MSDS Nedir?

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS-GBF) nedir?

Bir malzeme güvenlik bilgi formu ayrıntılı ve detaylı bilgi sağlayan teknik bir belgedir.

Güvenlik Bilgi Formları tedarik zincirinde, zincirdeki bütün aktörlere madde ve karışımların kullanımından ortaya çıkan risklerin yönetimiyle ilgili sorumluluklarını karşılamada yardımcı olan önemli iletişim araçlarıdır.

Güvenlik Bilgi Formlarıyla ilgili düzenlemeler 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’de belirlenmiştir.

Aşağıdakilerle ilgili kontrollü bir ürün hakkında kapsamlı bilgi verir:

  • Ürüne maruz kalmanın sağlığa etkileri
  • Ürünün kullanımı, depolanması veya kullanılmasıyla ilgili tehlike değerlendirmesi
  • Çalışanları maruz kalma riskine karşı koruma tedbiri
  • Acil durum prosedürleri.
GBF/MSDS hazırlama hizmeti ile ilgili bilgi almak için: info.tr@lisam.com