GBF/MSDS Hazırlama ve Uyum


Kimyasal madde veya karışımlar için GBF/MSDS hazırlanması (Güvenlik Bilgi Formu - Safety Data Sheet) ve ürünler ile birlikte bulundurulması yasal olarak zorunludur.

Lisam Systems Türkiye, sertifikalı kimyasal değerlendirme uzmanı (KDU) kadrosu ile madde veya karışımlar için yerel ve küresel tüm mevzuatlarla uyumlu GBF/SDS/MSDS Hazırlama (Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama) hizmeti sunmaktadır.

Güvenlik bilgi formu (GBF/MSDS) hazırlamak için güvenlik bilgi formu hazırlama sertifikasına sahip olmak ilk koşuldur fakat her sertifika sahibi GBF/SDS/MSDS hazırlama konusunda gereken deneyime ve yeteneğe sahip olmayabilir. 

Bu sebepten ötürü hizmet alınacak olan aday firma veya kişilerin bilgi birikimi, bu konudaki deneyimi ve kullandığı yazılım/teknolojilerin sorgulanması gerekmektedir.

Lisam Systems Türkiye olarak, dünya genelinde pazar lideri olan ExESS GBF / MSDS hazırlama yazılımı ve kimyasal değerlendirme uzmanlarımızın onayı ile GBF / MSDS'lerinizi hazırlıyor ve gerekli kontrollerden geçirerek sıfır hata prensibi ile sizlere teslim ediyoruz.

Güvenlik Bilgi Formu hazırlama taleplerinizi Wikichemia onaylı elli dört dil seçeneği ile ilgili ülkenin mevzuatına uygun olarak işleme alıyor ve hazırlıyoruz.

Uzmanlarımızın tamamı TÜRKAK'tan yetkilendirilmiş sertifikalı Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı ve sertifikalı Kimyasal Değerlendirme Uzmanıdır. (KDU) 

Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik Madde 5(13)’e göre “Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formu hazırlayıcılarına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır.”

31/12/2020 tarihinden sonra GBF/SDS/MSDS'ler, yalnızca KKDİK Yönetmeliğine göre belgelendirilmiş kimyasal değerlendirme uzmanları (KDU) tarafından hazırlanacaktır.

Kimyasal değerlendirme uzmanlarımız İngiltere ve Türkiye yetkili makamlarından Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD/DGSA) eğitimi ve sertifikasına sahiptir. 

Zararlı madde ve karışımlar için Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS/MSDS Hazırlama), Teknik Bilgi Formu (TDS), IFRA Sertifikası, Güvenlik Değerlendirme Formları, Deterjan Formları, Gaz karışımları için Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS/MSDS Hazırlama) belgelerinizi ExESS® GBF/MSDS Hazırlama Yazılımı kullanarak hazırlıyoruz.

Ayrıca İŞGÜM kontrol belgesi başvurularınızda istenen GBF (MSDS)'lerinizi 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e göre hazırlıyor ve sizlere kısa sürede teslim ediyoruz.   

Başlıca GBF/SDS/MSDS Hazırlama Uyum Hizmetlerimiz:

 • Ürünlerinizin SEA yönetmeliğine uygun olarak zararlılık sınıflandırılması,
 • Ürünlerinizin SEA yönetmeliğine uygun olarak etiketlerinin hazırlanması,
 • GBF-MSDS'lerinizin SEA yönetmeliğine uygun olarak hazırlanması,
 • Sınıflandırma & Etiketleme bildirimlerinin yapılması,
 • Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden gerekli bildirimlerin yapılması,
 • Diğer dünya ülke yönetmeliklerine göre hazırlanmış olan (Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler...) GBF-MSDS'lerinizin SEA'ya uyum ve Türkçe çevirilerinin yapılması,
 • Taşımacılık hesaplarının (UN Atanması) yapılarak gerekli tavsiyelerin verilmesi,
 • Ürünlerin zararlılık değerlendirmelerin yapılması, AR-GE amacı ile gerekli tavsiyelerin verilmesi,

Sunduğumuz Wikichemia Onaylı GBF-MSDS Hazırlama Dilleri:

1. English - İngilizce27. Russian - Rusça
2. Croatian - Hırvatça28. Hebrew - İbranice
3. French - Fransızca29. Greek - Yunanca
4. Danish - Danimarkaca30. Thai - Tayca
5. Dutch - Flemenkçe31. Czech - Çekçe
6. Ukrainian - Ukraynaca32. Portuguese (BR) - Portekizce (BR)
7. German - Almanca33. Bulgarian - Bulgarca
8. Chinese - Çince34. Spanish (MX) - İspanyolca (MX)
9. Turkish - Türkçe35. Latvian - Letonca
10. Arabic - Arapça36. Vietnamese - Vietnamca
11. Swedish - İsveççe37. Lithuanian - Litvanca
12. Japanese - Japonca38. Chinese (Traditional) - Çince (Geleneksel)
13. Finnish - Fince39. Maltese - Maltaca
14. Serbian - Sırpça40. Hindi - Hintçe
15. Norwegian - Norveççe41. Slovak - Slovakça
16. Malaysian - Malezce42. Tamil - Tamil
17. Hungarian - Macarca43. Slovenian - Slovence
18. Korean - Korece44. Canadian (FR) - Kanada Fransızcası
19. Spanish - İspanyolca45. Estonian - Estonca
20. English US - İngilizce (ABD)46. Albanian - Arnavutça
21. Portuguese - Portekizce47. Irish Gaelic - İrlandaca (Kelt)
22. Icelandic - İzlandaca48. Georgian - Gürcüce
23. Italian - İtalyanca49. Romanian - Rumence
24. Indonesian - Endonezce50. Kazakh - Kazakça
25. Polish - Lehçe51. Farsça
26. Afrikaans - Afrikanca52. Serbian (Cyrilic) - Sırpça (Kiril)


