ECHA Bülten - 3 Ağustos 2022

ECHA Bülten - 3 Ağustos 2022

3 Ağustos 2022 Çarşamba
📢 En son ECHA Bülteni yayındadır.

Bu baskıda, ECHA, Asil glisinatlar ve sarkosinatlar hakkında yeni bir değerlendirme raporunun yayınlanmasını ele almaktadır. Bülten ayrıca aşağıdakilerin sınıflandırılmasını uyumlu hale getirmek için yeni niyetleri ve önerileri de kapsar:
- öjenol; 4-allil-2-metoksifenol (EC 202-589-1, CAS 97-53-0);
- 2,3-epoksipropil o-tolil eter (EC 218-645-3, CAS 2210-79-9);
- Benzenamin, N-fenil-, 2,4,4-trimetilpenten ile reaksiyon ürünleri; Difenilaminin nonen ile reaksiyon ürünleri, dallı (EC -, CAS -);
- metil okt-2-inoat (EC 203-836-6, CAS 111-12-6);
- dinotefuran (ISO); 1-metil-2-nitro-3-(tetrahidro-3-furilmetil) guanidin (EC 605-399-0, CAS 165252-70-0).
ℹ️ Daha fazla bilgi için, Bülten'in tamamına şu adresten bakın: https://echa.europa.eu/fr/view-article/-/journal_content/title/9109026-200
 

Back to news list