AB, 1272/2008 (AT) sayılı CLP Tüzüğüne İlişkin Değişikliği Yayınladı

AB, 1272/2008 (AT) sayılı CLP Tüzüğüne İlişkin Değişikliği Yayınladı

15 Ocak 2024 Pazartesi
Avrupa Komisyonu 5 Ocak 2024 tarihinde, belirli maddelerin uyumlaştırılmış sınıflandırılması ve etiketlenmesine ilişkin 1272/2008/EC sayılı Yönetmeliği tadil eden 19 Ekim 2023 tarihli ve 2024/197/AB sayılı Komisyon Yetkilendirilmiş Yönetmeliğini yayımlamıştır.
Değişiklikler şunları içermektedir:
CLP Ek VI'ya yeni girişler eklenmiştir;
Uyumlaştırılmış sınıflandırmaya ulaşmadan önce metil metakrilat ve lityum bileşikleri gibi belirli maddeler için daha fazla değerlendirme gerekliliği;
Kurşunun çevresel toksisite sınıflandırmasında ayarlamalar.
Tedarikçilere, madde ve karışımların etiketleme ve ambalajlamalarını yeni veya güncellenmiş sınıflandırmalara göre ayarlamaları için yeterli zaman tanımak amacıyla bir geçiş dönemi tanınmıştır.
Uyum tarihi: 1 Eylül 2025
ℹ️ Kaynak: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400197
 

Back to news list