Kozmetik PIF (Ürün Bilgi Dosyası) Hazırlama

'Kozmetik ürün', insan vücudunun dış kısımlarıyla veya ağız boşluğunun dişleri ve mukoza zarları ile sadece veya çoğunlukla onları temizlemek, parfümlemek, görünümlerini değiştirmek, korumak, iyi durumda tutmak veya vücut kokularını düzeltmek amacıyla yerleştirilmesi amaçlanan herhangi bir madde veya karışım anlamına gelir.
Kozmetik Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında uygulandığında veya ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalar veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan sağlığı açısından güvenli olmalıdır.
Kozmetik Yönetmeliğinin 12 inci maddesi gereğince bitmiş kozmetik üründe insan sağlığı için güvenlilik değerlendirmesi; 9/3/2010 tarihli ve 27516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.


1999'dan bu yana, Lisam Systems, Çevre, Sağlık ve Güvenlik alanlarında şirketlerin mevzuatlara uyumlarını sağlamak amacıyla çözüm ortağı olmaktadır. Ticari faaliyetlerinizi sürdürürken kimya ve çevre mevzuatlarınıza uyumunuzu sağlamak için sektördeki en sezgisel ve kapsamlı yazılım çözümlerini sunuyoruz.

lisam

  Misyonumuz

Lisam Systems’in kalbi ve ruhu, en gelişmiş ve sezgisel yazılım ve uygulama araçlarını sunarak, dünya genelindeki şirketlerin çevresel sürdürebilirlik, sağlık ve güvenlik, işyeri güvenliği ve insan odaklı yönetimi sağlamak üzerine inşa edilmiştir.

  Vizyonumuz

Lisam iletişimi kolaylaştırmak, şeffaflığı güvence altına almak ve mevzuatlara tam uyumu sağlamak için işletme yönetiminin tüm küresel mevzuat yönlerinin dijital dönüşümünü ve merkezileşmesini takip eder. Güvenlik verilerinin ve mevzuat bilgilerinin herkes için erişilebilir olacağı bir dünyanın sözünün arkasındayız.

  Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Lisam misyonunu yerine getirmek ve başarısını etik, çalışanlarına adil ve çevreye duyarlı bir şekilde sağlamaktır. Lisam, çeşitliliği ve katılımı destekliyor. Toplu bir iyiliğe ulaşmak için varız.

  Bilgi Gizliliği

Bilgi güvenliği ve müşterilerimizin ve paydaşlarımızın kişisel verilerinin korunması Lisam için bir önceliktir. Bu nedenle Lisam, güvenliği sağlamak için sistemi sürekli olarak geliştirmeye dikkat eder;

 Bilginin ve hassas verilerin gizliliği;

 Bilginin bütünlüğü;

 İşletilen bilgi ve hizmetlerin kullanılabilirliği.

  Taahhüt

Şirketimiz, yürürlükteki şartnamelere uymayı ve kalite yönetimi ve bilgi güvenliği sistemi için sürekli bir iyileştirme yaklaşımı uygulamaktadır.