Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Hazırlama

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Hazırlama

15 Temmuz 2021 Perşembe
Güvenlik bilgi formları (#MSDS), tedarik zincirindeki temel güvenlik bilgilerini taşır. Düzgün hazırlanmadıysa, tehlikeli madde ve karışımların kullanıcıları, bunların güvenli kullanımları hakkında yeterli bilgi alamayabilir. REACH-EN-FORCE (REF) projeleri, “her Üye Devlette yaptırımı uyumlu hale getirmek ve #REACH, #CLP ve #PIC düzenlemeleri tarafından sektöre getirilen belirli yükümlülüklere ilişkin mevcut uyum düzeyini kontrol etmek için tasarlanmıştır”.
Güvenlik bilgi formlarındaki düşük kaliteli bilgi, uzun süredir devam eden bir sorundur.
2013 yılındaki REF-2 projesinde, güvenlik bilgi formlarının %52'ye kadarının eksik olduğu tespit edilmiştir ve Üye Devletlerdeki uygulama faaliyetlerinden elde edilen son deneyimler, sorunun devam ettiğini doğrulamaktadır.
2023'te AB çapında yeni bir uygulama projesi (REF-11), güvenlik bilgi formlarındaki bilgilerin kalitesini ve bunların geçerli gerekliliklere uygunluğunu araştıracaktır. Yürütme Forumu, projeyi 2022'de hazırlayacak, 2023'te denetimler yapacak ve 2024'te rapor verecek.
Lisam Türkiye, güçlü uzmanlığı ve Avrupa kimyasal yönetmeliklerinin sürekli izlenmesi yoluyla, özel destek sunarak güvenlik bilgi formlarınızın uyumluluğunu sağlamanıza ve hazırlanmasına yardımcı olur.

 

Back to news list