Güvenlik Bilgi Formları ve Maruz Kalma Senaryoları

Güvenlik Bilgi Formları ve Maruz Kalma Senaryoları

1 Mayıs 2019 Çarşamba
MARUZ KALMA SENARYOLARI NEDİR?

Bir Kimyasal Değerlendirme Uzmanı, yılda 10 tonun üzerinde miktarlarda kayıt edilen ve belirli zararlı özelliklere sahip maddeler için maruz kalma değerlendirmesi içeren bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi hazırlar.
 
Bu değerlendirmenin parçası olarak, kayıt ettirenler, maddelerin kullanımlarına yönelik maruz kalma senaryoları geliştirirler. Maddeyi tedarik ettiklerinde, ilgili maruz kalma senaryolarını alt kullanıcılara sağlarlar.
 
Maruz kalma senaryoları, insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri gereken şekilde kontrol etmek için işletme şartları ve risk yönetimi tedbirlerini açıklarlar.
 
Maruz kalma senaryoları, formülasyon, endüstriyel ve profesyonel son kullanım, tüketici kullanımı ve maddelerde kullanım dahil, maddenin tüm kullanım ömrünü kapsar.
 
Bir maruz kalma senaryosunun format ve içeriği KKDİK’te belirtilmez ancak paydaşlar ortak bir format ve içerikte anlaşırlar. Bu aşağıdaki bölümleri içerir: 
 
• Başlık bölümü;
• Maruz kalmayı etkileyen kullanım şartları;
• Maruz kalma tahmini (risk nitelendirme oranını içerebilir) ve
• Alt kullanıcıların kendi kullanımlarının maruz kalma senaryosunun sınırları dahilinde olup olmadığını değerlendirmesine yönelik kılavuz.

ExESS, Genişletilmiş GBF ve Maruz Kalma Senaryosu modülü ile ilgili bilgi almak için uzmanlarımızla irtibata geçiniz.

info.tr@lisam.com


Back to news list