(EU) 2019/831 Kozmetik Ürün Yönetmeliği Yayımlandı

(EU) 2019/831 Kozmetik Ürün Yönetmeliği Yayımlandı

13 Haziran 2019 Perşembe
Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin kozmetik ürünler hakkındaki 1223/2009 (EC) sayılı Tüzüğü Ek II, III ve V’de değişiklik yapan 2019/831 ("Omnibus" düzenleme) Yönetmeliği, 23 Mayıs 2019 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetede yayımlandı. Bu yeni düzenlemeyle, kuaternyum-15 ve formaldehit dahil olmak üzere kozmetik ürünlerdeki yasaklı içerik maddelerinin Ek II'sine 227 CMR madde eklenmiştir. Bazı maddeler için kullanım kısıtlamalarına ilişkin yönetmelik Ek III'te de değişiklik yapılmıştır.
Son olarak, kozmetiklere uygulanan koruyucu maddeleri listeleyen Ek V, 5 maddenin silinmesiyle değiştirilmiştir: formaldehit ve paraformaldehit, kuaternyum-15, klorofen ve kloroasetamid.
Bu düzenleme yayın tarihinden 20 gün sonra, yani 12 Haziran'da geçiş dönemi olmadan uygulanır.
Daha fazla bilgi için tıklayınız...


Back to news list