Çok Yüksek Önem Arz Eden Yeni Maddelerin Belirlenmesi İçin Yorum Çağrısı

Çok Yüksek Önem Arz Eden Yeni Maddelerin Belirlenmesi İçin Yorum Çağrısı

12 Eylül 2022 Pazartesi
📢 ECHA, 17 Ekim 2022'ye kadar, çok önemli yeni maddelerin belirlenmesine yönelik dokuz teklif üzerinde söz sahibi olmanız gerektiğini hatırlatır.
Önerilen maddeler şunlardır:
- ◘ 4,4'-sülfonildifenol (bisfenol S; BPS) (EC 201-250-5, CAS 80-09-1);
- ◘ Perfloroheptanoik asit ve tuzları (EC -, CAS -);
- ◘ Melamin (EC 203-615-4, CAS 108-78-1);
- ◘ İzobütil 4-hidroksibenzoat (EC 224-208-8, CAS 4247-02-3);
- ◘ Bireysel izomerlerin ve/veya bunların kombinasyonlarının (EC -, CAS -) herhangi birini kapsayan Bis(2-etilheksil) tetrabromoftalat;
- ◘ Baryum diboron tetraoksit (EC 237-222-4, CAS 13701-59-2) ;
- ◘ 2,2,3,3,5,5,6,6-oktafloro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafloropropan-2-il)morfolin ve 2'nin reaksiyon kütlesi, 2,3,3,5,5,6,6-oktafloro-4-(heptafloropropil)morfolin (FC-770) (EC 473-390-7, CAS-);
- ◘ 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-izopropilidendifenol (tetrabromobisfenol-A; TBBPA) (EC 201-236-9, CAS 79-94-7);
- ◘ 1,1'-[etan-1,2-diilbisoksi]bis[2,4,6-tribromobenzen] (EC 253-692-3, CAS 37853-59-1).
ℹ️Danışma sayfasına şu adresten göz atın: https://echa.europa.eu/en/substances-of-very-high-concern-identification
ℹ️ Yazının tamamı için: https://echa.europa.eu/fr/-/have-your-say-nine-proposals-to-identify-new-substances-of-very-high-concer
 

Back to news list