ECHA, TiO2 Sınıflandırması ve Etiketlenmesine İlişkin Yeni Kılavuz Yayınladı

ECHA, TiO2 Sınıflandırması ve Etiketlenmesine İlişkin Yeni Kılavuz Yayınladı

28 Eylül 2021 Salı
Şubat 2020'de Titanyum Dioksit (TIO2) için yeni sınıflandırma ve etiketleme gereksinimleri getirildi.

1 Ekim 2021'den itibaren, maddenin solunması halinde kanserojen olarak sınıflandırılması gerekecektir.

Kans. 2, H351 (soluma)
H351 - Kansere yol açma şüphesi var

Şirketlerin ve ulusal makamların TiO2 içeren karışımların nasıl düzgün şekilde etiketleneceğini anlamalarına yardımcı olmak için ECHA, Alman yetkili makamı (BAuA), Avrupa Komisyonu ve ulusal yardım masaları ağı (HelpNet) ile işbirliği içinde yeni bir kılavuz geliştirdi.

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) hazırlama hizmeti ve ExESS yazılım desteği konularında bilgi almak için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. (info.tr@lisam.com)

 

Back to news list