KKDİK Üçüncü Taraf Temsilcilik Hizmeti

Üçüncü Taraf Temsilci, Türkiye’deki bir imalatçının, ithalatçının veya ilgili durumlarda alt kullanıcının verilerin ortak sunulması ve test maliyetlerinin paylaşılması konusundaki Yönetmelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atadığı Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir. İmalatçı, ithalatçı veya ilgili olduğu durumlarda alt kullanıcı, bu Yönetmelik çerçevesindeki yükümlülüklere uyma sorumluluğu kendisine ait olmak şartıyla, diğer imalatçılar, ithalatçılar ve ilgili olduğu durumlarda alt kullanıcılarla görüşmesi de dâhil olmak üzere KKDİK 12 nci, 19 uncu ve 44 üncü maddeler ile Üçüncü Kısım hükümlerini yerine getirmek için veri ve maliyet paylaşımlarıyla ilgili konularda, üçüncü taraf temsilci atayabilir.

Başlıca KKDİK Üçüncü Taraf Temsilci Hizmetlerimiz Nelerdir?


 
  • lisam Müşteri kimliği ve gizliliğin korunması,
  • lisam MBDF veya Konsorsiyum katılımı ve yönetimi ile ilgili tüm konularda temsil,
  • lisam Diğer katılımcıların isteklerine cevap vermek,
  • lisam Verileri ve çalışmaları diğer katılımcılarla paylaşma yönetimi,
  • lisam Diğer MBDF katılımcılarından eksik veri talep edilmesi,
  • lisam Eksik verileri sağlayacak çalışmaların tanımlanmasına ve düzenlemelerine katılım,
  • lisam Ortak kayıt teslimi hazırlanmasında yardımcı olmak,
  • lisam KKDİK madde kaydı ile ilgili konularda imalatçılar, ithalatçılar ve alt kullanıcılar ile temas noktası sağlanması,
  • lisam Veri toplama ve birleştirme,
  • lisam Dosya oluşturma, testler ve başvuru hazırlığı da dahil olmak üzere tam KKDİK Kayıt hizmeti de mevcuttur


Yukarıdaki kontrol listesinde üç veya daha fazla cevabınız evet mi? Lisam Systems aradığınız çözüm!