KKDİK Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

12/8/2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kaydettiren başına yıllık 10 ton ve üzeri miktarlarda olan ve KKDİK uyarınca kayda tabi olan tüm maddeler için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılır ve bir kimyasal güvenlik raporu hazırlanır. Bir KGR'nin amacı, maddeyle ilgili risklerin kontrol edilmesini ve bir maddenin imalatına ve kullanım amaçlarına yönelik olarak tasarlanmasını sağlamaktır. KKDİK kapsamında hayati bir bileşendir ve kayıt dosyasının bir parçası olarak kimyasal güvenlik raporunda (KGR) belgelenmelidir.

Başlıca KKDİK Kimyasal Güvenlik Raporu Hizmetlerimiz Nelerdir?


 

lisam Bir maddenin kimyasal güvenlik değerlendirmesi şunları içerir:

İnsan sağlığı zararlılık değerlendirmesi,

Fiziko-kimyasal zararlılık değerlendirmesi,

Çevresel zararlılık değerlendirmesi,

Kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ve çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) değerlendirmesi,