Sınıflandırma & Etiketleme Bildirimi

Sınıflandırma ve etiketleme envanteri – maddeleri bildirme kapsamında, sınıflandırma ve etiketleme envanteri, madde tanımlaması, sınıflandırma ve bir maddenin etiketlemesi konusunda bilgilerin Bakanlığa bildirilmesi gereklidir. Bakanlık bu bilgileri, sınıflandırma ve etiketleme envanteri olarak adlandırılan, özel bir veritabanına dâhil edecektir.

Kimlerin bildirim yapması gereklidir?


 
Piyasaya bir madde arz eden bir imalatçı veya ithalatçı (veya bir imalatçı veya ithalatçı grubunun bir üyesi) mısınız? Eğer öyleyse ve eğer maddeniz aşağıdaki özellikleri taşıyorsa Bakanlığa belirli bilgilerin bildirimini yapmanız gerekecektir (SEA Madde 41):
  • lisam Tonajına bakılmaksızın SEA uyarınca zararlı olarak sınıflandırılan ve piyasaya arz edilmiş olan maddeler (SEA Madde 40(b)); veya
  • lisam SEA uyarınca zararlı olarak sınıflandırılmış ve bir karışımda SEA Ek 1’de belirlenen konsantrasyon sınır değerlerinin üzerinde bulunan, karışımın zararlı olarak sınıflandırmasına yol açan ve piyasaya arz edilen maddeler (SEA Madde 40(b)).


Bildirim için gönderilen bilgileri bir maddenin sınıflandırma ve etiket elemanları konusunda bir değişikliğe neden olan yeni bilgilere sahip olması durumunda güncelleme gerektiğine dikkat edilmesi gerekmektedir. (SEA Madde 41(2)).  Eğer siz karışım formülü yapan bir alt-kullanıcı, bir dağıtıcı veya eşya üreticisiyseniz Bakanlığa bildirim yapmanıza gerek yoktur. Bunun nedeni, tedarik zincirinde daha önceki bir aşamada maddeniz için bildirimin halihazırda yapılmış olmasıdır. 
Bildirimin zamanı: 1 Haziran 2015 tarihinden sonra piyasaya arz edilen maddeler için bir aylık sürenin 1 Haziran 2015’den sonra ilk piyasaya arz edildikleri zamandan itibaren hesaplanması gerekecektir.