GBF/MSDS Hazırlama ve Uyum


Lisam Systems Türkiye olarak sertifikalı kimyasal değerlendirme uzmanlarımız (KDU) ile madde, karışım ve ürünleriniz için Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri ve tüm GHS mevzuatlarına uyumlu GBF/MSDS hazırlama, uyumlaştırma, revizyon ve 54 dilde teknik çeviri hizmeti sunuyoruz. Lisam, müşterilerine global mevzuata uyum amacıyla güvenlik bilgi formları (GBF-MSDS) hazırlamak ve güncellemek için uçtan uca çözümler sunar.

Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama (SEA), mevzuatı uyarınca madde veya karışımların piyasaya arz edilmeden önce SEA'ya uygun olarak GBF/MSDS hazırlanması, sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması zorunludur. Birçok şirket, KKDİK (Türk-REACH), AB REACH, CLP, SEA ve GHS gibi yönetmelikler için güvenlik bilgi formu (GBF-MSDS) yükümlülüklerinin farkında değildir. GBF-MSDS sayfaları için yeni 16 başlıklı formatı, Türkiye ve Avrupa Birliği'ne gönderilecek olan ürünler için gereklidir. Güvenlik bilgi formları, AB’ye yapılan ihracatta sıklıkla gözden geçirilir ve uyumlu olmayan veya güncellenmemiş GBF-SDS’li ürünlerin gümrükten geçmesine izin verilmez.

Başlıca GBF/MSDS Hazırlama ve Uyum Hizmetlerimiz Nelerdir?


 
 • lisam Ürünlerinizin Türk-SEA yönetmeliğine veya diğer GHS yönetmeliklere uygun olarak zararlılık sınıflandırması,
 • lisam Ürünlerinizin Türk-SEA yönetmeliği veya diğer GHS yönetmeliklerine uygun olarak etiketlerinin hazırlanması,
 • lisam Taşımacılık hesaplarının ADR-RID-IATA-IMDG-ADN yönetmeliklerine uygun olarak yapılması ve gerekli tavsiyelerin verilmesi,
 • lisam Sınıflandırma & Etiketleme bildirimlerinin yapılması,
 • lisam EÇBS üzerinden gerekli bildirimlerin yapılması,
 • lisam Diğer dil ve mevzuatlardaki GBF/MSDS'lerinizin Türk-SEA mevzuatına uyumu ve Türkçe çevirisinin yapılması,
 • lisam GBF/MSDS hazırlanması ve tercümesi,
 • lisam Madde, karışım veya ürünlerinizin zararlılık değerlendirmesi yapılarak gerekli tavsiyelerin verilmesi,
 • lisam Deterjan, kozmetik, VOC, biyosidal, PIC gösterimlerinin yapılması,
 • lisam Hazırladığınız Güvenlik Bilgi Formlarının kontrol edilerek sertifikalandırılması,
 • lisam Madde ve karışımlarınıza ait gerekli test tavsiyelerinin verilmesi,
 • lisam Genişletilmiş-GBF / extended-SDS hazırlama hizmeti,

Yukarıdaki kontrol listesinde üç veya daha fazla cevabınız evet mi? Lisam Systems aradığınız çözüm!

Başlıca GBF/MSDS Hazırlama Dilleri ve Mevzuatlarımız:


GBF/SDS Hazırlama Çeviri Dilleri

Aşağıdaki dillerde onaylı GBF/MSDS hazırlama çeviri hizmeti sunmaktayız:
lisam

lisam English - İngilizce
lisam Russian - Rusça
lisam Croatian - Hırvatça
lisam Hebrew - İbranice
lisam French - Fransızca
lisam Greek - Yunanca
lisam Danish - Danimarkaca
lisam Thai - Tayca
lisam Dutch - Flemenkçe
lisam Czech - Çekçe
lisam Ukrainian - Ukraynaca
lisam Portuguese (BR) - Portekizce (BR)
lisam German - Almanca
lisam Bulgarian - Bulgarca
lisam Chinese - Çince
lisam Spanish (MX) - İspanyolca (MX)
lisam Turkish - Türkçe
lisam Latvian - Letonca
lisam Arabic - Arapça
lisam Vietnamese - Vietnamca
lisam Swedish - İsveççe
lisam Lithuanian - Litvanca
lisam Japanese - Japonca
lisam Chinese - Çince (Geleneksel)
lisam Finnish - Fince
lisam Maltese - Maltaca
lisam Serbian - Sırpça
lisam Hindi - Hintçe
lisam Norwegian - Norveççe
lisam Slovak - Slovakça
lisam Malaysian - Malezce
lisam Tamil - Tamil
lisam Hungarian - Macarca
lisam Slovenian - Slovence
lisam Korean - Korece
lisam Canadian (FR) - Kanada Fransızcası
lisam Spanish - İspanyolca
lisam Estonian - Estonca
lisam English US - İngilizce (ABD)
lisam Albanian - Arnavutça
lisam Portuguese - Portekizce
lisam Irish Gaelic - İrlandaca (Kelt)
lisam Icelandic - İzlandaca
lisam Georgian - Gürcüce
lisam Italian - İtalyanca
lisam Romanian - Rumence
lisam Indonesian - Endonezce
lisam Kazakh - Kazakça
lisam Polish - Lehçe
lisam Farsi - Farsça
lisam Afrikaans - Afrikanca
lisam Macedonian-Makedonca
lisam Serbian (Cyrilic) - Sırpça (Kiril)
lisam Tagalog
lisam Spanish (Latin America)-İspanyolca (Latin Amerika)


