Malezya Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Düzenlemeleri 1 Haziran'da Yürürlüğe Giriyor

Malezya Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Düzenlemeleri 1 Haziran'da Yürürlüğe Giriyor

27 Mayıs 2024 Pazartesi

1 Haziran 2024 itibariyle, Malezya İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası (OSHA) 2022'nin yürürlüğe girmesiyle iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinde önemli güncellemeleri uygulayacak. Bu yasa, 1994 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nı değiştirmekte ve her iş yerinde iş güvenliğini ve uyumu teşvik etmeyi amaçlayan yeni önlemler getirmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 2022 Kapsamındaki Ana Güncellemeler 16 Mart 2022'de ilk kez yürürlüğe giren bu değişiklik, birkaç yeni gerekliliği içermektedir:

Belirlenmiş Tesisler için Sertifikasyon: İşletmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü'nden (DOSH) onay almak zorundadır. Belirlenmiş tesislerin işletilmesinden önce zorunlu bir Uygunluk Sertifikası almaları gerekmektedir. Güvenlik Koordinasyonu Zorunluluğu: Beş veya daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde, özel bir güvenlik görevlisinin gerekli olmadığı durumlarda bir güvenlik ve sağlık koordinatörü atanmalıdır. Yetkili Kişilerin Kaydı: Belirlenmiş tesislerin kurulumu, işletimi veya bakımıyla ilgilenen kişilerin yetkili kişiler olarak kaydolmaları gerekmektedir. Zorunlu Eğitim: Belirli görevleri yürüten çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almalıdır. İlerleyen dönemde daha fazla düzenleme detaylandırılacaktır. Belirlenmiş Tesislerde İş Sağlığı ve Güvenliği için Sertifikasyon Yeni getirilen İş Sağlığı ve Güvenliği (Uygunluk Sertifikası Gerektiren Tesis) Yönetmeliği 2024, buhar kazanları ve kaldırma makineleri gibi Uygunluk Sertifikası gerektiren tesisler için gereklilikleri özetlemektedir. Uyumluluk şunları içermektedir:

DOSH'a tasarım detaylarını sunmak. Yetkili lisanslı kişiler tarafından denetimlerin yapılması. Denetimden sonra Uygunluk Sertifikası'nın her 15 ayda bir yenilenmesi. Lisanslı Kişilerin Rolü İş Sağlığı ve Güvenliği (Lisanslı Kişi) Emri 2024, lisanslı kişilerin sorumluluklarını, belirli kriterlere göre güvenlik uyumu denetimleri yapmak da dahil olmak üzere tanımlamaktadır.

1967 Fabrikalar ve Makineler Yasası'nın Yürürlükten Kaldırılmasının Etkileri 1967 tarihli Fabrikalar ve Makineler Yasası'nın yeni değişikliklerle eş zamanlı olarak yürürlükten kaldırılması, Malezya'nın güvenlik düzenlemelerini basitleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu hareket, 1994 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile çakışmaları ortadan kaldırmayı ve düzenleyici çerçeveyi birleştirmeyi hedeflemektedir.

İleriye Bakış: İş Yerlerini Geliştirilmiş Güvenlik Uyumu İçin Hazırlamak Bu yeni düzenlemeler yürürlüğe girdikçe, Malezya'daki işletmelerin uyum sağlamak için hazırlık yapması önemlidir. Lisam, işletmelerin bu düzenleyici değişikliklere verimli bir şekilde uyum sağlamalarına yardımcı olmak için ExESS MSDS hazırlama yazılımı gibi araçlar sunmaktadır. ExESS'deki Malezya Modülü, güvenlik bilgi formlarını (SDS) yönetmeye ve değişen Malezya düzenleyici ve güvenlik standartlarına uyum sağlamaya yardımcı olarak, şirketlerin iş yerinde güvenliği sağlama taahhüdünü desteklemektedir.

Yeni düzenlemeler hakkında daha fazla bilgi ve rehberlik için blogumuzu ziyaret ediniz. Hızla değişen bu düzenleyici ortamda sizi bilgilendirmek ve uyumlu kalmanızı sağlamak için kendimizi adamış bulunuyoruz.

Kaynaklar:

https://www.lisam.com/documents/LAWS%20OF%20MALAYSIA.pdf https://www.lisam.com/documents/WARTA%20KERAJAAN%20PERSEKUTUAN.pdf

 

Back to news list