Rusya GBF (MSDS) Gereklilikleri

Rusya GBF (MSDS) Gereklilikleri

28 Ocak 2023 Cumartesi

Rusya Uyumlu MSDS (GBF) Hazırlama ve Uyumlaştırma

Endüstriyel kimyasallar için GHS, Rusya'da kabul edilmiştir. Rusya Federasyonu'nun Kimyasal Ürün Güvenliğine İlişkin Teknik Düzenlemeye İlişkin 1019 Sayılı Kararnamesi 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe girmiştir.

MSDS ve etiketler aşağıdaki düzenlemelere uymalıdır:

·        GOST 30333-2007 Kimyasal ürün güvenliği pasaportu. Genel gereksinimler. Bu yönetmelik, Rus MSDS’lerinin gerekliliklerini özetlemektedir.

·        GOST 31340-2013 Kimyasalların etiketlenmesi. Genel gereksinimler:

Sınıflandırma:

·        Eski sınıflandırma standardı (yalnızca sağlık etkilerini sınıflandırır):

·        GOST 12.1.007 - 76 İş güvenliği standartları sistemi. Zararlı maddeler. Sınıflandırma ve genel güvenlik gereksinimleri.

·        GHS UN Rev. 4 aşağıdaki standartlara göre kabul edilmiştir:

·        GOS 32419-2013 Kimyasalların sınıflandırılması. Genel gereksinimler.

·        GOST 32423-2013 Sağlık için tehlikenin karışım sınıflandırması

·        GOST 32424-2013 Çevresel tehlikeler için sınıflandırma. Genel ilkeler.

·        GOST 32425-2013 Karışım çevre için tehlike sınıflandırması

Rehberlik belgeleri:

·        R 50.1.102-2014 Kimyasal ürünün güvenlik bilgi formunun derlenmesi ve uygulanmasına ilişkin kılavuz

·        R 50.1.101-2014 GOST 31340'lara göre ihtiyati beyanların seçimine ilişkin rehberlik

·        Sınıflandırma, bazı benzersiz gereksinimlere sahip GHS rev. 4'e dayanmaktadır.

GHS Uygulama Durumu

1 Temmuz 2021 tarihi itibari ile zorunlu hale gelmiştir.

Özetleyecek olursa Rusya için hazırlanacak olan Güvenlik bilgi formları (MSDS)’ler yukarıdaki standartlara uygun olmalıdır.

Türkçe hazırlanarak Rusça’ya tercüme edilen MSDS’ler Rusya pazarında kabul görmemektedir. Bu da Rusya ile yapacağınız ticari işlemlerde zaman ve para kaybına neden olmaktadır.

 

 

Back to news list