KKDİK Tek Temsilcilik

Türkiye dışında yerleşik imalatçı, formülatör veya eşya üreticisi tarafından ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek için atanmış Türkiye’de de yerleşik gerçek veya tüzel kişiye Tek Temsilci denmektedir.

İthalatçıların kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek için Türkiye dışında yerleşik imalatçı, formülatör veya eşya üretici tarafından atanmış ve Türkiye’de yerleşik “tek temsilciler” bu yükümlülüğü üstlenmektedirler.

Başlıca Tek Temsilcilik Hizmetlerimiz Nelerdir?


 
 • lisam Türkiye'de ön / kayıt işleminde sizin adınıza hareket etmek için yasal temsilcilik,
 • lisam Her madde için ön kayıt verilerinin toplanması ve sunulması
 • lisam Ön kayıtla ilgili teknik unsurları desteklemek için dünya çapında KKDİK uzmanlığı
 • lisam KKDİK için kimyasalların ön-MBDF kaydı yapılması
 • lisam Ön-MBDF (ön-kayıt) işlemine kadar geçen süre boyunca KKDİK ile ilgili tüm sorularınız için danışma desteği
 • lisam LISAM KKDİK Uzmanları Yardım Masasına doğrudan erişim
 • lisam MBDF üyelerine temas ve koordinasyon dahil MBDF'ye katılım
 • lisam KKDİK kayıt başvurularının yapılması
 • lisam Kimyasal güvenlik raporlarının (KGR) oluşturulması ve sunulması (gerektiğinde)
 • lisam KKDİK uyumlu Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması
 • lisam KKDİK ile ilgili sorular için sınırsız soru-cevap, kurumsal eğitim hizmeti
 • lisam KKDİK’teki yasal veya sektörel değişikliklerle ilgili gerçek zamanlı bilgi değişikliği bildirimleri
 • lisam Kimyasal bilgilerin KKS aracılığı ile Madde Bilgi Değişim Forumu'na (SIEF) Gönderilmesi
 • lisam Madde Bilgi Değişim Forumunda temsilcilik
 • lisam KKDİK kaydına ilişkin soruları desteklemek için KKDİK uzmanlarına çağrı sırasında erişim
 • lisam Veri değişimi ve değerlendirme
 • lisam MBDF ve Konsorsiyum üyeleri ile müzakere
 • lisam Teknik dosyaların toplanması ve sunulması
 • lisam Alt kullanıcılara maddelerle ilgili iletişim
 • lisam Üretilen / ithal edilen ürünlerin miktarlarının ÇŞB'na bildirilmesi ve ilgili risk değerlendirmeleri
 • lisam Risk değerlendirmeleri ve bilgi kullanımı ile ilgili üst düzey tartışmalar

Yukarıdaki kontrol listesinde üç veya daha fazla cevabınız evet mi? Lisam Systems aradığınız çözüm!