KKDİK Teknik Dosya Hazırlama Hizmeti

Karmaşık ve zaman alan KKDİK Kayıt sürecinin bir bileşeni, bir teknik dosyanın oluşturulması ve Çevre ve Şehircilik Bakalnlığı'na sunulmasıdır. İki tür kayıt vardır: bireysel kayıt ve ortak kayıt. Kayıt dosyası şunları içermelidir: Maddelerin fizikokimyasal, toksikolojik, ekotoksikolojik özellikleri, insan ve çevreye maruz kalma, kullanım amaçları, sınıflandırma ve etiketleme ve önerilen risk yönetimi önlemleri...

Başlıca KKDİK Teknik Dosya Hazırlama Hizmetlerimiz Nelerdir?


 
  • lisam İlgili maddeler hakkındaki mevcut verileri bulmak için literatür taraması yapılması,
  • lisam Mevcut çalışma raporlarını değerlendirme ve Klimisch kriterlerine göre oranı değerlendirme,
  • lisam Önemli çalışmaları ve boşlukları tanımlamak için mevcut verilerin KKDİK gereksinimlerine göre analiz edilmesi,
  • lisam Temel çalışmaların onaylanması ve IUCLID için sağlam ve son nokta özetlerin hazırlanması,
  • lisam IUCLID 5 Dosyasının Oluşturulması,
  • lisam Türetilmiş - Etkisi Olmayan Seviyeler Geliştirilmesi (DNELS)
  • lisam KKDİK testleri (madde tanımlaması, aynılık testi, fiziko kimyasal özellik tayini, toksikolojik, ekotoksikolojik vb.)
  • lisam Maruziyet Senaryoları, feragat argümanları
  • lisam Gerektiğinde MBDF ve Konsorsiyum Yönetimi
  • lisam Tamamlanmış KKDİK Kayıt Dosyasının KKS'ye sunulması


Yukarıdaki kontrol listesinde üç veya daha fazla cevabınız evet mi? Lisam Systems aradığınız çözüm!