Amazon Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Gereklilikleri

Amazon Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Gereklilikleri

14 Nisan 2022 Perşembe
Tehlikeli madde belgelerini yükleyin: Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) veya muafiyet belgesi:

Amazon lojistik merkezlerindeki envanterin depolama, elleçleme ve nakliye için güvenli olduğundan emin olmak için tehlikeli mallar (tehlikeli maddeler olarak da bilinir) olarak düzenlenebilecek ürünler kontrol edilir. 

Güvenlik bilgi formları (MSDS), tehlikeli madde olarak düzenlenebilecek kimyasal bazlı ürünler içindir.

Ürününüz için bir GBF (MSDS) temin edememeniz ve içerisinde herhangi bir zararlı kimyasal (alkol, asit, sodyum vb.) bulunmaması durumunda, zararlı kimyasal içermeyen ürünler için bir muafiyet sayfası yüklenebilmektedir. Yine zararsız bile olsa, ürünleriniz için güvenlik bilgi formu hazırlanmalıdır. (MSDS)

Lisam, sertifikalı uzman kimya mühendisi kadrosu ile Amazon'da listeleyeceğiniz ürünler için sertifikalı ve geçerli güvenlik bilgi formları (MSDS) hazırlar. 56 dilde hazırlanabilen güvenlik bilgi formları (MSDS) ürünlerinizi Amazon'da sorunsuzca listelemelenize yardımcı olur.

Güvenlik bilgi formu (MSDS) nedir?
Güvenlik bilgi formu, ayrıntılı ve ayrıntılı bilgi sağlayan teknik bir belgedir.
Aşağıdakilerle ilgili kontrollü bir ürün hakkında kapsamlı bilgi içerir
Ürüne maruz kalmanın sağlık üzerindeki etkileri
Ürünün taşınması, depolanması veya kullanımı ile ilgili tehlike değerlendirmesi
Maruz kalma riski altındaki işçileri korumak için önlem
Acil durum prosedürleri.

Daha fazla bilgi için: info@lisam-tr.com
 

Back to news list