KKDİK Teknik Dosya Hazırlama Hizmeti

Maddenin tanımlanması ve içsel özelliklerden sınıflandırma ve zararlılığın değerlendirilmesine kadar madde hakkındaki tüm ilgili ve mevcut bilgiler teknik dosyada raporlanmak zorundadır. Teknik dosya ayrıca kayıtların tanımlanması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda daha sonraki işlemler için (kayıt ettirenin kimliği, tonaj bandı, vb.) idari bilgileri de içerecektir. Veriler teknik dosya için raporlama formatını içeren Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla raporlanacaktır. Kimyasal Kayıt Sistemi farklı alanlarını doldurma biçimi ve ihtiyaç duyulan detay seviyesi sonraki bölümlerde anlatılmıştır. Bu bölümler kayıt ettirenin işini kolaylaştırmak için KKS sisteminin yapısını takip ederek fakat KKDİK’te tanımlanan bilgi gerekliliklerine net bağlantılar ile geliştirilmiştir

KKDİK Teknik Dosya İçeriği Nasıl Olmalıdır?
lisam imalatçı/ithalatçı kimliği;
lisam maddenin kimliği;
lisam maddenin imalatı ve kullanımı hakkında bilgi;
lisam maddenin sınıflandırma ve etiketlenmesi güvenli kullanımı için rehber;
lisam maddenin içsel özelliklerine ilişkin bilgilerin çalışma özetleri;
lisam gerekli olması halinde, maddenin içsel özellikleri hakkında bilgilerin kapsamlı çalışma özetleri;
lisam imalat ve kullanım, sınıflandırma ve etiketleme, kapsamlı çalışma özetleri ve/veya, ilgiliyse kimyasal güvenlik raporunun lisam bir değerlendirme uzmanı tarafından incelendiğine dair bildirim; 
lisam ilgiliyse daha fazla test için öneriler;
lisam 1 ila 10 ton arasındaki miktarlarda bulunan maddeler için maruz kalma bilgisi;
lisam hangi bilgilerin gizli olarak değerlendirileceği hakkında gerekçelendirmeyi de içeren istek.

Başlıca KKDİK Teknik Dosya Hazırlama Hizmetlerimiz Nelerdir?


 
  • lisam İlgili maddeler hakkındaki mevcut verileri bulmak için literatür taraması yapılması,
  • lisam Mevcut çalışma raporlarını değerlendirme ve Klimisch kriterlerine göre oranı değerlendirme,
  • lisam Önemli çalışmaları ve boşlukları tanımlamak için mevcut verilerin KKDİK gereksinimlerine göre analiz edilmesi,
  • lisam Temel çalışmaların onaylanması ve IUCLID için sağlam ve son nokta özetlerin hazırlanması,
  • lisam IUCLID 5 Dosyasının Oluşturulması,
  • lisam Türetilmiş - Etkisi Olmayan Seviyeler Geliştirilmesi (DNELS)
  • lisam KKDİK testleri (madde tanımlaması, aynılık testi, fiziko kimyasal özellik tayini, toksikolojik, ekotoksikolojik vb.)
  • lisam Maruziyet Senaryoları, feragat argümanları
  • lisam Gerektiğinde MBDF ve Konsorsiyum Yönetimi
  • lisam Tamamlanmış KKDİK Kayıt Dosyasının KKS'ye sunulması

Yukarıdaki kontrol listesinde üç veya daha fazla cevabınız evet mi? Lisam Systems aradığınız çözüm!