KKDİK Kayıt Hizmetleri

Türkiye'de kimyasal ve ürünlerin sürekli satışı için KKDİK Yönetmeliğine (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) uygun olması zorunludur. Yılda bir tondan fazla Türkiye'de imal edilen veya Türkiye'ye ithal edilen kimyasalların kayıtlı olması zorunludur. Lisam KKDİK kayıt hizmetleri, KKDİK kaydının gereklilikleri için tam destek sağlar. Lisam, ön kayıt, MBDF katılımı, tedarik zinciri aktörleri ile iletişim, maruziyet senaryoları, risk değerlendirmeleri, teknik dosya hazırlığı, Kimyasal Güvenlik Değerlendirmeleri (KGD), Kimyasal Güvenlik Raporları (KGR) dahil olmak üzere KKDİK kaydının herhangi bir aşaması için firmanıza özel hizmet sunmaktadır.

Başlıca KKDİK Kayıt Hizmetlerimiz Nelerdir?


 
  • lisam Maruz kalma senaryoları ve risk değerlendirmeleri,
  • lisam Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi ve Kimyasal Güvenlik Raporu oluşuturulması ve takibi,
  • lisam Kayıt başvurusu,
  • lisam İlgili maddeler hakkındaki mevcut verileri bulmak için literatür taraması yapılması.
  • lisam Mevcut çalışma raporlarının değerlendirilmesi ve Klimisch kriterlerine göre oran değerlendirmesi,
  • lisam Kullanımını içerebilecek bilimsel stratejileri kullanarak boşlukların doldurulması: feragat argümanları, (Q) SAR’lar ve ekstrapolasyon, read accross verileri, de novo testleri,
  • lisam Türetilmiş - Etkisi Olmayan Seviyeler Geliştirilmesi (DNELS),
  • lisam Temel çalışmaların onaylanması ve IUCLID için sağlam ve son nokta verilerin hazırlığı,
  • lisam Önemli çalışmaları ve boşlukları tanımlamak için mevcut verilerin KKDİK gereksinimlerine göre analiz edilmesi,

Yukarıdaki kontrol listesinde üç veya daha fazla cevabınız evet mi? Lisam Systems aradığınız çözüm!