 

GBF/SDS Hazırlama Mevzuatları

Aşağıdaki mevzuatlarda onaylı GBF/MSDS hazırlama hizmeti sunmaktayız:
lisam

lisam 29204 Sayılı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
lisam 28848 Sayılı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
lisam 30105 Sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” (KKDİK Yönetmeliği)
lisam EC No 1272/2008 Avrupa Birliği CLP Yönetmeliği
lisam EC No 1907/2006 sayılı AB REACH yönetmeliği
lisam Malezya
lisam Meksika
lisam Avustralya
lisam Yeni Zelanda
lisam Brezilya
lisam Singapur
lisam Kanada
lisam Rusya
lisam Kanada (WHMIS 2015)
lisam Tayvan
lisam Çin
lisam Tayland
lisam AB REACH Ek II - EIGA (Gaz)
lisam GHS UN - Birleşmiş Milletler
lisam Büyük Britanya - Birleşik Krallık
lisam Amerika Birleşik Devletleri
lisam JIS / JCDB
lisam Kozmetik / IFRA
lisam Güney Kore / K-REACH
lisam Deterjan Mevzuatı
 

 


 

GBF/MSDS Nedir?

MSDS kelime anlamı olarak “Material Safety Data Sheet” ifadesinin baş harflerini temsil etmektedir. Literatürde artık “Material” kelimesini kullanmamakta ve sadece SDS (Safety Data Sheet) olarak anılmaktadır. Türk mevzuatlarındaki karşılığı "Güvenlik Bilgi Formu" olarak geçmektedir. Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) kimyasal madde veya karışımların, insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini, fizikokimyasal risklerini açıklayan ayrıca ilgili tehlikelerine karşı alınması gereken önlemleri de içeren 16 adet ana başlık ve 48 adet alt başlıktan (30105 KKDİK uyumlu Genişletilmiş GBF'lerde 49 adet alt başlık bulunur) oluşan kimyasal güvenlik belgesidir.
GBF/MSDS hazırlanma zorunluluğu bir madde veya karışım hakkında işyerindeki kimyasalları kontrol amaçlı düzenleyici çerçeve çalışmalarında kullanım için kapsamlı bilgi sağlayacaktır. İşverenler [ve işçiler] GBF/MSDS’i, çevresel zararlar dahil zararlar hakkında bilgi almak ve güvenlik önlemlerine dair tavsiye edinmek için kullanmaktadır. GBF/MSDS hazırlanması, ürünle ilgili olup, (ekli maruz kalma senaryo(ları) olmadığı durumlarda) ürünün nihai olarak kullanılacağı herhangi bir işyeri ile ilgili spesifik bilgileri genellikle içermez. Ancak ürünlerin özelleştirilmiş son kullanımlara sahip olduğu yerlerde, GBF’teki bilgiler daha fazla işçi odaklı olabilmektedir. Bilgi, bu nedenle, işverenin tek bir işyerine özgü olan eğitim dahil işçi koruma önlemlerinin aktif bir programını geliştirmesine ve çevreyi korumak için gerekli olabilen herhangi bir önlemi değerlendirmesine olanak tanır.

GBF/MSDS Hazırlama Hakkında Genel Bilgiler

T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 Aralık 2013 tarihinde 28848 sayılı Resmi Gazete'de Sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yönetmeliği (SEA) yayınlamıştır. AB CLP Yönetmeliği'nde olduğu gibi, 1 Haziran 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren mevzuattan önce bir geçiş dönemi olamuştur. Bu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığını ve çevresini pazardaki maddeler, karışımlar ve eşyalardan kaynaklanan olumsuz etkilere karşı korumak ve sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama ile ilgili idari ve teknik gerekliliklerini düzenlemektir.

Zararlılık iletişimi hazırlama ve yönetim süreçleriniz bugün ne kadar verimli ve etkili?

Dünya çapında giderek daha karmaşık uyumluluk gereksinimlerine uygun kapsamlı, güncellenmiş GBF-MSDS'ler ve etiketler oluşturmak, sürdürmek ve dağıtmak uzmanlık, yönetmeliklere hakimiyet, mevcut veriler, doğruluk ve zaman alır. Doğru kimyasal verileri toplama, uluslararası kimyasal mevzuatlar ve yönergeleri uygulama ve gerekli formatlarda ve dillerde güvenilir güvenlik bilgi formları (GBF-MSDS) hazırlayarak karmaşıklıklarınızı yönetmenize yardımcı olacak çözümlere, hizmetlere ve uzmanlığa sahibiz.


 

Neden Lisam'ı seçmeliyim?


GÜVENLİ

lisam

UYUMLU

lisam

ESNEK

lisam

VERİMLİ

lisam