483-2008 / GB/T 17519-2013
lisam Tayland
lisam AB REACH Ek II - EIGA (Gaz)
lisam GHS UN - Birleşmiş Milletler
lisam Büyük Britanya - Birleşik Krallık
lisam REACH Regulation (EC) No 1907/2006 / KKDIK Madde Hacim Takibi (Yön. 30105) / 
lisam Amerika Birleşik Devletleri / OSHA / HMIS / NFPA / TSCA / California  Prep. 65
lisam JIS / JCDB
lisam Kozmetik / IFRA
lisam Güney Kore / K-REACH / MoEL
lisam Tehlikeli Madde Deklarasyonları
lisam Deterjan Mevzuatı / IFRA
lisam VOC
 
   

 

Güvenlik bilgi formları (SDS/MSDS) ayrıntılı ve detaylı bilgi sağlayan teknik bir belgedir. GBF-MSDS, bir madde veya karışım hakkında işyerindeki kimyasalları kontrol amaçlı düzenleyici çerçeve çalışmalarında kullanım için kapsamlı bilgi sağlamaktadır. İşverenler [ve işçiler] GBF-MSDS'i, çevresel zararlar dahil zararlar hakkında bilgi almak ve güvenlik önlemlerine dair tavsiye edinmek için kullanmaktadır. Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) potansiyel tehlikeler / zararlılıklar (sağlık, yangın, reaktivite ve çevre) ve kimyasal ürün ile nasıl güvenli bir şekilde çalışılacağı hakkında bilgi içeren teknik bir belgedir. MSDS hazırlama hizmeti alarak, işyerinde tam bir sağlık, güvenlik ve çevre güvenliği programının geliştirilmesi için önemli bir adım atılmış olur. Ayrıca ürünün tüm zararlılıklarıyla ilgili kullanım, depolama, taşıma ve acil durum prosedürleri hakkında bilgi içerir. Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), ürün hakkında etiketten çok daha fazla bilgi içerir. 
T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 Aralık 2013 tarihinde 28848 sayılı Resmi Gazete'de Sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yönetmeliği (SEA) yayınlamıştır. AB CLP Yönetmeliği'nde olduğu gibi, 1 Haziran 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren mevzuattan önce bir geçiş dönemi olamuştur. Bu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığını ve çevresini pazardaki maddeler, karışımlar ve eşyalardan kaynaklanan olumsuz etkilere karşı korumak ve sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama ile ilgili idari ve teknik gerekliliklerini düzenlemektir.
Dünya çapında giderek daha karmaşık uyumluluk gereksinimlerine uygun kapsamlı, güncellenmiş GBF-MSDS'ler ve etiketler hazırlamak, uyumlaştırmak ve dağıtmak uzmanlık, yönetmeliklere hakimiyet, mevcut veriler, doğruluk ve zaman alır. Doğru kimyasal verileri toplama, uluslararası kimyasal mevzuatlar ve yönergeleri uygulama ve gerekli formatlarda ve dillerde güvenilir güvenlik bilgi formları (GBF-MSDS) hazırlayarak karmaşıklıklarınızı yönetmenize yardımcı olacak çözümlere, hizmetlere ve uzmanlığa sahibiz.
a) En az 64 saatlik KDU eğitimine katılmış olmak ve, b) Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri* ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya, c) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya, ç)Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

 

Neden Lisam'ı seçmeliyim?


GÜVENLİ

lisam

UYUMLU

lisam

ESNEK

lisam

VERİMLİ

lisam