AB Kimyasal Güvenlik Raporu, Daha Güvenli ve Sürdürülebilir Kimyasallar Geçişinde İlerlemeleri ve Zorlukları Vurguluyor

AB Kimyasal Güvenlik Raporu, Daha Güvenli ve Sürdürülebilir Kimyasallar Geçişinde İlerlemeleri ve Zorlukları Vurguluyor

3 Haziran 2024 Pazartesi
AB Kimyasal Güvenlik Raporu, Daha Güvenli ve Sürdürülebilir Kimyasallar Geçişinde İlerlemeleri ve Zorlukları Vurguluyor
17 Nisan 2024'te, Avrupa Çevre Ajansı (EEA) ve Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) ortak bir rapor yayımladı. Bu önemli genel bakış, AB’nin daha güvenli ve sürdürülebilir kimyasal güvenlik uygulamalarına geçişinde kaydedilen ilerlemeler ve karşılaşılan zorluklar hakkında bilgi sunuyor. Rapor, bazı sektörlerdeki başarıları belirlerken, daha fazla eylem gerektiren alanlara dikkat çekiyor.
AB'deki Kimyasal Güvenliğin Mevcut Durumu
EEA ve ECHA tarafından 17 Nisan 2024'te yayımlanan rapor, AB içindeki kimyasal kullanımının mevcut durumunu anlamak için kapsamlı bir kıyaslama sunuyor. Raporda, bazı sektörlerin tehlikeli kimyasallardan kaynaklanan riskleri azaltmada ilerleme kaydettiği, ancak diğerlerinin bu önemli konuları ele almaya yeni başladığı belirtiliyor.
Yetkililer, endüstriyel kimyasalların denetimini önemli ölçüde geliştirdi ve ilgili tehlikeleri daha iyi anlamaya başladı. Bu artan bilgi, özellikle kanserojen, mutajenik ve üreme toksik (CMR) maddelerle ilgili riskleri en aza indirmek ve kontrol altına almak için hedeflenen eylemlere yol açtı. İlerleme gözle görülür durumda, ancak kıyaslama sonuçları hala yapılacak çok iş olduğunu vurguluyor. Zararlı maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmak öncelik olmaya devam ediyor.
Belirlenen Temel Zorluklar
Rapor, birkaç önemli zorluğa dikkat çekiyor:
Endişe Verici Maddeler: Kanserojen, mutajenik ve üreme toksik (CMR) kimyasalların kullanımı hala artıyor, ancak bu artış hızı genel kimyasallar pazarının büyüme hızından daha yavaş. Bu durum, endişe verici maddelerden kaçınma ve güvenli ve sürdürülebilir tasarım ilkelerini uygulama baskısının arttığını yansıtıyor.
Tüketici Güvenliği: Tüketici ürünleri etkin bir şekilde izlenmelidir. Endokrin sistemleri bozucu, çevrede kalıcı veya biyobirikimli ve toksik kimyasallar içermemelidir.
Veri ve Bilgi İhtiyaçları: Zararlı kimyasalların insan ve çevre üzerindeki maruziyetini ve etkilerini anlamak için daha kapsamlı verilere ihtiyaç vardır. Bu eksikliğe rağmen, daha güvenli ve sürdürülebilir kimyasallara geçişin hızlanması gerektiği açıktır.
Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi: Döngüsel ekonomiye geçiş, atıklardan ve ikincil malzemelerden endişe verici maddelerin ortadan kaldırılmasında sınırlı ilerleme nedeniyle engellenmektedir.
Kimyasal Güvenlik için İlerlemeyi İzleme ve Hızlandırma
Rapor, Avrupa’daki kimyasal kirliliğin sürücüleri ve etkilerini düzenli olarak izlemek için 25 temel gösterge kullanıyor. Çevrimiçi bir gösterge tablosu, bu göstergelere erişim sağlar ve Avrupa kimyasalları mevzuatının etkinliğini ölçmek için tasarlanmıştır.
Bu göstergelerden alınan ana gözlemler şunlardır:
Emisyon Azaltımı: Belirli AB düzenlemeleri ve uluslararası eylemler, hava ve suya kimyasal emisyonlarında azalmaya yol açmıştır. Ancak, insan sağlığını ve çevreyi etkileyen zararlı konsantrasyonları en aza indirmek için daha fazla önlem gerekmektedir.
İnsan Biyomonitoringi: Bu araç, birden fazla kimyasal kaynağa insan maruziyeti hakkında değerli bilgiler sunar. Kimyasal mevzuatın insan sağlığını ve çevreyi ne kadar iyi koruduğunu ölçmenin bir yolunu sağlar.
İleriye Doğru
AB'nin Kimyasal Sürdürülebilirlik Stratejisi (CSS), kimyasal kirlilikle mücadele için net bir vizyon sunar. Hedefleri arasında güvenli ve sürdürülebilir kimyasallar için yenilikleri teşvik etmek, insan sağlığı ve çevre için korumaları güçlendirmek ve kimyasal düzenleme için yasal çerçeveyi basitleştirmek yer alır. EEA, ECHA ve Avrupa Komisyonu, bu stratejiyi desteklemek için kanıta dayalı politika yapımına olanak tanıyan temel göstergeler oluşturmuştur.
Kimyasal Güvenlik ve dünya çapında çevresel uyum güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi için blogumuzu inceleyin:
Dünya genelinde birçok bölge, daha güvenli kimyasal uygulamaları teşvik etmek için yeni standartlar ve düzenleyici güncellemeler tanıttı. Alınan önlemler hakkında daha fazla bilgi için blogumuzdaki şu makalelere göz atın:
PFAS Kimyasalları Üzerine Yeni Düzenleme: İçme Suyu Güvenliği İçin Bir Dönüm Noktası
Dalgayı Tersine Çevirmek: Fransa’nın PFAS’a Karşı Cesur Hamlesi
SEC İklim Kuralları: Şeffaflık Yeniden Tanımlandı
Güney Kore Düzenleyici Güncellemeler!
Bu bilgiler, kimyasal güvenliği iyileştirmeye yönelik devam eden çabalar hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olacaktır.
Kaynak: [EEA Haber Odası](https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/make-chemicals-safe-and-sustainable)
 

Back to news list