GBF/MSDS Hazırlama ve Uyum


 Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) potansiyel tehlikeler / zararlılıklar (sağlık, yangın, reaktivite ve çevre) ve kimyasal ürün ile nasıl güvenli bir şekilde çalışılacağı hakkında bilgi içeren teknik bir belgedir. MSDS hazırlama hizmeti alarak, işyerinde tam bir sağlık, güvenlik ve çevre güvenliği programının geliştirilmesi için önemli bir adım atılmış olur. Ayrıca ürünün tüm zararlılıklarıyla ilgili kullanım, depolama, taşıma ve acil durum prosedürleri hakkında bilgi içerir. Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), ürün hakkında etiketten çok daha fazla bilgi içerir. MSDS'ler malzemenin tedarikçisi veya üreticisi tarafından hazırlanır. Hazırlanan MSDS, ürünün tehlikelerinin ne olduğunu, ürünün nasıl güvenli bir şekilde kullanılacağını, tavsiyelere uyulmaması durumunda ne olacağını, kazaların meydana gelmesi durumunda ne yapılacağını, aşırı maruz kalma semptomlarının nasıl tanınacağını ve eğer kazalar meydana gelirse ne yapılacağını anlatmak amaçlanmıştır.
  Lisam Systems Türkiye olarak sertifikalı kimyasal değerlendirme uzmanlarımız (KDU) ile madde ve karışımlarınız için Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer tüm güvenlik bilgi formu/GBF/MSDS hazırlama mevzuatlarına uyumlu güvenlik bilgi formu/GBF/MSDS hazırlama, uyumlaştırma, revizyon ve 56 dilde teknik çeviri hizmeti sunuyoruz. 
  Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama (SEA), mevzuatı uyarınca madde veya karışımların piyasaya arz edilmeden önce SEA'ya uygun olarak güvenlik bilgi formu / GBF / MSDS hazırlanması, sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması zorunludur.
  Pazarlama ve/veya lojistik açısından, belirli durumlarda, MSDS-GBF sağlamak için yasal yükümlülüğe sahip olmayanlar dahil tedarikçilerin tüm maddeler ve karışımları için Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) hazırlaması yararlı olmaktadır.Başlıca Güvenlik Bilgi Formu/GBF/MSDS Hazırlama ve Uyum Hizmetlerimiz Nelerdir?


 
 • lisam Madde veya karışımlarınızın Türk-SEA yönetmeliğine veya diğer güvenlik bilgi formu (MSDS) yönetmeliklere uygun olarak zararlılık sınıflandırması,
 • lisam Madde veya karışımlarınızın Türk-SEA yönetmeliği veya diğer güvenlik bilgi formu (MSDS) yönetmeliklerine uygun olarak etiketlerinin hazırlanması,
 • lisam Taşımacılık hesaplarının ADR-RID-IATA-IMDG-ADN yönetmeliklerine uygun olarak yapılması ve gerekli tavsiyelerin verilmesi,
 • lisam Sınıflandırma & Etiketleme bildirimlerinin yapılması,
 • lisam Elektronik Çevre Bildirim Sistemi üzerinden gerekli bildirimlerin yapılması,
 • lisam Diğer dil ve mevzuatlardaki GBF/MSDS'lerinizin Türk-SEA mevzuatına uygun olarak uyumlaştırılması ve Türkçe çevirisinin yapılması,
 • lisam GBF/MSDS hazırlanması ve tercümesi,
 • lisam Madde veya karışımlarınız için zararlılık değerlendirmesi yapılarak gerekli tavsiyelerin verilmesi,
 • lisam Deterjan, kozmetik, VOC, biyosidal, PIC gösterimlerinin yapılması,
 • lisam Hazırladığınız Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS) kontrol edilerek sertifikalandırılması,
 • lisam Madde veya karışımlarınıza ait gerekli test tavsiyelerinin verilmesi,
 • lisam Genişletilmiş-GBF / extended-SDS hazırlama hizmeti,
 • lisam 27 Dilde Maruz Kalma Senaryosu Hazırlama ve Risk Karakterizasyonu hesaplama

Başlıca Güvenlik Bilgi Formu/GBF/MSDS Hazırlama Dilleri ve Mevzuatlarımız:


