Maddelerin Tanımlanması ve Adlandırılmasına İlişkin Kılavuzun Yeni Versiyonu Yayınlandı

Maddelerin Tanımlanması ve Adlandırılmasına İlişkin Kılavuzun Yeni Versiyonu Yayınlandı

17 Ocak 2024 Çarşamba
Geçtiğimiz ay ECHA, REACH ve CLP kapsamında maddelerin tanımlanması ve adlandırılmasına yönelik kılavuzunun en son versiyonunu (3.0) yayınladı. Bu kapsamlı belge, paydaşların REACH ve CLP düzenlemeleri çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak üzere titizlikle hazırlanmış bir dizi rehber materyalin ayrılmaz bir bileşenidir.
🔗Güncellenmiş rehbere buradan erişebilirsiniz: ECHA Kılavuzu Sürüm 3.0
🔗Link to the guide: https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/registration_en.pdf/de54853d-e19e-4528-9b34-8680944372f2?t=1629205524601
#AB #REACH #CLP #ECHAGuidance #ECHAGuidanceUpdate
 

Back to news list