TMGD Hizmeti


Lisam Systems Türkiye olarak, United Kingdom Department of Transport ve Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı'ndan sertifikalı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarımız (TMGD/DGSA) ile sizlere profesyonel TMGD hizmeti sunuyoruz.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı sürecinizde kimyasallarınızın doğru sınıflandırma ve UN Numarası atama sürecinden itibaren revizyona gidiyoruz. 
Bu süreci sahibi olduğumuz Lisam ExESS® Kimyasal Güvenlik Sistemlerimizin barındırdığı "Tehlikeli Madde Taşıma Modülü" ile yapmaktayız. 
Detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

ADR Nedir?

30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de imzalanmış olan ve 29 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe giren ADR yönetmeliği birçok farklı devletin imza attığı uluslarası bir anlaşmadır. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından düzenlenmiş olan ADR (Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Karayolu Taşınmasına Dair Avrupa Anlaşması), üye devletlerin toprakları üzerinden ya da sınırları arasında gerçekleştirilen tehlikeli madde nakliyelerini kapsamaktadır. 
30.10.2009 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olmuş ve bu süreç 22.03.2010 tarihinde Birleşmiş Milletlerin, üyeliğimizi resmen kabul edip bildirmesi ile tamamlanmıştır.
22.05.2014 terihli ve 29007 Sayılı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkındaki Tebliğin amacı tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek veya hizmet alınacak tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının (TMGD) nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.
Bu tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek veya tehlikeli madde güvenlik danışmanındanhizmet almakla yükümlüdürler.