GHS Hakkında


GHS Uyumu için Kapsamlı Bir Küresel Strateji


 

Devam eden bir kimyasal uyum sürecini yönetmek, şirketler için oldukça karmaşık hale gelebilir ve bu durum, mevzuata ilişkin belgelerin etkin yönetimini gerektirir. Dünya genelindeki mevzuatlar sürekli güncellenmekte ve değişmektedir. Lisam Systems, sağladığı kimyasal güvenlik çözümleri ile Güvenlik Bilgi Formları (GBF/SDS/MSDS) ve etiketlerinizin GHS, CLP, SEA ve REACH gibi yerel, bölgesel ve küresel mevzuatlar ile uyumlu olacağına dair güvence verir.

lisam

  GHS Uyumunun Etkin Yönetimi için Çözümler

Lisam’ın kurumsal yazılımı olan ExESS® GBF/SDS/MSDS Hazırlama Yazılımı/Programı , tüm önemli ticari pazarlar için GHS ile uyumlu Güvenlik Bilgi Formları (GBF/SDS/MSDS) ve etiketler oluşturur, yönetir ve dağıtır. Kimya ve taşımacılık mevzuatlarına dair 50 dilde ifadeler içeren, tamamen entegre edilmiş kütüphanelerin tüm avantajlarından faydalanır. Esnek ve ölçeklenebilir Microsoft .NET teknolojisi üzerine inşa edilmiş olan ve birçok dilde arayüz kullanmaya ve belge üretmeye olanak sunan  ExESS® GBF/SDS/MSDS Hazırlama Yazılımı/Programı, küresel nitelikli, kullanıcı dostu ve kişiselleştirmeye uygun bir SDS hazırlama ve dağıtma platformu sağlar.

GHS Uyumu için ExESS GBF/SDS/MSDS Hazırlama Yazılımı/Programı’nın Sağladığı Bazı Avantaj ve Özellikler:
lisam Fizikokimya, Toksikoloji ve Ekolojik verilere ya da Resmi Listelere dayanan GHS Sınıflandırmaları
lisam Çeşitli GHS sürümlerine göre hem Madde hem de Karışım Sınıflandırma becerisi
lisam 28848 Sayılı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik - Ekler
lisam 29204 Sayılı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
lisam 30105 Sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” (KKDİK Yönetmeliği) - Ekler
lisam EC No 1272/2008 Avrupa Birliği CLP Yönetmeliğilisam EC No 1907/2006 sayılı AB REACH Yönetmeliği
lisam Malezya / The Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013
lisam Hong-Konglisam Meksika / NOM-018-STPS-2015
lisam Arjantin / IRAM 41600-2006 / IRAM 41401
lisam Avustralya / Work Health and Safety Regulations (WHS Regulations)
lisam Yeni Zelanda / HSNOlisam Brezilya / NBR 14725-2:2009 
lisam Singapurlisam Rusya Ekonomik Bölgesi / GOST / R.50 
lisam Kanada (WHMIS 2015)
lisam İsrail
lisam Tayvan
lisam Japonya / JIS7252-2019 
lisam Çin / GB/T 16483-2008 / GB/T 17519-2013 
lisam Tayland
lisam AB REACH Ek II - EIGA (Gaz) 
lisam GHS UN - Birleşmiş Milletler
lisam Büyük Britanya - Birleşik Krallık
lisam REACH/KKDIK Madde Hacim Takibi
lisam Amerika Birleşik Devletleri / OSHA / HMIS / NFPA / TSCA / California  Prep. 65 
lisam JIS / JCDBlisam
lisam Kozmetik / IFRA
lisam Güney Kore / K-REACH / MoEL
lisam Tehlikeli Madde Deklarasyonlarılisam Deterjan Mevzuatı / IFRA
lisam VOC
lisam Üçüncü Parti Veri tabanları ile Veri Alışverişi ve Bağlantılar

  GHS Mevzuat İçeriği

Lisam’ın GHS kapsamı, sınıflandırma için gerekli olan fizikokimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik bilgilerin yanısıra listeleri de içerir. Ayrıca  ExESS® GBF/SDS/MSDS Hazırlama Yazılımı/Programı'nda kullanmak üzere birçok içerik kütüphanesi de mevcuttur. ExESS®'te bulunan, GHS sınıflandırmasına yönelik içerik kütüphanelerin bazılarına örnek olarak ChemADVISOR LOLI Veri Tabanı, Avrupa için Ek VI, Birleşik Devletler için Zehirli Maddeler Denetim Yasası (TSCA) listesi, Japonya için Ulusal Teknoloji ve Değerlendirme Enstitüsü (NITE) listesi ve daha fazlası sayılabilir.