GBF/MSDS hazırlama hizmetini sunduğumuz küresel ve endüstriyel mevzuatlar:

 • Türkiye - SEA / KKDİK - Türk REACH
 • Malezya
 • AB (REACH Ek II) - CLP - Annex VI / REACH
 • Meksika
 • Avusturalya
 • Yeni Zelanda
 • Brezilya
 • Singapur
 • Kanada
 • Rusya
 • Kanada (WHMIS 2015)
 • Tayvan
 • Çin
 • Tayland
 • AB (REACH Ek II) - EIGA
 • Birleşmiş Milletler
 • Büyük Britanya
 • ABD
 • JIS / JCDB
 • Kozmetik / IFRA
 • Güney Kore / K-REACH
 • Deterjan Mevzuatı 
 • EIGA

GBF (MSDS) Kısım 14 - Taşımacılık Hesabı
GBF-MSDS hazırlama hizmeti sunarken, Kısım 14'te yer alan UN numarası, uygun gönderi adı ve ambalaj sınıfının belirlenmesi gibi işlemler programın özelliği olan "Transport Calculator-ADR Sihirbazı" yardımı ve uzman TMGD'lerin onayı ile yapılmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS/MSDS) Nedir?
MSDS kelime anlamı olarak “Material Safety Data Sheet” ifadesinin baş harflerini temsil etmektedir. Literatürde artık “Material” kelimesini kullanmamakta ve sadece SDS (Safety Data Sheet) olarak anılmaktadır. Türk mevzuatlarındaki karşılığı "Güvenlik Bilgi Formu" olarak geçmektedir.

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) kimyasal madde veya karışımların, insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini, fizikokimyasal risklerini açıklayan ayrıca ilgili tehlikelerine karşı alınması gereken önlemleri de içeren 16 adet ana başlık ve 48 adet alt başlıktan (30105 KKDİK uyumlu Genişletilmiş GBF'lerde 49 adet alt başlık bulunur) oluşan kimyasal güvenlik belgesidir.

Türkiye’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan T.C. 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"e göre GBF (MSDS)'lerin içerik ve niteliğine dair özellikleri ve hazırlama koşulları anlatılmıştır.

Türkiye’de akredite kuruluşlar tarafından, yetkilendirilmiş güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı uzmanlar aracılığı ile ve Türkçe dilinde MSDS hazırlanma zorunluluğu vardır.

Güvenlik Bilgi Formları (GBF / MSDS) kimyasal madde veya karışımların kullanımı, depolanması veya elleçlenmesi esnasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturur ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanır ayrıca GBF (MSDS)'ler ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgilerini de içeren dokümanlara denmektedir. 

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) alt-kullanıcıların iş ortamlarında insan sağlığı ve güvenliğinin ve çevrenin korunması için gerekli önlemleri almalarını sağlar. Güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı (MSDS Hazırlama Uzmanı), güvenlik bilgi formunun kullanıcılarını maddenin veya karışımın zararları hakkında bilgilendirmesi ve maddenin veya karışımın güvenli depolama, elleçleme ve bertarafı hakkında bilgileri sağlaması gerektiğini dikkate alır.

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ile sağlanan bilgiler 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte ortaya konulan gereklilikleri de karşılar. Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) özellikle işverenin, işyerinde herhangi zararlı kimyasal bulunup bulunmadığını belirlemesini ve bunların kullanımından kaynaklanan işçilerin sağlık ve güvenliğine yönelik riskleri değerlendirmesini sağlanır.

GBF (MSDS)'lerin  çalışma alanlarında Türkçe olarak bulundurulması yasal bir gerekliliktir.

Güvenlik Bilgi Formları (GBF/MSDS), kimyasal kullanıcılarına insan sağlığını ve çevreyi korumalarına yardımcı olan gerekli bilgileri sağlar. Güvenlik Bilgi Formu (GBF/MSDS) şunları içerir:

 • Tedarikçi ile ilgili bilgiler;
 • Bir KKDİK Kayıt numarası (kayıtlı ise) dahil kimyasalın tanımı ve gerekli kompozisyon ayrıntıları ve ana teknik işlevleri ve kullanımları;
 • Zararlılık sınıflandırması ve etiketleme konusunda bilgi ve insan sağlığı ve çevre açısından maruz kalma eşik değerleri;
 • İşleme ve depolama tavsiyesi ve maruz kalma kontrolleri;
 • İlk yardım, yangın söndürme, güvenli nakil tedbirleri; bertaraf ve acil durumlar;
 • Kararlılık ve reaktivite bilgileri dahil, madde veya karışımın temel fiziksel ve kimyasal özellikleri (örneğin suda çözünürlük, buhar basıncı, biyo-çözünürlük).
 • Ayrıntılı toksikolojik ve ekolojik bilgiler ve
 • İlgili yasal düzenleme bilgiler

Bunlar, KKDİK kaydının parçası olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesinin hazırlanıp hazırlanmadığını ve maddenin KKDİK kapsamında kayda veya kısıtlamaya tabi olup olmadığını içerir.

Güvenlik Bilgi Formlarının format ve içeriği KKDİK’te belirtilmektedir.