Otoriteler potansiyel kaygı maddelerini tanımlamaya odaklanmışlardır

Otoriteler potansiyel kaygı maddelerini tanımlamaya odaklanmışlardır

20 Nisan 2018 Cuma
ECHA ve Üye Devletlerin odak noktası, kaygıların henüz açıklığa kavuşturulmadığı maddeler üzerinedir. Şu anda, 750 maddede yeni veriler üretilmekte veya değerlendirilmektedir. Maddeler, yapısal benzerliğe dayanan gruplarda giderek daha fazla ele alınmaktadır.

Helsinki, 17 Nisan 2018 - ECHA, SVHC Yol Haritasının uygulanmasındaki ilerlemeyi açıklayan yıllık raporunu yayınladı. Birkaç yıl boyunca, Üye Devletler ve ECHA, REACH kayıt dosyalarında ve diğer veri tabanlarında bulunan bilgilerin sistematik olarak taranmasıyla endişe verici maddeleri incelemektedir. Bu taramanın odak noktası, benzer tehlikeli özelliklere sahip madde gruplarına bakmak üzere kaymıştır.

Haberin devamı...


Back to news list