KKDİK Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Hazırlama Hizmeti

KKDİK Tüzüğünün bir bileşeni, fiziko-kimyasal verinin tüm tedarik zinciri ile zaralılık iletişimi, potansiyel tehlikeler ve kimyasalların güvenli kullanım prosedürleri ile tehlike iletişimine yönelik güvenlik bilgi formları (MSDS) gerekliliğidir. KKDİK yönetmeliği Ek II'si, madde ve karışımlar için güvenlik bilgi formları (MSDS) için ayrıntılı gereksinimleri ve formatı sağlar. GBF-MSDS'deki bilgiler kimyasal güvenlik raporuyla (CSR) tutarlı olmalıdır. Güvenlik bilgi formları (MSDS), maddenin veya karışımın ilk teslimatından önce veya sırasında verilmelidir. Tehlikeler veya risk yönetimi önlemleri hakkında yeni bilgiler mevcut olduğunda, güvenlik bilgi formu (MSDS) gecikmeden güncellenmelidir. İmalatçılar, ithalatçılar, distribütörler ve alt kullanıcılar, ürünlerini Türkiye pazarında tutmak için KKDİK Tüzüğüne uymak üzere mevcut ve gelecekteki maddeler ve karışımlar için güvenlik bilgi formlarını (MSDS) hazırlamalı ve sağlamalıdır.

Başlıca KKDİK Uyumlu GBF/MSDS Hazırlama Hizmetlerimiz Nelerdir?


 
  • lisam KKDİK Tüzüğü gerekliliklerine karşı mevcut Güvenlik Bilgi Formunun (MSDS) gözden geçirilmesi,
  • lisam Güvenlik bilgi formu (MSDS) mevcut envanter verilerinin toplanması,
  • lisam İhracat yapılan ülkelerin verilerinin derlenmesi,
  • lisam Tam reçete bilgilerinin derlenmesi,
  • lisam Mevcut tüm fiziko-kimyasal verilerin derlenmesi,
  • lisam Mevcut tüm toksikolojik ve çevresel verilerin derlenmesi,
  • lisam GBF-MSDS'den sorumlu tüm tarafların tam iletişim bilgileri derlenmesi, (imalatçı, distribütör veya ithalatçı)
  • lisam Boşlukların belirlenmesi ve gerekli değişiklikler
  • lisam Mevcut GBF-MSDS'in KKDİK uyumlu formata dönüştürülmesi,
  • lisam Kullanım ve dağıtım için tamamlanmış GBF-MSDS teslimi, gerektiğinde alternatif dillere çeviri


Yukarıdaki kontrol listesinde üç veya daha fazla cevabınız evet mi? Lisam Systems aradığınız çözüm!