GBF/SDS Hazırlama Çeviri Dilleri

Wikichemia onaylı GBF/MSDS hazırlama çeviri listesi:
lisam

lisam English - İngilizce
lisam Russian - Rusça
lisam Croatian - Hırvatça
lisam Hebrew - İbranice
lisam French - Fransızca
lisam Greek - Yunanca
lisam Danish - Danimarkaca
lisam Thai - Tayca
lisam Dutch - Flemenkçe
lisam Czech - Çekçe
lisam Ukrainian - Ukraynaca
lisam Portuguese (BR) - Portekizce (BR)
lisam German - Almanca
lisam Bulgarian - Bulgarca
lisam Chinese - Çince
lisam Spanish (MX) - İspanyolca (MX)
lisam Turkish - Türkçe
lisam Latvian - Letonca
lisam Arabic - Arapça
lisam Vietnamese - Vietnamca
lisam Swedish - İsveççe
lisam Lithuanian - Litvanca
lisam Japanese - Japonca
lisam Chinese - Çince (Geleneksel)
lisam Finnish - Fince
lisam Maltese - Maltaca
lisam Serbian - Sırpça
lisam Hindi - Hintçe
lisam Norwegian - Norveççe
lisam Slovak - Slovakça
lisam Malaysian - Malezce
lisam Tamil - Tamil
lisam Hungarian - Macarca
lisam Slovenian - Slovence
lisam Korean - Korece
lisam Canadian (FR) - Kanada Fransızcası
lisam Spanish - İspanyolca
lisam Estonian - Estonca
lisam English US - İngilizce (ABD)
lisam Albanian - Arnavutça
lisam Portuguese - Portekizce
lisam Irish Gaelic - İrlandaca (Kelt)
lisam Icelandic - İzlandaca
lisam Georgian - Gürcüce
lisam Italian - İtalyanca
lisam Romanian - Rumence
lisam Indonesian - Endonezce
lisam Kazakh - Kazakça
lisam Polish - Lehçe
lisam Farsi - Farsça
lisam Afrikaans - Afrikanca
lisam Macedonian-Makedonca
lisam Serbian (Cyrilic) - Sırpça (Kiril)
lisam Tagalog
lisam Spanish (Latin America)-İspanyolca (Latin Amerika)


 

Güvenlik Bilgi Formu/GBF/MSDS Hazırlama Mevzuatları

Wikichemia onaylı GBF/MSDS hazırlama hizmeti listesi:
lisam

lisam Malezya / The Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013
lisam Hong-Kong
lisam Meksika / NOM-018-STPS-2015
lisam Arjantin / IRAM 41600-2006 / IRAM 41401
lisam Avustralya / Work Health and Safety Regulations (WHS Regulations)
lisam Yeni Zelanda / HSNO
lisam Brezilya / NBR 14725-2:2009
lisam Singapur
lisam Rusya Ekonomik Bölgesi / GOST / R.50
lisam Kanada (WHMIS 2015)
lisam İsrail
lisam Tayvan
lisam Japonya / JIS7252-2019
lisam Çin / GB/T 16483-2008 / GB/T 17519-2013
lisam Tayland
lisam AB REACH Ek II - EIGA (Gaz)
lisam GHS UN - Birleşmiş Milletler
lisam Büyük Britanya - Birleşik Krallık
lisam REACH/KKDIK Madde Hacim Takibi
lisam Amerika Birleşik Devletleri / OSHA / HMIS / NFPA / TSCA / California  Prep. 65
lisam JIS / JCDB
lisam Kozmetik / IFRA
lisam Güney Kore / K-REACH / MoEL
lisam Tehlikeli Madde Deklarasyonları
lisam Deterjan Mevzuatı / IFRA
lisam VOC

 

 


 

Güvenlik bilgi formları (SDS/MSDS) ayrıntılı ve detaylı bilgi sağlayan teknik bir belgedir. GBF-MSDS, bir madde veya karışım hakkında işyerindeki kimyasalları kontrol amaçlı düzenleyici çerçeve çalışmalarında kullanım için kapsamlı bilgi sağlamaktadır. İşverenler [ve işçiler] GBF-MSDS'i, çevresel zararlar dahil zararlar hakkında bilgi almak ve güvenlik önlemlerine dair tavsiye edinmek için kullanmaktadır.
T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 Aralık 2013 tarihinde 28848 sayılı Resmi Gazete'de Sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yönetmeliği (SEA) yayınlamıştır. AB CLP Yönetmeliği'nde olduğu gibi, 1 Haziran 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren mevzuattan önce bir geçiş dönemi olamuştur. Bu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığını ve çevresini pazardaki maddeler, karışımlar ve eşyalardan kaynaklanan olumsuz etkilere karşı korumak ve sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama ile ilgili idari ve teknik gerekliliklerini düzenlemektir.
Dünya çapında giderek daha karmaşık uyumluluk gereksinimlerine uygun kapsamlı, güncellenmiş GBF-MSDS'ler ve etiketler hazırlamak, uyumlaştırmak ve dağıtmak uzmanlık, yönetmeliklere hakimiyet, mevcut veriler, doğruluk ve zaman alır. Doğru kimyasal verileri toplama, uluslararası kimyasal mevzuatlar ve yönergeleri uygulama ve gerekli formatlarda ve dillerde güvenilir güvenlik bilgi formları (GBF-MSDS) hazırlayarak karmaşıklıklarınızı yönetmenize yardımcı olacak çözümlere, hizmetlere ve uzmanlığa sahibiz.
a) En az 64 saatlik KDU eğitimine katılmış olmak ve, b) Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri* ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya, c) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya, ç)Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

 

Neden Lisam'ı seçmeliyim?


GÜVENLİ

lisam

UYUMLU

lisam

ESNEK

lisam

VERİMLİ

lisam