KKDİK Zaman Çizelgesi

Lisam'ın hizmet portföyü, işinizi etkileyen her bir KKDİK son tarihini karşılamak için kapsamlı çözümler sunar. KKDİK Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir. KKDİK Yönetmeliği, insan sağlığı ve çevreyi kimyasalların olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korumayı amaçlamaktadır. KKDİK, 2017 yılının Haziran ayında yürürlüğe giren ve uzun bir süreyi kapsayan çok aşamalı bir uygulama yaklaşımıyla yürürlüğe giren karmaşık bir yasadır. Aşağıdaki grafik KKDİK Tüzüğü zaman çizelgesini göstermektedir:

 

KKDİK Uyum Tarihleri

TarihKKDİK Son Tarih Gereklilikleri
23 Haziran 2017Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) Yayımlanması,
23 Aralık 2017KKDİK kapsamında olan maddeler için ön-MBDF başlangıcı,
31 Aralık 2020KKDİK kapsamında olan maddeler için ön-MBDF bitiş,
1 Ocak 2021KKDİK kapsamında olan maddeler için kayıt başlangıç,
31 Aralık 2023
KKDİK kapsamında olan maddeler için kayıt bitiş,