Kozmetik Mevzuat Uyum Hizmetleri

  Türkiye'de kozmetik ürün satmak istiyorsanız, tamamlamanız gereken belirli yönetmelik gereksinimleri vardır. Ürün Bilgi Dosyası (PIF) ve kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi bilgi gereksinimleri kapsamlıdır ve bu belgeler günlük kişisel bakım ürünleri kullanan tüketicilerin güvenliğini korumak için tasarlanmıştır.
  Kozmetik ürün, insan vücudunun dış kısımlarına; epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlarına veya dişler ile ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek, bunları korumak, iyi bir durumda tutmak veya vücut kokularını düzeltmek olan bütün madde veya karışımları temsil eder.
  Piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında uygulandığında veya ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalara veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan sağlığı açısından güvenli olmalıdır.


Kozmetik Sektörüne Yönelik Hizmetlerimiz


 

  Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirmesi (Cosmetic Product Safety Report / CPSR)

  Kozmetik Yönetmeliği, ürünlerin Türkiye içinde pazarlanabilmesi için ayrıntılı bir ürün güvenlilik değerlendirmesi - CPSR - gerektirir. 
  Kozmetik güvenlilikk değerlendiricilerimiz, CPSR için gerekli ayrıntıları harmanlamak ve sunmak için sizinle birlikte çalışır. Kozmetik ürün yönetmeliği uygulanmasını takiben CPSR, kozmetik ürün güvenlilik bilgileri ve kozmetik ürün güvenliliği değerlendirmesi olmak üzere iki bölümden oluşur.
  15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 (2. Mükerrer) sayı ile yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bitmiş kozmetik üründe insan sağlığı için güvenlilik değerlendirmesi 09.03.2010 tarihli ve 27516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında  Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.
  Üretici, bir kozmetik ürünün güvenli olduğunu göstermek amacıyla, ürünü piyasaya arz etmeden önce bu ürünün bilgileri temelinde bir güvenlilik değerlendirmesinin yapılmasını ve ürüne ilişkin güvenlilik raporunun yönetmelikte belirtilen şekilde düzenlenmesini sağlar. 
   Söz konusu ürünün piyasaya arz edilmesinin ardından elde edilen ilave bilgilerle kozmetik ürün güvenlilik raporunun güncel tutulmasını sağlar. 
   Ülke sınırları içinde aynı ürünün bir kaç yerde üretilmesi halinde, üretici bu üretim yerlerinden bir tanesini bu bilgilerin hazır bulunduğu üretim adresi olarak seçebilir. 
   Bu durumda üretici, istendiği takdirde denetlenebilmesi için, seçilen bu yeri Kuruma bildirmek zorundadır.
   Kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi, eczacılık diplomasına sahip uzman tarafından veya tıp, diş hekimliği,  biyoloji, kimya, biyokimya, mikrobiyoloji veya eşdeğer mezuniyete sahip toksikoloji dalında veya kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi alanında sunulan teorik ve uygulamalı eğitim programını tamamlayanlara verilen bir belgeye sahip kişiler tarafından yapılmaktadır,

  Kozmetik Ürün Bilgi Dosyası Hazırlama (Product Information File / PIF)

  Kozmetik ürün bilgi dosyası (PIF / Product Information File), bitmiş ürün, ürünün yapıldığı bileşenler, ürünün satıldığı ambalaj, üretim özelliklerini ve ürün özelliklerini gösteren ürün etiketlemesini, güvenliğini gösteren tüm önemli bilgileri içeren bir kozmetik ürün dosyasıdır. Türkiye pazarına sunulan her ürünün bir ürün bilgi dosyasının hazırlanması gerekir.
  Kozmetik ürün bilgi dosyasında yer alması gereken bilgiler aşağıdadır:
Ürün adı, ürün kod adı, varsa yerel kullanımdaki ismi, ürünün kalitatif ve kantitatif yapısı; parfüm ve parfüm bileşimi olması halinde, bileşimin kodu ve tedarikçinin kimliği yer almalıdır.
  Yukarıda talep edilen bu bilgilerin aşağıda yer alan unsurları içermesi gerekmektedir:
        Kozmetik ürünün referans numarası, ticari markası vb. açık olmalıdır.
        Kozmetik ürün bileşimine yönelik kantitatif ve kalitatif bilgiler yer almalı ve söz konusu dokümanlarda ürün bileşenleri, INCI adları ve kullanım amaçları belirtilmelidir.
        Kozmetik ürün bileşenleri arasında karışım olarak kullanılan ürün bileşeni yer alması durumunda ise karışımı oluşturan bileşenlerin kullanım oranlarının azdan çoğa doğru sıralanarak yüzde cinsinden miktarlarının belirtilmesi gerekmektedir.
  Hammadde ve bitmiş ürünün fiziko-kimyasal (renk, koku, sıcaklık, yoğunluk, viskozite, pH vb. unsurların yer aldığı) ve mikrobiyolojik spesifikasyonu ile kozmetik ürünün fizikokimyasal ve mikrobiyolojik spesifikasyona uygunluğuna ilişkin kontrol kriterleri,
  İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu hükümlerine uygun imalat yönteminin açıklanması, iyi imalat uygulamalarına uygunluğa ilişkin beyan; üreticinin, uygun seviyede profesyonel yeterliliği veya gerekli tecrübesi olduğunu belirleyen eğitim ve çalışma belgeleri,
  Bir kozmetik ürünün güvenli olduğunun gösterilebilmesi amacıyla ürün piyasaya arz edilmeden önce, Kozmetik Yönetmeliğinde belirtilen özelliklere sahip bir kişi tarafından hazırlanmış,
  Kozmetik Yönetmeliği Ek I/B, Kısım A ve B’de yer alan bilgileri içeren Kozmetik Ürün Güvenlilik Raporu,
  Kozmetik ürünlerin kullanımı neticesinde insan sağlığına olabilecek istenmeyen etkiler /ciddi istenmeyen etkiler hakkında mevcut veriler,
  Kozmetik ürünün özelliği, yapısı veya etkisinin gerektirdiği durumlarda, kozmetik ürünün sahip olduğu iddia edilen etkiye ilişkin kanıtlayıcı bilgi ve belgeler,
  Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin mevzuat veya diğer düzenlemelerinin gerekleri nedeniyle hayvanlar üzerinde yapılmış olan testler de dahil olmak üzere, üretici tarafından, ürünün geliştirilmesi veya ürün veya bileşenlerinin güvenlilik değerlendirilmesi için hayvanlar üzerinde yapılan testlerle ilgili veriler,
  Nanomateryal içeren kozmetik ürünlerde, Kozmetik Yönetmeliği Ek IX kapsamında nanomateryal içeriğine ilişkin bilgi ve belgelerin yer alması gerekir.
  Ayrıca Ürün Güvenlilik Değerlendirmesi ve Ürün Bilgi Dosyası Yazılımımız ExESS Chessol modülü ile ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz...

Kozmetik Ürün Bilgi Dosyası, Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirmesi ve Danışmanlığında Yanınızdayız!