GHS 8. Revize Sürümü Yayımlanmıştır

GHS 8. Revize Sürümü Yayımlanmıştır

28 Ekim 2019 Pazartesi
GHS'nin sekizinci gözden geçirilmiş baskısı çevrimiçi olarak İngilizce ve Fransızca olarak mevcuttur. Kritik değişiklikler arasında, "Tehlikeli Maddelerin Taşınması ve Küresel Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Kimyasalların Etiketlenmesi Sistemi Uzmanlar Komitesi" aşağıdakileri kabul etti:
 
  • Yeni sınıflandırma kriterleri, zararlılık iletişim unsurları, karar mantığı ve baskı altındaki kimyasallar için rehberlik;
  • BHOT için sınıflandırma kriterlerinde bazı değişiklikler
  • Gözden geçirilmiş P ifadeleri ve Ek 3'teki 2. ve 3. bölümlerin editöryal revizyonları;
  • “Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak dur” önlem piktogramları;
  • Toz patlama tehlikelerinin tanımlanması ve risk değerlendirmesi, önleme, azaltma ve tehlike iletişimine duyulan ihtiyaç hakkında rehberlik.

GHS Rev. 8 Linki:
 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev08/ST-SG-AC10-30-Rev8e.pdf
 
UNECE Makalesi:
 
https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev08/08files_e.html

GHS 8 Rev. ve tüm güncel mevzuatlara ExESS GBF Yazılımımız aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi


Back to news list